GESTIÓ INTEGRAL SANITÀRIA I ASSISTENCIAL AIE CERCA RESPONSABLE GESTIÓ DE MÚTUES

CERCA

RESPONSABLE GESTIÓ DE MÚTUES

Es requereix: 

 • Titulació universitària en Econòmiques, Administració i Direcció d’Empreses, o de naturalesa similar.
 • Coneixements avançat en paquets Microsoft Office.
 • Coneixements de la gestió administrativa i circuits assistencials de les prestacions sanitàries d’entitats asseguradores o similar.
 • Nivell C de català.
 • Carnet de conduir B1.

  Es valorarà

 • Capacitat negociadora.
 • Capacitat organitzativa.
 • Gestió de conflictes.

 Funcions a desenvolupar: 

 • Negociació amb clients d’assegurances de lliure elecció.
 • Atenció a les peticions realitzades pels clients externs i interns.
 • laboració amb el disseny de circuits administratius i assistencials.
 • Implantació d’accions estratègiques relacionades amb el producte.

 

Es cerca un/a professional amb dots de lideratge, visió empresarial i creativitat, bon comunicador/a, amb capacitat per la negociació, gestió i motivació d’equips i orientat a resultats.

S’ofereix: 

 • Contractació labora temporal a jornada completa.
 • Incorporació immediata. 

Interessats/des enviar sol·licitud de participació, fotocòpia DNI/NIE, currículum acadèmic i professional, acompanyant els documents acreditatius de les condicions de capacitat i mèrit invocats i fotografia recent indicant la referència  RESP MUT 07 17 a:

 Gestió Integral Sanitària i Assistencial, AIE

e-mail: relab_ginsa@grupsagessa.cat

Termini màxim de presentació de sol·licituds: 16-08-2017

CENTRE MQ REUS CERCA TREBALLADOR/A SOCIAL

CERCA

TREBALLADOR/A SOCIAL

Es requereix:

 • Titulació Grau en Treball Social o similiar.
 • legiat/ada al Col.legi Oficial de Treball Social.
 • Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM. (*)

Es valorarà

 • Experiència laboral en l’àmbit sanitari.
 • Formació complementària relacionada amb el lloc de treball.
 • Coneixements de català nivell C.

Es cerca una persona resolutiva, orientada a resultats, iniciativa, amb bona de capacitat de comunicació i de treball en equip.

S’ofereix

 • Contracte de treball temporal  a temps parcial.Les persones interessades hauran de lliurar la següent documentació:
  1. Carta de presentació (especificar referència de la convocatòria)
  2. Currículum Vitae actualitzat, acompanyat dels documents acreditatius dels mèrits (fotocòpia compulsada)

  A la següent adreça:

  CENTRE MQ REUS SA

  Departament de Recursos Humans

  Carrer Antoni Gaudí, 26

  43203 Reus

  Ref. TREB SOCIAL 06 07

  relab_cmq@grupsagessa.cat

  Termini màxim de presentació de sol·licituds: 30 de juliol de 2017

   (*) Es pot sol·licitar Certificat a: ww.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/registro-central-delincuentes

   

GESTIÓ INTEGRAL SANITÀRIA I ASSISTENCIAL AIE CERCA AUXILIARS DE BUGADERIA al seu centre de treball a MÓRA D’EBRE

CERCA

AUXILIARS DE BUGADERIA

al seu centre de treball a MÓRA D’EBRE

Per a la Borsa de Treball del servei de bugaderia per cobrir futures eventualitats

 

Es requereix:

 • Formació acadèmica bàsica.
 • Experiència acreditada en el sector serveis.
 • Coneixements de català parlat i escrit a nivell bàsic.
 • Flexibilitat horària.

Es valorarà:

 • Experiència acreditada en el sector de les bugaderies.
 • Nivell d’estudis acreditat a nivell de Graduat en EGB i/o ESO.

 

Es cerquen persones que comptin amb aptituds d’iniciativa, empatia, que siguin dinàmiques, polivalents i habituades a treballar en equips multidisciplinaris.

 

Les persones interessades hauran de lliurar la següent documentació:

 1. Carta de sol·licitud (especificar referència de la convocatòria)
 2. Currículum Vitae actualitzat, acompanyat dels documents acreditatius dels mèrits (fotocòpia compulsada)

A la següent adreça:

GESTIÓ COMARCAL HOSPITALÀRIA SA

Departament de Recursos Humans

Carrer Benet Messeguer s/n Móra d’Ebre

Horari d’atenció al públic: De dilluns a dijous de 8h a 9h, de 12h a 14h, i de 15h a 16h.

Divendres de 8h a 9h i de 12h a 14h.

43204 Reus

Ref. AUX BUGADERIA 07 17

relab_hcme@grupsagessa.cat

Termini màxim de presentació de sol·licituds: 31 de desembre de 2017

 

HOSPITAL UNIVERSITARI SANT JOAN REUS CERCA DIRECTOR/A PER AL SERVEI DE DIAGNÒSTIC PER LA IMATGE

CERCA

DIRECTOR/A

PER AL SERVEI DE DIAGNÒSTIC PER LA IMATGE

 Es requereix: 

 • Titulació Llicenciatura en Medicina i Cirurgia.
 • Especialitat en radiodiagnòstic.
 • Formació addicional específica pel lloc de treball.
 • Experiència professional acreditada d’un mínim de 5 anys en serveis de radiologia i medicina nuclear, en centres i establiments sanitaris de la XHUP o d’altres xarxes autonòmiques públiques de salut.
 • Presentació d’un projecte de gestió del servei.
 • Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat/ada per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM (*).

Es valorarà: 

 • Experiència en gestió d’equips de treball multidisciplinaris.
 • Formació específica en radiologia i medicina nuclear.
 • Formació en gestió de serveis sanitaris.
 • Capacitat analítica i d’organització.
 • Coneixements de català parlat i escrit.

S’ofereix: 

 • Contracte laboral temporal a jornada completa.
 • Remuneració segons Conveni Col·lectiu de l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus, SAM.
 • Possibilitats de realitzar activitats de formació continuada i actualització professional.
 • Incorporació immediata.
 • Participació en sistemes d’incentivació per objectius.Les persones interessades hauran de lliurar la següent documentació:
  1. Carta de presentació (especificar referència de la convocatòria)
  2. Currículum Vitae actualitzat, acompanyat dels documents acreditatius de la formació i experiència professional (fotocòpia compulsada)

  A l’adreça següent :

   HOSPITAL UNIVERSITARI SANT JOAN DE REUS

  Departament de Recursos Humans

  Av. del Dr. Josep Laporte, 2

  43204 Reus

   Ref. DIR SERV DIAG 07 17

   relab_husjr@grupsagessa.com

   Termini màxim de presentació de sol·licituds:  28 de juliol de 2017

   (*) Es pot sol·licitar Certificat a: www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/registro-central-delincuentes

Borsa de Treball: FUNDACIÓ SERVEIS SOCIALS DEL MONTSIÀ, CERCA, TREBALLADORS/ORES FAMILIARS

CERCA

TREBALLADORS/ORES FAMILIARS

Per a la Borsa de Treball per cobrir futures eventualitats.

 

  Es requereix: 

 • Titulació Oficial de Grau Mitjà en Cures Auxiliars d’Infermeria i/o Atenció Sociosanitària o equivalent.
 • Si no es té nacionalitat espanyola, disposar de permís de residència i treball en vigor.
 • Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM.
 • Carnet de conduir B1 i Vehicle pròpi.

Es valorarà: 

 • Formació addicional específica i complementària per al lloc de treball.
 • Experiència en l’àmbit de la sanitat i/o social
 • Capacitat per treballar en equip i bones aptituds comunicatives i amb el tracte amb l’usuari.
 • Domini de català parlat i escrit.
 • Lloc de residència a les Terres de l’Ebre.
 • Disposar del certificat de discapacitat igual o superior al 33%

Els/les candidats/ates que compleixin els requisits mínims exigits seran incorporats a la Borsa de Treball del personal eventual del centre. La inclusió en aquesta Borsa no suposa cap compromís de contractació per part de la Fundació Serveis Socials del Montsià.

 Les persones interessades hauran de lliurar la següent documentació:

 1. Carta de sol·licitud (especificar referència de la convocatòria)
 2. Currículum Vitae actualitzat, acompanyat dels documents acreditatius dels mèrits (fotocòpia compulsada)

A la següent adreça electrònica:

HOSPITAL COMARCAL D’AMPOSTA

Departament de Recursos Humans

Ref. FUSS.TF.07.17

curriculum.amposta@grupsagessa.com

Termini màxim d’admissió de sol·licituds: 31 de juliol de 2017

 

HOSPITAL UNIVERSITARI SANT JOAN REUS CERCA AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA Per substitució de jubilació parcial

CERCA

 AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA

Per substitució de jubilació parcial

 Es requereix:

 • Titulació mínima exigida: CFGM Administració, similar o equivalent.
 • Coneixements alts d’ofimàtica (word, excel, access…)  

 Es  valorarà:

 • Formació complementaria pel lloc de treball.
 • Experiència laboral en gestions i tramitacions administratives (atenció als usuaris, admissions, facturació, llistes d’espera, programacions, etc.)
 • Coneixement en programes específics (OMI, SAP…)
 • Flexibilitat horària.
 • Nivell C de català.
 • Polivalència funcional.

S’ofereix:

 • Contracte laboral temporal.
 • Incorporació immediata.

Es cerquen persones que comptin amb aptituds d’iniciativa, empatia, que siguin dinàmiques, polivalents i habituades a treballar en equips multidisciplinaris.

Les persones interessades hauran de lliurar la següent documentació:

 1. Carta de presentació (especificar referència de la convocatòria)
 2. Currículum Vitae actualitzat, acompanyat dels documents acreditatius dels mèrits (fotocòpia compulsada)

A la següent adreça:

HOSPITAL UNIVERSITARI SANT JOAN DE REUS

Departament de Recursos Humans

Av. Josep Laporte, 2

43204 Reus

Ref. AUXILIAR ADM 06 17

relab_husjr@grupsagessa.com

Termini màxim de presentació de sol·licituds: 27 de juliol de 2017

HOSPITAL UNIVERSITARI SANT JOAN DE REUS CERCA METGE/ESSA ADJUNT/A ESPECIALISTA DERMATOLOGIA

CERCA

 

METGE/ESSA ADJUNT/A ESPECIALISTA EN DERMATOLOGIA

 

 Es requereix:

 • Llicenciatura en Medicina i Cirurgia (títol oficial o homologat per la Unió Europea).
 • Titulació d’especialista en Dermatologia.
 • Experiència laboral com a metge/essa adjunt/a en l’especialitat de dermatologia.

Es  valorarà:

 • Formació addicional específica.
 • Experiència docent i investigadora.
 • Domini del català i d’altres llengües de la Unió Europea.

Es busca un/a professional amb iniciativa, dinamisme, bon/a comunicador/a, orientat/ada a la millora contínua i amb capacitat de treball en equip.

 S’ofereix:

 • Contracte laboral temporal.
 • Incorporació immediata.
 • Retribució i adscripció a carrera professional segons Conveni Col·lectiu vigent.
 • Opció de realització d’activitat en jornada complementària.
 • Formació continuada.

Les persones interessades hauran de lliurar la següent documentació:

 1. Carta de presentació (especificar referència de la convocatòria)
 2. Currículum Vitae actualitzat, acompanyat dels documents acreditatius dels mèrits (fotocòpia compulsada)

A la següent adreça:

HOSPITAL UNIVERSITARI SANT JOAN DE REUS

Departament de Recursos Humans

Av. Josep Laporte, 2

43204 Reus

Ref. DERMA 06 17

relab_husjr@grupsagessa.com

Termini màxim de presentació de sol·licituds: 27 de juliol de 2017

GESTIÓ INTEGRAL SANITÀRIA I ASSISTENCIAL AIE, CERCA TÈCNIC/A INFORMÀTIC/A PER L’ÀREA DEL BAIX CAMP

 CERCA

 TÈCNIC/A INFORMÀTIC/A PER L’ÀREA DEL BAIX CAMP

 Es requereix:

 • Estudis mínims de CFGS en Administració de Sistemes Informàtics o equivalents.
 • Experiència professional com a tècnic de hardware, xarxes i/o administració de sistemes operatius Windows.
 • Experiència professional en resolució d’incidències i atenció de suport als usuaris.
 • Experiència en paquets ofimàtics tipus Microsoft Office o Open Office.
 • Carnet de conduir B1 per realitzar actuacions periòdiques a clients ubicats a l’àrea del Baix Camp.
 • Nivell C de Català o equivalent.

Es valorarà:

 • Formació complementària relacionada amb el lloc de treball.
 • Habilitats de comunicació i orientació a l’usuari.
 • Capacitat de gestió i organització.
 • Flexibilitat horària

Funcions a desenvolupar:

 • Configurar, administrar i mantenir els sistemes informàtics garantint la funcionalitat dels serveis i del sistema.
 • Atendre les peticions i consultes dels clients i usuaris.
 • Implantar aplicacions informàtiques amb desplegament i formació d’usuaris.

S’ofereix:

 • Contracte laboral temporal a jornada completa.
 • Incorporació immediata.

Les persones interessades hauran de lliurar la següent documentació:

 1. Carta de presentació (especificar referència de la convocatòria)
 2. Currículum Vitae actualitzat, acompanyat dels documents acreditatius dels mèrits (fotocòpia compulsada)

A la següent adreça:

GESTIÓ INTEGRAL SANITÀRIA I ASSISTENCIAL, AIE

Departament de Recursos Humans

Av. Josep Laporte, 2

43204 Reus

Ref. INFORMATIC 07 17

relab_ginsa@grupsagessa.com

Termini màxim de presentació de sol·licituds: 31 de juliol de 2017

HOSPITAL UNIVERSITARI SANT JOAN DE REUS CERCA DIRECTOR/A PER AL SERVEI D’URGÈNCIES

CERCA

DIRECTOR/A PER AL SERVEI D’URGÈNCIES

 Es requereix:

 • Titulació Llicenciatura en Medicina i Cirurgia.
 • Formació addicional específica pel al lloc de treball.
 • Formació en gestió de serveis sanitaris.
 • Experiència laboral acreditada d’un mínim de 5 anys en serveis d’urgències en centres i establiments sanitaris de la XHUP o d’altres xarxes autonòmiques públiques de salut.
 • Presentació d’un projecte de gestió del servei.
 • Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat/ada per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM (*).

Es valorarà:

 • Experiència en gestió d’equips de treball multidisciplinars.
 • Experiència en urgències hospitalàries i en dispositius d’atenció urgent.
 • Capacitat de lideratge, capacitat de resolució de conflictes,  iniciativa, dinamisme, orientació a resultats i dots de comunicació.
 • Coneixements de català parlat i escrit.

S’ofereix:

 •  Contracte laboral temporal a jornada completa.
 • Remuneració segons Conveni Col·lectiu de l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus, SAM.
 • Possibilitats de realitzar activitats de formació continuada i actualització professional.
 • Incorporació immediata.
 • Participació en sistemes d’incentivació per objectius.

Les persones interessades hauran de lliurar la següent documentació:

 1. Carta de presentació (especificar referència de la convocatòria)
 2. Currículum Vitae actualitzat, acompanyat dels documents acreditatius de la formació i experiència professional (fotocòpia compulsada)

A l’adreça següent :

HOSPITAL UNIVERSITARI SANT JOAN DE REUS

Departament de Recursos Humans

Av. del Dr. Josep Laporte, 2

43204 Reus

 Ref. DIR URG 06 17

relab_husjr@grupsagessa.com

 Termini màxim de presentació de sol·licituds:  26 de juliol de 2017

 

(*) Es pot sol·licitar Certificat a: www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/registro-central-delincuentes

GESTIÓ INTEGRAL SANITÀRIA I ASSISTENCIAL AIE, CERCA ANALISTA PROGRAMADOR/A

CERCA

 ANALISTA PROGRAMADOR/A

 Es requereix:

 • CFGS en desenvolupament d’aplicacions informàtiques.
 • Experiència en desenvolupament d’aplicacions sobre arquitectura Web (HTML, JSON, XML, JavaScript, NET) i Web Services.
 • Experiència en de Bases de Dades relacionals (Oracle, SQL-Server) i llenguatge de consulta SQL (PL/SQL, T-SQL).

Es valorarà:

 • Proactivitat, flexibilitat horària i facilitat per treballar en equip.
 • Coneixements a nivell de programació del producte Meta4 PeopleNet.
 • Nivell C de català.
 • Anglès tècnic a nivell lectura.
 • Expertesa en disseny i modelatge d’aplicacions de software, programació basada en standards, proves de requisits i validacions, gestió del control de versions i administrar el desplegament i suport del producte.

Funcions a realitzar:

 • Desenvolupar i mantenir aplicacions, analitzant requeriments i avaluant les necessitats.
 • Responsabilitzar-se de la part tècnica d’alguns mòduls o projectes.
 • Parametrització d’aplicacions pròpies i de tercers.

 

S’ofereix:

 • Contracte laboral temporal a temps totalLes persones interessades hauran de lliurar la següent documentació:
  1. Carta de presentació (especificar referència de la convocatòria)
  2. Currículum Vitae actualitzat, acompanyat dels documents acreditatius dels mèrits (fotocòpia compulsada)

  A la següent adreça:

  GESTIÓ INTEGRAL SANITÀRIA I ASSISTENCIAL, AIE

  Departament de Recursos Humans

  Av. Josep Laporte, 2

  43204 Reus

  Ref. CI ANALISTA 06 17

  relab_ginsa@grupsagessa.com

  Termini màxim de presentació de sol·licituds: 26 de juliol de 2017