GESTIÓ INTEGRAL SANITÀRIA I ASSISTENCIAL AIE CERCA DIRECTOR/A D’ORGANITZACIÓ I SISTEMES D’INFORMACIÓ

CERCA

DIRECTOR/A D’ORGANITZACIÓ I SISTEMES D’INFORMACIÓ de GINSA, AIE

 En dependència de la Gerència, el director/a d’organització i sistemes d’informació serà responsable de dirigir els processos lligats al desenvolupament dels sistemes d’informació, de comunicació i de control de gestió per a la presa de decisions i de garantir els processos de seguretat a nivell d’informació i de tractament de les dades.

 

Es requereix:

 • Titulació universitària en Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió, Telecomunicacions o similar (preferentment en l’àmbit de les TIC).
 • Coneixements del sector TIC propi dels entorns sanitaris (tecnologies, models i tendències)
 • Coneixements en planificació, organització, desenvolupament i manteniment de sistemes de la informació.
 • Coneixements llengua catalana.

 

Es valorarà

 • Experiència professional, en desenvolupament d’aplicacions en l’entorn sanitari.
 • Experiència professional en sistemes d’informació i avaluació assistencial
 • Coneixements d’aplicacions de gestió de pacients.
 • Coneixements anglès tècnic.

Es cerca un/a professional amb dots de lideratge, visió empresarial i creativitat, bon comunicador/a, amb capacitat per la negociació, gestió i motivació d’equips i orientat a resultats.

 

S’ofereix:

 • Contractació temporal a jornada completa.
 • Incorporació immediata

 

Interessats/des enviar sol·licitud de participació, fotocòpia DNI/NIE, currículum acadèmic i professional, acompanyant els documents acreditatius de les condicions de capacitat i mèrit invocats i fotografia recent indicant la referència DIR SIS 06 17 a:

 Gestió Integral Sanitària i Assistencial, AIE

e-mail: relab_ginsa@grupsagessa.cat

Termini màxim de presentació de sol·licituds: 27 de setembre de 2017

BORSA DE TREBALL: GESTIÓ INTEGRAL SANITÀRIA I ASSISTÈNCIAL AIE CERCA LLICENCIAT/ADA O GRADUAT/ADA EN DRET

CERCA

 LLICENCIAT/ADA  O  GRADUAT/ADA EN DRET

 Per a la Borsa de Treball per cobrir futures eventualitats

 

Es requereix:

 • Titulació de Llicenciat/ada o Graduat/ada en Dret.
 • Experiència professional i/o especialitat en Dret administratiu amb experiència en contractació pública.

Es valorarà:

 • Experiència professional en despatxos i/o en assessories jurídiques d’empreses públiques i/o administracions territorials.
 • Experiència professional o coneixements en dret civil, mercantil i societari.
 • Experiència acreditada en Unitats de contractació administrativa.
 • Experiència laboral d’ 1 a 5 anys com a Lletrat/ada.
 • Formació addicional específica en qualsevol disciplina del dret. (Especificant hores/crèdits)

Funcions a desenvolupar:

 • Lletrat/tècnic per a la seva incorporació a la unitat de contractació de GINSA, AIE.
 • Tramitació dels procediments de licitació (contractació administrativa) de les societats del Grup Sagessa.

 

Les persones interessades hauran de lliurar la següent documentació:

 1. Carta de presentació (especificar referència de la convocatòria)
 2. Currículum Vitae actualitzat, acompanyat dels documents acreditatius dels mèrits (fotocòpia compulsada)

A la següent adreça:

GESTIÓ INTEGRAL SANITÀRIA I ASSISTENCIAL, AIE

Departament de Recursos Humans

Ref. BORSA JURIDICA  08 17

relab_ginsa@grupsagessa.com

 

Termini màxim de presentació de sol·licituds: 31 de desembre de 2017

 

Les persones candidates que compleixin els requisits mínims exigits seran incorporades a la Borsa de Treball del personal eventual del centre. La inclusió en aquesta borsa no suposa cap compromís de contractació per part del centre.

 

GESTIÓ INTEGRAL SANITÀRIA I ASSISTENCIAL AIE CERCA TÈCNIC/A INFORMÀTIC/A PER l’ÀREA DE L’EBRE

CERCA

 TÈCNIC/A INFORMÀTIC/A PER L’ÀREA DE L’EBRE

 

Es requereix:

 • Estudis mínims de CFGS en Administració de Sistemes Informàtics o equivalents.
 • Experiència professional com a tècnic de hardware, xarxes i/o administració de sistemes operatius Windows.
 • Experiència professional en resolució d’incidències i atenció de suport als usuaris.
 • Experiència en paquets ofimàtics tipus Microsoft Office o Open Office.
 • Carnet de conduir B1 per realitzar actuacions periòdiques a clients ubicats a l’àrea de l’Ebre
 • Nivell C de Català o equivalent.

Es valorarà:

 • Formació complementària relacionada amb el lloc de treball.
 • Habilitats de comunicació i orientació a l’usuari.
 • Capacitat de gestió i organització.
 • Flexibilitat horària

Funcions a desenvolupar:

 • Configurar, administrar i mantenir els sistemes informàtics garantint la funcionalitat dels serveis i del sistema.
 • Atendre les peticions i consultes dels clients i usuaris.
 • Implantar aplicacions informàtiques amb desplegament i formació d’usuaris.

S’ofereix:

 • Contracte laboral temporal a jornada completa.
 • Incorporació immediata.

 

Les persones interessades hauran de lliurar la següent documentació:

 1. Carta de presentació (especificar referència de la convocatòria)
 2. Currículum Vitae actualitzat, acompanyat dels documents acreditatius dels mèrits (fotocòpia compulsada)

A la següent adreça:

GESTIÓ INTEGRAL SANITÀRIA I ASSISTENCIAL, AIE

Departament de Recursos Humans

Av. Josep Laporte, 2

43204 Reus

Ref. INFORMATIC EBRE 08 17

relab_ginsa@grupsagessa.com

 

Termini màxim de presentació de sol·licituds: 30 de setembre de 2017

 

GESTIÓ INTEGRAL SANITÀRIA I ASSISTENCIAL AIE CERCA TÈCNIC/A INFORMÀTIC/A PER L’ÀREA DEL BAIX CAMP

 CERCA

 TÈCNIC/A INFORMÀTIC/A PER L’ÀREA DEL BAIX CAMP

 

Es requereix:

 • Estudis mínims de CFGS en Administració de Sistemes Informàtics o equivalents.
 • Experiència professional com a tècnic de hardware, xarxes i/o administració de sistemes operatius Windows.
 • Experiència professional en resolució d’incidències i atenció de suport als usuaris.
 • Experiència en paquets ofimàtics tipus Microsoft Office o Open Office.
 • Carnet de conduir B1 per realitzar actuacions periòdiques a clients ubicats a l’àrea del Baix Camp.
 • Nivell C de Català o equivalent.

Es valorarà:

 • Formació complementària relacionada amb el lloc de treball.
 • Habilitats de comunicació i orientació a l’usuari.
 • Capacitat de gestió i organització.
 • Flexibilitat horària

Funcions a desenvolupar:

 • Configurar, administrar i mantenir els sistemes informàtics garantint la funcionalitat dels serveis i del sistema.
 • Atendre les peticions i consultes dels clients i usuaris.
 • Implantar aplicacions informàtiques amb desplegament i formació d’usuaris.

S’ofereix:

 • Contracte laboral temporal a jornada completa.
 • Incorporació immediata.

 

Les persones interessades hauran de lliurar la següent documentació:

 1. Carta de presentació (especificar referència de la convocatòria)
 2. Currículum Vitae actualitzat, acompanyat dels documents acreditatius dels mèrits (fotocòpia compulsada)

A la següent adreça:

GESTIÓ INTEGRAL SANITÀRIA I ASSISTENCIAL, AIE

Departament de Recursos Humans

Av. Josep Laporte, 2

43204 Reus

Ref. INFORMATIC 08 17

relab_ginsa@grupsagessa.com

 

Termini màxim de presentació de sol·licituds: 15 d’octubre de 2017

BORSA DE TREBALL: GESTIÓ INTEGRAL SANITÀRIA I ASSISTENCIAL AIE CERCA CONDUCTORS SERVEI BUGADERIA DE MÒRA D’EBRE

CERCA

CONDUCTORS DE VEHICLES

al seu centre de treball a MÓRA D’EBRE

per a la Borsa de Treball del Servei de Bugaderia per cobrir futures eventualitats

Es requereix:

 • Formació acadèmica bàsica
 • Almenys permís de conduir C1 + CAP (per conduir vehicle de 500 kg de PMA i amb tacògraf) Nivell mínim.
 • Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM (*)

 

Es valorarà:

 • Experiència acreditada en el sector serveis
 • Bona capacitat de comunicació i de treball en equip
 • Coneixements de català a nivell bàsic
 • Flexibilitat horària

 Les persones interessades hauran de lliurar la següent documentació:

 1. Carta de presentació (especificar referència de la convocatòria)
 2. Currículum Vitae actualitzat, acompanyat dels documents acreditatius dels mèrits (fotocòpia compulsada)

A la següent adreça:

GESTIÓ INTEGRAL SANITÀRIA I ASSISTENCIAL, AIE

Departament de Recursos Humans

Av. Josep Laporte, 2

43204 Reus

 Ref. BT CON BUG 07 2017

 

Termini màxim de presentació de sol·licituds: 31 de desembre de 2017

(*) Es pot sol·licitar Certificat a: www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/registro-central-delincuentes

GESTIÓ INTEGRAL SANITÀRIA I ASSISTENCIAL AIE CERCA AUXILIARS DE BUGADERIA al seu centre de treball a MÓRA D’EBRE

CERCA

AUXILIARS DE BUGADERIA

al seu centre de treball a MÓRA D’EBRE

Per a la Borsa de Treball del servei de bugaderia per cobrir futures eventualitats

 

Es requereix:

 • Formació acadèmica bàsica.
 • Experiència acreditada en el sector serveis.
 • Coneixements de català parlat i escrit a nivell bàsic.
 • Flexibilitat horària.

Es valorarà:

 • Experiència acreditada en el sector de les bugaderies.
 • Nivell d’estudis acreditat a nivell de Graduat en EGB i/o ESO.

 

Es cerquen persones que comptin amb aptituds d’iniciativa, empatia, que siguin dinàmiques, polivalents i habituades a treballar en equips multidisciplinaris.

 

Les persones interessades hauran de lliurar la següent documentació:

 1. Carta de sol·licitud (especificar referència de la convocatòria)
 2. Currículum Vitae actualitzat, acompanyat dels documents acreditatius dels mèrits (fotocòpia compulsada)

A la següent adreça:

GESTIÓ COMARCAL HOSPITALÀRIA SA

Departament de Recursos Humans

Carrer Benet Messeguer s/n Móra d’Ebre

Horari d’atenció al públic: De dilluns a dijous de 8h a 9h, de 12h a 14h, i de 15h a 16h.

Divendres de 8h a 9h i de 12h a 14h.

Ref. AUX BUGADERIA 07 17

relab_hcme@grupsagessa.cat

Termini màxim de presentació de sol·licituds: 31 de desembre de 2017

 

Gestió Integral Sanitària i Assistencial AIE cerca netejadors/ores per a la Borsa de Treball del Servei d’Higienització i Neteja

CERCA
NETEJADORS/ORES

Per a la Borsa de Treball del Servei d’Higienització i Neteja per cobrir futures eventualitats

Es requereix:

 • Formació acadèmica bàsica.
 • Experiència acreditada en el sector serveis.
 • Coneixements bàsics de català parlat i escrit.
 • Flexibilitat horària.
 • Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM. (*)

 Es valorarà:

 • Experiència acreditada en el sector sanitari o social.
 • Nivell d’estudis acreditat a nivell de Graduat en EGB, ESO i/o Cicles Formatius.
 • Ser una persona ordenada, empàtica, orientada a l’assoliment d’objectius i habituada al treball en equip.

Les persones interessades hauran de lliurar la següent documentació:

 1. Carta de presentació (especificar referència de la convocatòria)
 2. Currículum Vitae actualitzat, acompanyat dels documents acreditatius dels mèrits (fotocòpia compulsada)

A la següent adreça:

GESTIÓ INTEGRAL SANITÀRIA I ASSISTENCIAL, AIE
Departament de Recursos Humans
Av. Josep Laporte, 2
43204 Reus
Ref. BORSA NET 03 17

 relab_ginsa@grupsagessa.com

 Termini màxim de presentació de sol·licituds: 31 de desembre de 2017

Les persones candidates que compleixin els requisits mínims exigits seran incorporades a la Borsa de Treball del personal eventual del centre. La inclusió en aquesta borsa no suposa cap compromís de contractació per part del centre.

(*)Es pot sol·licitar Certificat a: www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/registro-central-delincuentes