Fundació SAGESSA SALUT convoca 7 treballadors/ores familiars per al servei d’atenció a domicili (SAD) del Priorat per cobrir la taxa addicional

Es requereix:

 • Titulació exigida de CFGM en Atenció Persones en situació de Dependència, o CFGM en Cures Auxiliars d’Infermeria.
 • Coneixements de català parlat i escrit.
 • Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM. (*)

Continua llegint

Fundació SAGESSA SALUT convova 2 llicenciats/ades per al servei del “Punt de Trobada Camp de Tarragona” per cobrir la taxa addicional

Es requereix:

 • Diplomatura/Llicenciatura o Grau en algunes de les següents disciplines: Educador/a Social o habilitat corresponent, Psicologia, Pedagogia , Treball Social.
 • Nivell C de català.
 • Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM. (*)

Continua llegint

Fundació SAGESSA SALUT convoca 1 netejador/a per al CRAE La Pastoreta de Reus per cobrir la taxa addicional

Es requereix:

 • Formació acadèmica bàsica i/o formació específica relacionada al lloc de treball.
 • Coneixements del català parlat i escrit.
 • Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentencia ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM (*).

Continua llegint

Fundació SAGESSA SALUT convoca 1 educador/a social per al CRAE La Pastoreta de Reus per cobrir la taxa addicional

Es requereix:

 • Titulació de Diplomat/ada o Grau en Educació Social o habilitació corresponent.
 • Coneixements de català ; nivell C de suficiència.
 • Acreditar certificació consistent de no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM (*).

Continua llegint

Fundació SAGESSA SALUT convoca 1 cuiner/a per al CRAE La Pastoreta de Reus per cobrir la taxa addicional

Es requereix:

 • Formació acadèmica bàsica i/o formació específica relacionada al lloc de treball.
 • Formació en Manipulació d’aliments o similar.
 • Coneixements del català parlat i escrit.
 • Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentencia ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM (*).

Continua llegint

Fundació SAGESSA SALUT convoca 1 cosidor/a per al CRAE La Pastoreta de Reus per cobrir la taxa addicional

Es requereix:

 • Formació acadèmica bàsica i/o formació específica relacionada al lloc de treball.
 • Coneixements del català parlat i escrit.
 • Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentencia ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM (*).

Continua llegint

Fundació SAGESSA SALUT convoca 1 netejador/a per al CRAE Codina de Reus per cobrir la taxa addicional

Es requereix:

 • Formació acadèmica bàsica i/o formació específica relacionada al lloc de treball.
 • Coneixements del català parlat i escrit.
 • Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentencia ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM (*).

Continua llegint

Fundació SAGESSA SALUT convova 1 auxiliar educador/a per al CRAE Codina de Reus per cobrir la taxa addicional

Es requereix:

 • Titulació mínima ESO, EGB, equivalent o similar.
 • Coneixements de català parlat i escrit.
 • Acreditar certificació consistent de no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM (*).

Continua llegint

Fundació SAGESSA SALUT convoca 15 diplomats/ades universitaris/àries en infermeria per a les àrees bàsiques de salut

Es requereix:

 • Diplomatura o grau en infermeria.
 • Coneixements de català parlat i escrit.
 • Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM (*).

Continua llegint