GESTIÓ INTEGRAL SANITÀRIA I ASSISTENCIAL AIE CERCA COORDINADOR/A ÀREA DE SUPOR BAIX CAMP

CERCA

COORDINADOR/A ÀREA DE SUPORT BAIX CAMP

 

Es requereix:

 • Estudis mínims de CFGS en Administració de Sistemes Informàtics o equivalents.
 • Experiència professional com a tècnic de hardware, xarxes i/o administració de sistemes operatius Windows.
 • Experiència professional en resolució d’incidències i atenció de suport als usuaris.
 • Capacitat de gestió i organització d’equips.

Es valorarà:

 • Nivell C de català o equivalent.
 • Formació complementària relacionada amb el lloc de treball.
 • Habilitats de comunicació i orientació a l’usuari.
 • Flexibilitat horària.

Funcions a desenvolupar:

Amb dependència del Cap de Sistemes i Suport, coordinar un equip de tècnics per donar servei als diferents clients en:

 • Gestió d’incidències i peticions dels usuaris o clients en els diferents àmbits TIC (hardware, software, ofimàtica i telecomunicacions).
 • Gestió i inventari del software, consumibles i estacions de treball.
 • Suport tècnic en la instal·lació, substitució o trasllat d’equips informàtics.
 • Documentació i protocol·lització d’actuacions.

S’ofereix:

 • Contracte laboral temporal a temps total.

 

Les persones interessades hauran de lliurar la següent documentació:

 1. Carta de presentació (especificar referència de la convocatòria)
 2. Currículum Vitae actualitzat, acompanyat dels documents acreditatius dels mèrits (fotocòpia compulsada)

 

A la següent adreça:

GESTIÓ INTEGRAL SANITÀRIA I ASSISTENCIAL, AIE

Departament de Recursos Humans

Av. Josep Laporte, 2

43204 Reus

Ref. CI COORD. BAIX CAMP 05 17

relab_ginsa@grupsagessa.com

 

Termini màxim de presentació de sol·licituds: 02 de juliol de 2017

 

GESTIÓ INTEGRAL SANITÀRIA I ASSISTENCIAL AIE CERCA COORDINADOR/A ÀREA DE SUPORT EBRE

CERCA

 COORDINADOR/A ÀREA DE SUPORT EBRE

Es requereix:

 • Estudis mínims de CFGS en Administració de Sistemes Informàtics o equivalents.
 • Experiència professional com a tècnic de hardware, xarxes i/o administració de sistemes operatius Windows.
 • Experiència professional en resolució d’incidències i atenció de suport als usuaris.
 • Capacitat de gestió i organització d’equips.

Es valorarà:

 • Nivell C de català o equivalent.
 • Formació complementària relacionada amb el lloc de treball.
 • Habilitats de comunicació i orientació a l’usuari.
 • Flexibilitat horària.

Funcions a desenvolupar:

Amb dependència del Cap de Sistemes i Suport, coordinar un equip de tècnics per donar servei als diferents clients en:

 • Gestió d’incidències i peticions dels usuaris o clients en els diferents àmbits TIC (hardware, software, ofimàtica i telecomunicacions).
 • Gestió i inventari del software, consumibles i estacions de treball.
 • Suport tècnic en la instal·lació, substitució o trasllat d’equips informàtics.
 • Documentació i protocol·lització d’actuacions.

S’ofereix:

 • Contracte laboral temporal a temps total.

 

Les persones interessades hauran de lliurar la següent documentació:

 1. Carta de presentació (especificar referència de la convocatòria)
 2. Currículum Vitae actualitzat, acompanyat dels documents acreditatius dels mèrits (fotocòpia compulsada)

 

A la següent adreça:

GESTIÓ INTEGRAL SANITÀRIA I ASSISTENCIAL, AIE

Departament de Recursos Humans

Av. Josep Laporte, 2

43204 Reus

Ref. CI COORD. EBRE 05 17

relab_ginsa@grupsagessa.com

 

Termini màxim de presentació de sol·licituds: 02 de juliol de 2017

GESTIÓ INTEGRAL SANITÀRIA I ASSISTENCIAL AIE

CERCA

OFICIAL DE MANTENIMENT

Per la cobertura d’una jubilació parcial al seu centre de treball a MÓRA D’EBRE 

 Es requereix:

 Títol CFGS en Sistemes Electrotècnics i Automatitzats.

 • Carnet de conduir.
 • Domini del català parlat i escrit o equivalent nivell C.
 • Anglès parlat i escrit a nivell mig-alt
 • Imprescindible residència a la zona.

 Es valorarà:

 • Bona capacitat de comunicació, i relació amb usuaris.
 • Coneixements d’electricitat, electrònica, electromedicina, automatismes i pneumàtica; Ofimàtica a nivell d’usuari i treball en equip.
 • Experiència en treball en centres sanitaris mínima d’un any

S’ofereix:

 Contracte laboral temporal de relleu a jornada completa, més guàrdies de localització

 • Incorporació immediata
 • Possibilitat de realitzar activitats de formació continuada.
 • Beneficis socials addicionals

Termini màxim d’admissió de sol·licituds: 25 de juny de 2017

Abstenir-se de presentar el CV qui NO compleixi els requisits

Interessats enviar carta de presentació, currículum vitae, fotocòpia de títols i formació addicional i fotografia recent a:

Gestió Integral Sanitària i Assistencial, AIE

Departament de Recursos Humans

REF. MG 05 2017

 

Portar CV en mà al carrer Benet Messeguer s/n 43740 Móra d’Ebre

OPERARIS/RIES ESPECIALISTES EN NETEJA

CERCA

     OPERARIS ESPECIALISTES EN NETEJA

Per a la Borsa de Treball del servei d’higienització i neteja per cobrir futures eventualitats

 

Es requereix:

 • Formació acadèmica bàsica.
 • Experiència acreditada en l’ús de màquines netejadores, màquines elevadores i neteja de vidres d’alçada.
 • Coneixements de català parlat i escrit a nivell bàsic.
 • Flexibilitat horària.

Es valorarà:

 • Experiència acreditada en el sector sanitari o social.
 • Ser una persona ordenada, empàtica, orientada a l’assoliment d’objectius i habituada al treball en equip.

S’ofereix:

 • Contracte laboral temporal.
 • Incorporació immediata.
 • Bon entorn laboral.
 • Expectatives de creixement laboral.

 

Les persones interessades hauran de lliurar la següent documentació:

 1. Carta de sol·licitud (especificar referència de la convocatòria)
 2. Currículum Vitae actualitzat, acompanyat dels documents acreditatius dels mèrits (fotocòpia compulsada)

A la següent adreça:

GESTIÓ INTEGRAL SANITÀRIA I ASSISTENCIAL, AIE

Departament de Recursos Humans

Av. Josep Laporte, 2

43204 Reus

Ref. ESPECIALISTA 05 17

relab_ginsa@grupsagessa.com

Termini màxim de presentació de sol·licituds: 30 de juny de 2017

Gestió Integral Sanitària i Assitencial AIE cerca Tècnic/a en selecció de Personal per al seu centre de treball a Reus

CERCA

TÈCNIC/A en SELECCIÓ DE PERSONAL

Per al seu centre de treball a Reus

Es requereix:

 • Llicenciatura/Grau en Psicologia, Pedagogia o similar.
 • Català nivell C.

Es valorarà:

 • Formació especialitzada en Psicologia del Treball i les Organitzacions
 • Expertesa  mínima de 5 anys en selecció de personal.
 • Experiència laboral en l’àmbit ofertat, especialment en organitzacions sanitàries, socials o educatives, exercint tasques de selecció de personal.
 • Entrevista i perfil de competències.

 Es cerca una persona resolutiva, orientada a resultats, iniciativa, amb bona de capacitat de comunicació i de treball en equip

 S’ofereix:

 • Contracte laboral temporal a jornada completa
 • Incorporació immediata

 

 

Les persones interessades hauran de lliurar la següent documentació:

 1. Carta de presentació (especificar referència de la convocatòria)
 2. Currículum Vitae actualitzat, acompanyat dels documents acreditatius dels mèrits (fotocòpia compulsada)

A la següent adreça:

GESTIÓ INTEGRAL SANITÀRIA I ASSISTENCIAL, AIE

Departament de Recursos Humans

Av. del Dr. Josep Laporte, 2  43204 Reus

Ref. SELECCIO RRHH 05 17

 relab_ginsa@grupsagessa.com

 Termini màxim de presentació de sol·licituds: 4 de juny de 2017

 

Gestió Integral Sanitària i Assistencial cerca Llicenciat/ada o Graduat/ada en dret per a la Borsa de Treball


CERCA

LLICENCIAT/ADA O GRADUAT/ADA EN DRET

Per a la Borsa de Treball per cobrir futures eventualitats

Es requereix:

 • Titulació de Llicenciat/ada o Graduat/ada en Dret.
 • Experiència professional i/o especialitat en Dret Mercantil i de societats, Dret Civil, Dret Fiscal i Tributari.

Es valorarà:

 • Experiència professional en despatxos i/o en assessories jurídiques d’empreses privades i/o públiques i/o administracions territorials.
 • Direcció lletrada en Jutjats.
 • A més a més de l’especialitat requerida, coneixements en dret administratiu i en procediment contenciós – administratiu.
 • Experiència laboral  d ‘1 a 5 anys  com a Lletrat/ada.
 • Formació addicional específica en qualsevol disciplina del dret.

Funcions a desenvolupar:

 • Lletrat/tècnic per a la seva incorporació a l’Assessoria Jurídica de GINSA, AIE.
 • Assessorament jurídic, redacció d’informes, escrits judicials.

Les persones interessades hauran de lliurar la següent documentació:

 1. Carta de presentació (especificar referència de la convocatòria)
 2. Currículum Vitae actualitzat, acompanyat dels documents acreditatius dels mèrits (fotocòpia compulsada)

A la següent adreça:

GESTIÓ INTEGRAL SANITÀRIA I ASSISTENCIAL, AIE
Departament de Recursos Humans

Ref. BORSA JURIDICA 01 17 

relab_ginsa@grupsagessa.com

 Termini màxim de presentació de sol·licituds:  31 de juliol de 2017

Les persones candidates que compleixin els requisits mínims exigits seran incorporades a la Borsa de Treball del personal eventual del centre. La inclusió en aquesta borsa no suposa cap compromís de contractació per part del centre.

Gestió Integral Sanitària i Assistencial cerca Llicenciat/ada o Graduat/ada en dret per a la Borsa de Treball


CERCA

LLICENCIAT/ADA O GRADUAT/ADA EN DRET

Per a la Borsa de Treball per cobrir futures eventualitats

Es requereix:

 • Titulació de Llicenciat/ada o Graduat/ada en Dret.
 • Experiència professional i/o especialitat en Dret administratiu amb experiència en contractació pública.

Es valorarà:

 • Experiència professional en despatxos i/o en assessories jurídiques d’empreses públiques i/o administracions territorials.
 • Experiència professional o coneixements en dret civil, mercantil i societari.
 • Experiència acreditada en Unitats de contractació administrativa.
 • Experiència laboral  d ‘1 a 5 anys  com a Lletrat/ada.
 • Formació addicional específica en qualsevol disciplina del dret.

Funcions a desenvolupar:

 • Lletrat/tècnic per a la seva incorporació a la unitat de contractació de GINSA, AIE.
 • Tramitació dels procediments de licitació (contractació administrativa) de les societats del Grup Sagessa.

Les persones interessades hauran de lliurar la següent documentació:

 1. Carta de presentació (especificar referència de la convocatòria)
 2. Currículum Vitae actualitzat, acompanyat dels documents acreditatius dels mèrits (fotocòpia compulsada)

A la següent adreça:

GESTIÓ INTEGRAL SANITÀRIA I ASSISTENCIAL, AIE
Departament de Recursos Humans

Ref. BORSA JURIDICA 01 17 

relab_ginsa@grupsagessa.com

 Termini màxim de presentació de sol·licituds: 31 de juliol de 2017

Les persones candidates que compleixin els requisits mínims exigits seran incorporades a la Borsa de Treball del personal eventual del centre. La inclusió en aquesta borsa no suposa cap compromís de contractació per part del centre.

 

 

Gestió Integral Sanitària i Assistencial AIE cerca netejadors/ores per a la Borsa de Treball del Servei d’Higienització i Neteja

CERCA
NETEJADORS/ORES

Per a la Borsa de Treball del Servei d’Higienització i Neteja per cobrir futures eventualitats

Es requereix:

 • Formació acadèmica bàsica.
 • Experiència acreditada en el sector serveis.
 • Coneixements bàsics de català parlat i escrit.
 • Flexibilitat horària.
 • Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM. (*)

 Es valorarà:

 • Experiència acreditada en el sector sanitari o social.
 • Nivell d’estudis acreditat a nivell de Graduat en EGB, ESO i/o Cicles Formatius.
 • Ser una persona ordenada, empàtica, orientada a l’assoliment d’objectius i habituada al treball en equip.

Les persones interessades hauran de lliurar la següent documentació:

 1. Carta de presentació (especificar referència de la convocatòria)
 2. Currículum Vitae actualitzat, acompanyat dels documents acreditatius dels mèrits (fotocòpia compulsada)

A la següent adreça:

GESTIÓ INTEGRAL SANITÀRIA I ASSISTENCIAL, AIE
Departament de Recursos Humans
Av. Josep Laporte, 2
43204 Reus
Ref. BORSA NET 03 17

 relab_ginsa@grupsagessa.com

 Termini màxim de presentació de sol·licituds: 31 de desembre de 2017

Les persones candidates que compleixin els requisits mínims exigits seran incorporades a la Borsa de Treball del personal eventual del centre. La inclusió en aquesta borsa no suposa cap compromís de contractació per part del centre.

(*)Es pot sol·licitar Certificat a: www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/registro-central-delincuentes