FUNDACIÓ SAGESSA SALUT CERCA METGE/ESSA DE FAMÍLIA PER A L’ÀREA BÀSICA DE SALUT D’HOSPITALET-VANDELLÓS

CERCA

 METGE/SSA DE FAMÍLIA

 PER A L’ÀREA BÀSICA DE SALUT D’HOSPITALET-VANDELLÓS

 

Es requereix:

 • Llicenciatura en Medicina i Cirurgia.
 • Especialitat  en Medicina familiar i comunitària, via MIR.
 • Experiència en Atenció Primària de Salut.
 • Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM.

Es valorarà:

 • Formació addicional especifica per al lloc de treball (especificant hores/crèdits)
 • Formació en tècniques d’ecografia, infiltracions,..
 • Realització d’activitat docent i investigadora .
 • Capacitat de treball en equip.
 • Domini del català parlat i escrit.

S’ofereix:

 • Contracte laboral temporal a temps total .

 

Les persones interessades hauran de lliurar la següent documentació:

 1. Carta de sol·licitud (especificar referència de la convocatòria)
 2. Currículum Vitae actualitzat, acompanyat dels documents acreditatius dels mèrits (fotocòpia compulsada)

A la següent adreça:

FUNDACIÓ SAGESSA SALUT

Departament de Recursos Humans

Av. Josep Laporte, 2

43204 Reus

Ref. METGE VAND 08 17

relab_fpss@grupsagessa.com

 

Termini màxim de presentació de sol·licituds: 30/09/2017

FUNDACIÓ SAGESSA SALUT CERCA CAP PER A L’ÀREA BÀSICA DE SALUT DE RIUDOMS

CERCA

CAP

PER A L’ÀREA BÀSICA DE SALUT DE RIUDOMS

 

Es requereix:

 • Llicenciatura en Medicina i Cirurgia.
 • Titulació en medicina familiar i comunitària.
 • Master i/o postgrau relacionat en: Gestió d’Atenció Primària, Qualitat Assistencial,  Salut Pública, etc…
 • Experiència laboral acreditada d’un mínim de 5 anys com a metge/essa en atenció primària de salut.
 • Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM.

Es valorarà:

 • Formació addicional especifica per al lloc de treball (especificant hores/crèdits)
 • Realització d’activitat docent i investigadora .
 • Experiència en gestió d’equips de treball multidisciplinar
 • Domini del català parlat i escrit.

S’ofereix:

 • Contracte laboral a temps total .

 

Les persones interessades hauran de lliurar la següent documentació:

 1. Carta de sol·licitud (especificar referència de la convocatòria)
 2. Currículum Vitae actualitzat, acompanyat dels documents acreditatius dels mèrits (fotocòpia compulsada)

A la següent adreça:

FUNDACIÓ SAGESSA SALUT

Departament de Recursos Humans

Av. Josep Laporte, 2

43204 Reus

Ref. CAP RIUDOMS 09 17

relab_fpss@grupsagessa.com

 

Termini màxim de presentació de sol·licituds: 30/09/2017

FUNDACIÓ SAGESSA SALUT CERCA CAP PER A L’ÀREA BÀSICA DE SALUT D’HOSPITALET-VANDELLÓS

CERCA

CAP

PER A L’ÀREA BÀSICA DE SALUT D’HOSPITALET-VANDELLÓS

 

Es requereix:

 • Llicenciatura en Medicina i Cirurgia.
 • Titulació en medicina familiar i comunitària.
 • Master i/o postgrau relacionat en: Gestió d’Atenció Primària, Qualitat Assistencial,  Salut Pública, etc…
 • Experiència laboral acreditada d’un mínim de 5 anys com a metge/essa en atenció primària de salut.
 • Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM.

Es valorarà:

 • Formació addicional especifica per al lloc de treball (especificant hores/crèdits)
 • Realització d’activitat docent i investigadora .
 • Experiència en gestió d’equips de treball multidisciplinar
 • Domini del català parlat i escrit.

S’ofereix:

 • Contracte laboral a temps total .

 

Les persones interessades hauran de lliurar la següent documentació:

 1. Carta de sol·licitud (especificar referència de la convocatòria)
 2. Currículum Vitae actualitzat, acompanyat dels documents acreditatius dels mèrits (fotocòpia compulsada)

A la següent adreça:

FUNDACIÓ SAGESSA SALUT

Departament de Recursos Humans

Av. Josep Laporte, 2

43204 Reus

Ref. CAP VAND 09 17

relab_fpss@grupsagessa.com

 

Termini màxim de presentació de sol·licituds: 30/09/2017

SAM GESTIÓ SANITÀRIA ASSISTENCIAL TORTOSA NOVA APERTURA BORSA DE TREBALL PER COBRIR FUTURES EVENTUALITATS

NOVA APERTURA BORSA DE TREBALL PER COBRIR FUTURES EVENTUALITATS

Nº CONVOCATÒRIA: GESAT 04

CERCA

Llicenciats en Farmàcia especialitat hospitalària

Llicenciats en medicina  familiar/comunitària, internistes, geriatres i nefròlegs

Llicenciats en Psicologia especialitat hospitalària

Diplomats/es o Graduats/es en Treball Social

Diplomats/es o Graduats/es en Dietètica i Nutrició

Educadors/es Socials

Logopedes

Fisioterapeutes

Infermers/es

Tècnics Especialistes en diagnòstic per la imatge

Terapeutes Ocupacionals

Tècnics Auxiliars en Farmàcia

Tècnics Auxiliars en Cures d’Infermeria

Auxiliars Administratius

Tècnics de manteniment

Cuiners/es

Marmitons de cuina-cafeteria

Netejadors/es

Zeladors/es

 

Les persones interessades hauran de lliurar la següent documentació presencialment:

 1. Carta de presentació.
 2. Currículum Vitae actualitzat, acompanyat dels documents acreditatius dels mèrits, justificació de l’experiència per al lloc de treball (vida laboral expedida per la TGSS), formació acreditada en hores, certificat de les pràctiques curriculars. S’adjunta com a document nº4 taula de requisits mínims per a cada categoria professional.
 3. TOT EL PERSONAL QUE PRESENTI PER PRIMERA VEGADA EL CURRICULUM hauran d’adjuntar EL FORMULARI Nº1 per tal de ser inclosos a la base de dades de la Borsa de Treball.
 4. El personal que en l’anterior convocatòria hagués presentat currículum o que estigui actualment treballant al centre només tindrà que actualitzar les seves dades i acompanyar els documents acreditatius, PRESENTANT EL FORMULARI Nº2 QUE S’ADJUNTA EN LA CONVOCATÒRIA.
 5. En el cas que ja formin part de la borsa de treball però no disposin de nova informació però vulguin continuar formant part , ho podran comunicar presentant el DOCUMENT Nº3 QUE S’ADJUNTA EN AQUESTA CONVOCATÒRIA.
 6. Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM, es pot sol·licitar certificat a: www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/registro-central-delincuentes

Aportar presencialment  al Departament de Recursos Humans del centre documents originals i fotocopia per a la seva compulsa .

Horari: De dilluns a divendres de 11h a 12h i de dilluns a dijous de 14.30 a 15:30

Termini màxim de presentació de sol·licituds: fins a les 15:30 hores del dia 16/10/2017

Els candidats que compleixin els requisits mínims exigits seran valorats per a l’accés a la Borsa de Treball del  personal eventual del centre. La inclusió en aquesta borsa no suposa cap compromís de contractació per part del centre. Els currículums que no compleixin amb els requisits mínims i/o no acreditin els mèrits aportats no podran ser acceptats.

 

GECOHSA L’HOSPITAL COMARCAL DE MÓRA D’EBRE CERCA METGE/SSA ESPECIALISTA EN ANESTESIOLOGIA I REANIMACIÓ

L’ HOSPITAL COMARCAL DE MÓRA D’EBRE

CERCA

METGE/SSA ESPECIALISTA EN ANESTESIOLOGIA I REANIMACIÓ

Es requereix: 

 • Llicenciatura en Medicina i Cirurgia, especialista en Anestesiologia i Reanimació.
 • Formació addicional per al lloc de treball (especificant hores/crèdits)
 • Experiència laboral com a metge/ssa especialista en Anestesiologia i Reanimació.
 • Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM (*).

Es valorarà:

 • Formació addicional específica (indicant hores/crèdits).
 • Iniciativa, dinamisme, extraversió, capacitat de treball en equip i dots de comunicació.
 • Coneixements de català de nivell C o equivalent .
 • Bones aptituds pel tracte amb l’usuari.

S’ofereix:

 • Contracte laboral a jornada completa més cobertura de guàrdies de presència física
 • Incorporació octubre 2017

 

Les persones interessades hauran de lliurar la següent documentació:

 1. Carta de sol·licitud (especificar referència de la convocatòria)
 2. Currículum Vitae actualitzat, acompanyat dels documents acreditatius dels mèrits (fotocòpia compulsada)

A la següent adreça:

Hospital Comarcal de Móra d’Ebre

Departament de Recursos Humans

C/ Benet Messeguer s/n Móra d’Ebre

 Ref. M-ANEST. 09 17

Termini màxim de presentació de sol·licituds: 28 de setembre de 2017

 

(*) Es pot sol·licitar Certificat a: www.justicia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/registro-central-delincuentes

GESTIÓ COMARCAL HOSPITALÀRIA SA CERCA 1 METGE/SSA ADJUNT/A ESPECIALISTA EN CIRURGIA ORTOPÈDICA I TRAUMATOLOGIA

CERCA

 1 METGE/SSA ADJUNT/A ESPECIALISTA EN CIRURGIA ORTOPÈDICA I TRAUMATOLOGIA

 

Es requereix:

 • Llicenciatura en Medicina i Cirurgia
 • Titulació d’especialista en Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia via MIR o homologat

Es valorarà:

 • Formació específica addicional (indicant hores/crèdits)
 • Experiència professional com a especialista en Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia.
 • Coneixements de català nivell C o equivalent
 • Capacitat de treball en equip

S’ofereix:

 • Contractació temporal a jornada completa
 • Incorporació immediata

Les persones interessades hauran de lliurar la següent documentació:

 1. Carta de sol·licitud (especificar referència de la convocatòria)
 2. Currículum Vitae actualitzat, acompanyat dels documents acreditatius dels mèrits (fotocòpia compulsada) i fotografia recent

A la següent adreça:

Hospital Comarcal de Móra d’Ebre

Departament de Recursos Humans

C/ Benet Messeguer s/n

43740 Móra d’Ebre

Ref. COT 09 2017

relab_hcme@grupsagessa.cat

 

Termini màxim de presentació de sol·licituds: 28 de setembre de 2017

 

 

FUNDACIÓ SAGESSA SALUT CERCA DIPLOMAT/ADA UNIVERSITARI/ÀRIA INFERMERIA EXPERT/A EN ONCOLOGIA RADIOTERÀPICA PER JESÚS-TORTOSA

Per la cobertura de la taxa reposició

CERCA

DIPLOMAT/ADA UNIVERSITARI/ÀRIA INFERMERIA

EXPERT/A EN ONCOLOGIA RADIOTERÀPICA

PER AL SEU CENTRE DE TREBALL UBICAT A JESÚS-TORTOSA

 

Es requereix:

 • Diplomatura o Grau en Infermeria
 • Experiència laboral acreditada en infermeria oncològica radioteràpica.
 • Llicència d’operador d’instal.lacions radioactives.
 • Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat/ada per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM (*).

Es  valorarà:

 • Formació addicional especifica per al lloc de treball (especificant hores/crèdits)
 • Altra experiència laboral en relació al lloc de treball
 • Capacitat de treball en equip.
 • Domini del català parlat i escrit.

S’ofereix:

 • Contracte laboral indefinit a jornada complerta.
 • Incorporació immediata.

 

Les persones interessades hauran de lliurar la següent documentació:

 1. Carta de presentació (especificar referència de la convocatòria)
 2. Currículum Vitae actualitzat, acompanyat dels documents acreditatius dels mèrits aportats (fotocòpia compulsada)

A la següent adreça:

FUNDACIÓ SAGESSA SALUT

Departament de Recursos Humans

Av. Josep Laporte, 2

43204 Reus

Ref. DUI ONCO RADIO 09 17

relab_fpss@grupsagessa.com

 

Termini màxim de presentació de sol·licituds: 30 de setembre de 2017

 

(*) Es pot sol·licitar Certificat a: www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/registro-central-delincuentes

FUNDACIÓ SAGESSA SALUT CERCA 2 TÈCNICS/QUES ESPECIALISTES EN RADIOTERÀPIA PER AL SEU CENTRE DE TREBALL UBICAT A JESÚS-TORTOSA

Per la cobertura de la taxa reposició

CERCA

2 TÈCNICS/QUES ESPECIALISTES EN RADIOTERÀPIA

PER AL SEU CENTRE DE TREBALL UBICAT A JESÚS-TORTOSA

 

Es requereix:

 • Titulació de Tècnic Superior en Radioteràpia i Dosimetria
 • Experiència laboral acreditada com a tècnic/ca en un servei de Radioteràpia
 • Llicència d’operador d’instal.lacions radioactives
 • Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat/ada per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM (*).

Es  valorarà:

 • Formació addicional especifica per al lloc de treball (especificant hores/crèdits)
 • Capacitat de treball en equip.
 • Coneixements de català parlat i escrit.

S’ofereix:

 • Contracte laboral indefinit a jornada complerta.
 • Incorporació immediata.

 

Les persones interessades hauran de lliurar la següent documentació:

 1. Carta de presentació (especificar referència de la convocatòria)
 2. Currículum Vitae actualitzat, acompanyat dels documents acreditatius dels mèrits aportats (fotocòpia compulsada)

A la següent adreça:

FUNDACIÓ SAGESSA SALUT

Departament de Recursos Humans

Av. Josep Laporte, 2

43204 Reus

Ref. TEC RADIO 09 17

relab_fpss@grupsagessa.com

 

Termini màxim de presentació de sol·licituds: 30 de setembre de 2017

 

(*) Es pot sol·licitar Certificat a: www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/registro-central-delincuentes

 

FUNDACIÓ SAGESSA SALUT PER LA COBERTURA DE LA TAXA DE REPOSICIÓ CERCA METGE/ESSA ESPECIALISTA EN ONCOLOGIA RADIOTERÀPICA PER AL SEU CENTRE DE TREBALL UBICAT A JESÚS-TORTOSA

Per la cobertura de la taxa reposició

CERCA

METGE/ESSA ESPECIALISTA EN ONCOLOGIA RADIOTERÀPICA

 PER AL SEU CENTRE DE TREBALL UBICAT A JESÚS-TORTOSA

 

Es requereix:

 • Llicenciatura en Medicina i Cirurgia.
 • Titulació d’especialista en Oncologia Radioteràpica
 • Experiència laboral acreditada en el tractament radioteràpic de diferents localitzacions tumorals.
 • Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat/ada per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM (*).

Es  valorarà:

 • Formació addicional especifica per al lloc de treball (especificant hores/crèdits)
 • Experiència mínima de 5 anys en serveis amb accelerador lineal
 • Capacitat de treball en equip.
 • Coneixements de català parlat i escrit.

 S’ofereix:

 • Contracte laboral indefinit a jornada complerta.
 • Incorporació immediata.

 

Les persones interessades hauran de lliurar la següent documentació:

 1. Carta de presentació (especificar referència de la convocatòria)
 2. Currículum Vitae actualitzat, acompanyat dels documents acreditatius dels mèrits aportats (fotocòpia compulsada)

A la següent adreça:

FUNDACIÓ SAGESSA SALUT

Departament de Recursos Humans

Av. Josep Laporte, 2

43204 Reus

Ref. METGE ONCO RADIO 09 17

relab_fpss@grupsagessa.com

 

Termini màxim de presentació de sol·licituds: 30 setembre de 2017

 

(*) Es pot sol·licitar Certificat a: www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/registro-central-delincuentes

GESTIÓ COMARCAL HOSPITALÀRIA SA CERCA AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA PER A LA BORSA DE TREBALL DE RECURSOS HUMANS PER COBRIR FUTURES EVENTUALITATS

CERCA

AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA

 per a la borsa de treball de RECURSOS HUMANS

per cobrir futures eventualitats

 

Es requereix:

 • Titulació mínima exigida a nivell de Batxiller Superior
 • Experiència en departaments de Recursos Humans en les àrees d’administració, gestió i selecció de personal
 • Coneixements de programes informàtics específics de gestió de recursos humans
 • Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM (*)

 

Es valorarà:

 • Titulació universitària en l’àmbit de Ciències del Treball, Relacions Laborals, Graduat Social
 • Disposar del certificat de discapacitat igual o superior al 33%

Se cerca una personal resolutiva, orientada a resultats, amb bona capacitat de comunicació i de treball en equip.

Els candidats que compleixin requisits mínims exigits seran incorporats a la Borsa de Treball del personal eventual de l’Àrea de Recursos Humans. La inclusió en aquesta borsa no suposa cap compromís de contractació per part de l’Hospital Comarcal de Móra d’Ebre.

Absteniu-vos de presentar CV qui NO compleixi els requisits

 

Les persones interessades hauran de lliurar la següent documentació:

 1. Carta de sol·licitud (especificar referència de la convocatòria)
 2. Currículum Vitae actualitzat, acompanyat dels documents acreditatius de la formació (fotocòpia compulsada) i fotografia recent

A la següent adreça:

Hospital Comarcal de Móra d’Ebre

Departament de Recursos Humans

Portar CV en mà al carrer Benet Messeguer s/n Móra d’Ebre

Horari d’atenció al públic: De dilluns a dijous de 8h a 9h, de 12h a 14h, i de 15h a 16h.

Divendres de 8h a 9h i de 12h a 14h.

 Ref. BT RRHH 09 17

 

Termini màxim de presentació de sol·licituds: 31 de desembre de 2017

 

(*) Es pot sol·licitar Certificat a: www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/registro-central-delincuentes