Resolució definitiva de la convocatòria per a cobrir taxa addicional (REF. TA HUSJR TF) de 6 tècnics/tècniques especialistes en farmàcia publicada al BOPT núm. 246 de 27 de desembre de 2018

 1. Entitat convocant

Hospital Universitari Sant Joan de Reus.

 1. Objecte de la convocatòria

Procés selectiu per a cobrir 6 tècnics/tècniques especialistes en Farmàcia amb convocatòria de taxa addicional (Bolletí Oficial Província Tarragona data 27 de Desembre de 2018)

Continua llegint

Resolució definitiva de la convocatòria per a cobrir taxa ordinària de reposició (REF. TO HUSJR TRT) de 2 tècnics/tècniques especialistes en radioteràpia publicada al BOPT núm. 244 de 21 de desembre de 2018

 1. Entitat convocant

Hospital Universitari Sant Joan de Reus.

 1. Objecte de la convocatòria

Procés selectiu per a cobrir 2 Tècnics/Tècniques Especialistes en Radioteràpia amb convocatòria de taxa ordinària de reposició (Bolletí Oficial Província Tarragona data 21 de Desembre de 2018).

Continua llegint

Fundació Educativa i Social cerca educador/a social per a la Residència d’Avis Horts de Miró Reus

Es requereix:

 • Titulació de Diplomatura o Grau en Educador/a Social.
 • Domini del català parlat i escrit
 • Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM (*).

Continua llegint

Centre MQ Reus cerca 1 auxiliar d’infermeria per al servei de consultes externes pels seus centres de treball de Reus

Es requereix: 

 • Titulació de Tècnic/a en Cures Auxiliars d’infermeria.
 • Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM (*).
 • Domini del català parlat i escrit.

Continua llegint

Centre MQ REUS cerca metge/essa per al servei d’urgències

Es requereix:

 • Llicenciatura en Medicina i Cirurgia.
 • Títol expedit per una universitat espanyola; o en el seu defecte, degudament homologat pel Ministeri competent.
 • Coneixements del català parlat i escrit.
 • Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM (*)

Continua llegint

Centre MQ REUS cerca 2 auxiliars administratius/ives per al servei de consultes externes pels seus centres de treball de Reus

Es requereix:

 • Titulació mínima CFGM Administració, similar o equivalent.
 • Coneixements de català parlat i escrit.
 • Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM. (*)

Continua llegint

Hospital Universitari Sant Joan REUS cerca metge/essa adjunt/a especialista en medicina nuclear

Es requereix:

 • Llicenciatura en Medicina i Cirurgia i titulació d’Especialista en Medicina Nuclear.
 • Ambdós títols expedits per una universitat espanyola; o en el seu defecte, degudament homologats pel Ministeri competent.
 • Coneixements del català parlat i escrit.
 • Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM (*)

Continua llegint

Resolució definitiva de la convocatòria per cobrir la taxa addicional ampliada de 1 oficial administratiu/iva per al servei de higienització i neteja de Gestió Integral Sanitària i Assistencial AIE

 1. Entitat convocant

Gestió Integral Sanitària i Assistencial AIE.

 1. Objecte de la convocatòria

Procés selectiu per a cobrir 1 Oficial Administratiu/iva per al Servei de Higienització i Neteja amb convocatòria de taxa addicional ampliada (Bolletí Oficial Província Tarragona data 21 de juliol de 2020). Continua llegint

Hospital Universitari Sant Joan REUS cerca metge/essa adjunt/a especialista en medicina intensiva per a la Unitat de Cures Intensives (UCI)

Es requereix:

 • Llicenciatura en Medicina i Cirurgia i titulació d’Especialista en Medicina Intensiva, o que finalitzi la seva formació MIR en l’especialitat de medicina intensiva durant l’any 2021.
 • Ambdós títols expedits per una universitat espanyola; o en el seu defecte, degudament homologats pel Ministeri competent.
 • Coneixements del català parlat i escrit.
 • Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM (*)

Continua llegint

Resolució provisional de la convocatòria per a cobrir taxa addicional (REF. TA HUSJR TF) de 6 tècnics/tècniques especialistes en farmàcia publicada al BOPT núm. 246 de 27 de desembre de 2018

 1. Entitat convocant

Hospital Universitari Sant Joan de Reus.

 1. Objecte de la convocatòria

Procés selectiu per a cobrir 6 tècnics/tècniques especialistes en Farmàcia amb convocatòria de taxa addicional (Bolletí Oficial Província Tarragona data 27 de Desembre de 2018).

Continua llegint