GESTIÓ INTEGRAL SANITÀRIA I ASSISTENCIAL AIE CERCA RESPONSABLE GESTIÓ DE MÚTUES

CERCA

RESPONSABLE GESTIÓ DE MÚTUES

Es requereix: 

 • Titulació universitària en Econòmiques, Administració i Direcció d’Empreses, o de naturalesa similar.
 • Coneixements avançat en paquets Microsoft Office.
 • Coneixements de la gestió administrativa i circuits assistencials de les prestacions sanitàries d’entitats asseguradores o similar.
 • Nivell C de català.
 • Carnet de conduir B1.

  Es valorarà

 • Capacitat negociadora.
 • Capacitat organitzativa.
 • Gestió de conflictes.

 Funcions a desenvolupar: 

 • Negociació amb clients d’assegurances de lliure elecció.
 • Atenció a les peticions realitzades pels clients externs i interns.
 • laboració amb el disseny de circuits administratius i assistencials.
 • Implantació d’accions estratègiques relacionades amb el producte.

 

Es cerca un/a professional amb dots de lideratge, visió empresarial i creativitat, bon comunicador/a, amb capacitat per la negociació, gestió i motivació d’equips i orientat a resultats.

S’ofereix: 

 • Contractació labora temporal a jornada completa.
 • Incorporació immediata. 

Interessats/des enviar sol·licitud de participació, fotocòpia DNI/NIE, currículum acadèmic i professional, acompanyant els documents acreditatius de les condicions de capacitat i mèrit invocats i fotografia recent indicant la referència  RESP MUT 07 17 a:

 Gestió Integral Sanitària i Assistencial, AIE

e-mail: relab_ginsa@grupsagessa.cat

Termini màxim de presentació de sol·licituds: 16-08-2017

GESTIÓ INTEGRAL SANITÀRIA I ASSISTENCIAL AIE CERCA AUXILIARS DE BUGADERIA al seu centre de treball a MÓRA D’EBRE

CERCA

AUXILIARS DE BUGADERIA

al seu centre de treball a MÓRA D’EBRE

Per a la Borsa de Treball del servei de bugaderia per cobrir futures eventualitats

 

Es requereix:

 • Formació acadèmica bàsica.
 • Experiència acreditada en el sector serveis.
 • Coneixements de català parlat i escrit a nivell bàsic.
 • Flexibilitat horària.

Es valorarà:

 • Experiència acreditada en el sector de les bugaderies.
 • Nivell d’estudis acreditat a nivell de Graduat en EGB i/o ESO.

 

Es cerquen persones que comptin amb aptituds d’iniciativa, empatia, que siguin dinàmiques, polivalents i habituades a treballar en equips multidisciplinaris.

 

Les persones interessades hauran de lliurar la següent documentació:

 1. Carta de sol·licitud (especificar referència de la convocatòria)
 2. Currículum Vitae actualitzat, acompanyat dels documents acreditatius dels mèrits (fotocòpia compulsada)

A la següent adreça:

GESTIÓ COMARCAL HOSPITALÀRIA SA

Departament de Recursos Humans

Carrer Benet Messeguer s/n Móra d’Ebre

Horari d’atenció al públic: De dilluns a dijous de 8h a 9h, de 12h a 14h, i de 15h a 16h.

Divendres de 8h a 9h i de 12h a 14h.

43204 Reus

Ref. AUX BUGADERIA 07 17

relab_hcme@grupsagessa.cat

Termini màxim de presentació de sol·licituds: 31 de desembre de 2017

 

GESTIÓ INTEGRAL SANITÀRIA I ASSISTENCIAL AIE, CERCA TÈCNIC/A INFORMÀTIC/A PER L’ÀREA DEL BAIX CAMP

 CERCA

 TÈCNIC/A INFORMÀTIC/A PER L’ÀREA DEL BAIX CAMP

 Es requereix:

 • Estudis mínims de CFGS en Administració de Sistemes Informàtics o equivalents.
 • Experiència professional com a tècnic de hardware, xarxes i/o administració de sistemes operatius Windows.
 • Experiència professional en resolució d’incidències i atenció de suport als usuaris.
 • Experiència en paquets ofimàtics tipus Microsoft Office o Open Office.
 • Carnet de conduir B1 per realitzar actuacions periòdiques a clients ubicats a l’àrea del Baix Camp.
 • Nivell C de Català o equivalent.

Es valorarà:

 • Formació complementària relacionada amb el lloc de treball.
 • Habilitats de comunicació i orientació a l’usuari.
 • Capacitat de gestió i organització.
 • Flexibilitat horària

Funcions a desenvolupar:

 • Configurar, administrar i mantenir els sistemes informàtics garantint la funcionalitat dels serveis i del sistema.
 • Atendre les peticions i consultes dels clients i usuaris.
 • Implantar aplicacions informàtiques amb desplegament i formació d’usuaris.

S’ofereix:

 • Contracte laboral temporal a jornada completa.
 • Incorporació immediata.

Les persones interessades hauran de lliurar la següent documentació:

 1. Carta de presentació (especificar referència de la convocatòria)
 2. Currículum Vitae actualitzat, acompanyat dels documents acreditatius dels mèrits (fotocòpia compulsada)

A la següent adreça:

GESTIÓ INTEGRAL SANITÀRIA I ASSISTENCIAL, AIE

Departament de Recursos Humans

Av. Josep Laporte, 2

43204 Reus

Ref. INFORMATIC 07 17

relab_ginsa@grupsagessa.com

Termini màxim de presentació de sol·licituds: 31 de juliol de 2017

GESTIÓ INTEGRAL SANITÀRIA I ASSISTENCIAL AIE, CERCA ANALISTA PROGRAMADOR/A

CERCA

 ANALISTA PROGRAMADOR/A

 Es requereix:

 • CFGS en desenvolupament d’aplicacions informàtiques.
 • Experiència en desenvolupament d’aplicacions sobre arquitectura Web (HTML, JSON, XML, JavaScript, NET) i Web Services.
 • Experiència en de Bases de Dades relacionals (Oracle, SQL-Server) i llenguatge de consulta SQL (PL/SQL, T-SQL).

Es valorarà:

 • Proactivitat, flexibilitat horària i facilitat per treballar en equip.
 • Coneixements a nivell de programació del producte Meta4 PeopleNet.
 • Nivell C de català.
 • Anglès tècnic a nivell lectura.
 • Expertesa en disseny i modelatge d’aplicacions de software, programació basada en standards, proves de requisits i validacions, gestió del control de versions i administrar el desplegament i suport del producte.

Funcions a realitzar:

 • Desenvolupar i mantenir aplicacions, analitzant requeriments i avaluant les necessitats.
 • Responsabilitzar-se de la part tècnica d’alguns mòduls o projectes.
 • Parametrització d’aplicacions pròpies i de tercers.

 

S’ofereix:

 • Contracte laboral temporal a temps totalLes persones interessades hauran de lliurar la següent documentació:
  1. Carta de presentació (especificar referència de la convocatòria)
  2. Currículum Vitae actualitzat, acompanyat dels documents acreditatius dels mèrits (fotocòpia compulsada)

  A la següent adreça:

  GESTIÓ INTEGRAL SANITÀRIA I ASSISTENCIAL, AIE

  Departament de Recursos Humans

  Av. Josep Laporte, 2

  43204 Reus

  Ref. CI ANALISTA 06 17

  relab_ginsa@grupsagessa.com

  Termini màxim de presentació de sol·licituds: 26 de juliol de 2017

Gestió Integral Sanitària i Assistencial cerca Llicenciat/ada o Graduat/ada en dret per a la Borsa de Treball


CERCA

LLICENCIAT/ADA O GRADUAT/ADA EN DRET

Per a la Borsa de Treball per cobrir futures eventualitats

Es requereix:

 • Titulació de Llicenciat/ada o Graduat/ada en Dret.
 • Experiència professional i/o especialitat en Dret Mercantil i de societats, Dret Civil, Dret Fiscal i Tributari.

Es valorarà:

 • Experiència professional en despatxos i/o en assessories jurídiques d’empreses privades i/o públiques i/o administracions territorials.
 • Direcció lletrada en Jutjats.
 • A més a més de l’especialitat requerida, coneixements en dret administratiu i en procediment contenciós – administratiu.
 • Experiència laboral  d ‘1 a 5 anys  com a Lletrat/ada.
 • Formació addicional específica en qualsevol disciplina del dret.

Funcions a desenvolupar:

 • Lletrat/tècnic per a la seva incorporació a l’Assessoria Jurídica de GINSA, AIE.
 • Assessorament jurídic, redacció d’informes, escrits judicials.

Les persones interessades hauran de lliurar la següent documentació:

 1. Carta de presentació (especificar referència de la convocatòria)
 2. Currículum Vitae actualitzat, acompanyat dels documents acreditatius dels mèrits (fotocòpia compulsada)

A la següent adreça:

GESTIÓ INTEGRAL SANITÀRIA I ASSISTENCIAL, AIE
Departament de Recursos Humans

Ref. BORSA JURIDICA 01 17 

relab_ginsa@grupsagessa.com

 Termini màxim de presentació de sol·licituds:  31 de juliol de 2017

Les persones candidates que compleixin els requisits mínims exigits seran incorporades a la Borsa de Treball del personal eventual del centre. La inclusió en aquesta borsa no suposa cap compromís de contractació per part del centre.

Gestió Integral Sanitària i Assistencial cerca Llicenciat/ada o Graduat/ada en dret per a la Borsa de Treball


CERCA

LLICENCIAT/ADA O GRADUAT/ADA EN DRET

Per a la Borsa de Treball per cobrir futures eventualitats

Es requereix:

 • Titulació de Llicenciat/ada o Graduat/ada en Dret.
 • Experiència professional i/o especialitat en Dret administratiu amb experiència en contractació pública.

Es valorarà:

 • Experiència professional en despatxos i/o en assessories jurídiques d’empreses públiques i/o administracions territorials.
 • Experiència professional o coneixements en dret civil, mercantil i societari.
 • Experiència acreditada en Unitats de contractació administrativa.
 • Experiència laboral  d ‘1 a 5 anys  com a Lletrat/ada.
 • Formació addicional específica en qualsevol disciplina del dret.

Funcions a desenvolupar:

 • Lletrat/tècnic per a la seva incorporació a la unitat de contractació de GINSA, AIE.
 • Tramitació dels procediments de licitació (contractació administrativa) de les societats del Grup Sagessa.

Les persones interessades hauran de lliurar la següent documentació:

 1. Carta de presentació (especificar referència de la convocatòria)
 2. Currículum Vitae actualitzat, acompanyat dels documents acreditatius dels mèrits (fotocòpia compulsada)

A la següent adreça:

GESTIÓ INTEGRAL SANITÀRIA I ASSISTENCIAL, AIE
Departament de Recursos Humans

Ref. BORSA JURIDICA 01 17 

relab_ginsa@grupsagessa.com

 Termini màxim de presentació de sol·licituds: 31 de juliol de 2017

Les persones candidates que compleixin els requisits mínims exigits seran incorporades a la Borsa de Treball del personal eventual del centre. La inclusió en aquesta borsa no suposa cap compromís de contractació per part del centre.

 

 

Gestió Integral Sanitària i Assistencial AIE cerca netejadors/ores per a la Borsa de Treball del Servei d’Higienització i Neteja

CERCA
NETEJADORS/ORES

Per a la Borsa de Treball del Servei d’Higienització i Neteja per cobrir futures eventualitats

Es requereix:

 • Formació acadèmica bàsica.
 • Experiència acreditada en el sector serveis.
 • Coneixements bàsics de català parlat i escrit.
 • Flexibilitat horària.
 • Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM. (*)

 Es valorarà:

 • Experiència acreditada en el sector sanitari o social.
 • Nivell d’estudis acreditat a nivell de Graduat en EGB, ESO i/o Cicles Formatius.
 • Ser una persona ordenada, empàtica, orientada a l’assoliment d’objectius i habituada al treball en equip.

Les persones interessades hauran de lliurar la següent documentació:

 1. Carta de presentació (especificar referència de la convocatòria)
 2. Currículum Vitae actualitzat, acompanyat dels documents acreditatius dels mèrits (fotocòpia compulsada)

A la següent adreça:

GESTIÓ INTEGRAL SANITÀRIA I ASSISTENCIAL, AIE
Departament de Recursos Humans
Av. Josep Laporte, 2
43204 Reus
Ref. BORSA NET 03 17

 relab_ginsa@grupsagessa.com

 Termini màxim de presentació de sol·licituds: 31 de desembre de 2017

Les persones candidates que compleixin els requisits mínims exigits seran incorporades a la Borsa de Treball del personal eventual del centre. La inclusió en aquesta borsa no suposa cap compromís de contractació per part del centre.

(*)Es pot sol·licitar Certificat a: www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/registro-central-delincuentes