HOSPITAL UNIVERSITARI SANT JOAN REUS CONVOCATÒRIA DE MOBILITAT INTERNA TÈCNIC AUXILIAR EN CURES D’INFERMERIA

CONVOCATÒRIA DE MOBILITAT INTERNA

TÈCNIC AUXILIAR EN CURES D’INFERMERIA

Per a les consultes externes

Per a la Borsa de Treball per cobrir futures eventualitats

Es requereix:

 • Titulació reglada mínima exigida per a la categoria professional a la qual s’opta.
 • Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM*.

Es valorarà:

 • Experiència laboral en l’àmbit hospitalari i assistencial.
 • Formació addicional específica i complementària per al lloc de treball (indicant hores/crèdits).
 • Antiguitat en la categoria professional
 • Avaluació de competències i/o acompliment
 • Altres especificacions relacionades amb el lloc de treball
 • Capacitat de treball en equip.

 

Les persones interessades hauran de lliurar imprescindiblement  la següent documentació:

 1. Carta de presentació (especificar referència de la convocatòria)
 2. Currículum Vitae actualitzat, acompanyat dels documents acreditatius dels mèrits (fotocòpia compulsada)

A la següent adreça:

HOSPITAL UNIVERSITARI SANT JOAN DE REUS, SAM

Departament de Recursos Humans

Av. Josep Laporte, 2

43204 Reus

Ref. MOB INT CURES  11 17

relab_husjr@grupsagessa.com

Termini màxim de presentació de sol·licituds:  31 de desembre de 2017

 

Les persones candidates que compleixin els requisits mínims exigits seran incorporades a la Borsa de Treball del personal eventual del centre. La inclusió en aquesta borsa no suposa cap compromís de contractació per part del centre.

(*) Es pot sol·licitar Certificat a: www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/registro-central-delincuentes

HOSPITAL UNIVERSITARI SANT JOAN REUS CONVOCATÒRIA DE MOBILITAT INTERNA DIPLOMATS/ADES UNIVERSITARIS/ÀRIES EN INFERMERIA

CONVOCATÒRIA DE MOBILITAT INTERNA

DIPLOMATS/ADES UNIVERSITARIS/ÀRIES EN INFERMERIA

per a les consultes externes de: Ginecologia, Cirurgia, Traumatologia,  Dermatologia, Oftalmologia, Urologia, Endocronologia, Cardiologia, Pediatria, Pneumologia, Hematologia, Cirurgia, Al·lergologia

Per a la Borsa de Treball per cobrir futures eventualitats

 

Es requereix:

 • Titulació reglada mínima exigida per a la categoria professional a la qual s’opta.
 • Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM*.

Es valorarà:

 • Experiència laboral en l’àmbit hospitalari i assistencial.
 • Formació addicional específica i complementària per al lloc de treball (indicant hores/crèdits).
 • Antiguitat en la categoria professional
 • Avaluació de competències i/o acompliment
 • Altres especificacions relacionades amb el lloc de treball
 • Capacitat de treball en equip.

 

Les persones interessades hauran imprescindiblement de lliurar la següent documentació:

 1. Carta de presentació (especificar referència de la convocatòria)
 2. Currículum Vitae actualitzat, acompanyat dels documents acreditatius dels mèrits (fotocòpia compulsada)

A la següent adreça:

HOSPITAL UNIVERSITARI SANT JOAN DE REUS, SAM

Departament de Recursos Humans

Av. Josep Laporte, 2

43204 Reus

Ref. MOB INT DUI 11 17

relab_husjr@grupsagessa.com

Termini màxim de presentació de sol·licituds: 31 de desembre de 2017

 

Les persones candidates que compleixin els requisits mínims exigits seran incorporades a la Borsa de Treball del personal eventual del centre. La inclusió en aquesta borsa no suposa cap compromís de contractació per part del centre.

(*) Es pot sol·licitar Certificat a: www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/registro-central-delincuentes

Borsa de Treball: HOSPITAL UNIVERSITARI SANT JOAN DE REUS CERCA METGES/SSES ADJUNTS ESPECIALISTES EN GINECOLOGIA I OBSTETRÍCIA

CERCA

METGES/SSES ADJUNTS ESPECIALISTES EN GINECOLOGIA I OBSTETRÍCIA

Per a la Borsa de Treball per a realització de l’atenció continuada en mòduls de guàrdia

Es requereix:

 • Llicenciatura en Medicina i Cirurgia.
 • Titulació d’Especialista en Ginecologia i Obstetrícia, via MIR.
 • Formació complementària relacionada amb el lloc de treball.
 • Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM (*)

Es  valorarà:

 • Experiència laboral acreditada com a metge/ssa en l’especialitat de ginecologia i obstetrícia.
 • Coneixements de català de nivell C o equivalent.
 • Es cerca un professional amb iniciativa, dinamisme, bon comunicador, orientat a la millora continua i amb capacitat de treball en equip.

S’ofereix:

 1. Contracte laboral temporal.
 2. Remuneració segons Conveni Col·lectiu de l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus, SAM.
 3. Possibilitat de realitzar activitats de formació continuada i actualització professional.
 4. Les persones interessades hauran de lliurar la següent documentació:1.Carta de presentació (especificar referència de la convocatòria)

2.Currículum Vitae actualitzat, acompanyat dels documents acreditatius dels                    mèrits (fotocòpia compulsada)

 •  A l’adreça següent :

  HOSPITAL UNIVERSITARI SANT JOAN DE REUS

  Departament de Recursos Humans

  Av. del Dr. Josep Laporte, 2

  43204 Reus

   Ref.  METGE GIN 06 17

   relab_husjr@grupsagessa.com

   Termini màxim de presentació de sol·licituds: 31 de desembre de 2017

  Les persones candidates que compleixin els requisits mínims exigits seran incorporades a la Borsa de Treball del personal eventual del centre. La inclusió en aquesta borsa no suposa cap compromís de contractació per part del centre.

  (*) Es pot sol·licitar Certificat a: www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/registro-central-delincuentes

HOSPITAL UNIVERSITARI SANT JOAN DE REUS CERCA AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA

CERCA

AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA

 Per a la Borsa de Treball per cobrir futures eventualitats

 

Es requereix:

 • Titulació mínima exigida: CFGM Administració, similar o equivalent.
 • Coneixements alts d’ofimàtica (word, excel, access…)
 • Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM  (*)

 

Es  valorarà:

 • Formació complementaria pel lloc de treball.
 • Experiència laboral en gestions i tramitacions administratives (atenció als usuaris, admissions, facturació, llistes d’espera, programacions, etc.)
 • Coneixement en programes específics (OMI, SAP…)
 • Flexibilitat horària.
 • Nivell C de català.
 • Polivalència funcional.

 

S’ofereix:

 • Contracte laboral temporal.
 • Incorporació immediata.

Es cerquen persones que comptin amb aptituds d’iniciativa, empatia, que siguin dinàmiques, polivalents i habituades a treballar en equips multidisciplinaris.

 

Les persones interessades hauran de lliurar la següent documentació:

 

 1. Carta de presentació (especificar referència de la convocatòria)
 2. Currículum Vitae actualitzat, acompanyat dels documents acreditatius dels mèrits (fotocòpia compulsada)

 

A la següent adreça:

HOSPITAL UNIVERSITARI SANT JOAN DE REUS

Departament de Recursos Humans

Av. Josep Laporte, 2

43204 Reus

Ref. BORSA ADM 06 17

relab_husjr@grupsagessa.com

Termini màxim de presentació de sol·licituds: 31 de desembre de 2017

 

Les persones candidates que compleixin els requisits mínims exigits seran incorporades a la Borsa de Treball del personal eventual del centre. La inclusió en aquesta borsa no suposa cap compromís de contractació per part del centre.

(*) Es pot sol·licitar Certificat a: www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/registro-central-delincuentes

HOSPITAL UNIVERSITARI SANT JOAN DE REUS

CERCA

     

LLEVADORS/ES

DIPLOMATS/ADES UNIVERSITARIS/ÀRIES EN INFERMERIA

AUXILIARS D’INFERMERIA

PORTALLITERES

 TÈCNICS/QUES ESPECIALISTES

 

PER LA BORSA DE TREBALL PER COBRIR FUTURES EVENTUALITATS

 

Es requereix:

 • Titulació reglada mínima exigida per a la categoria professional a la qual s’opta.
 • Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM (*).

Es valorarà:

 • Experiència laboral en l’àmbit hospitalari i assistencial.
 • Formació addicional específica i complementària per al lloc de treball.
 • Capacitat de treball en equip.
 • Bones aptituds pel tracte amb l’usuari
 • Coneixements de català de nivell C o equivalent.

 

Les persones interessades hauran de lliurar la següent documentació:

 1. Carta de presentació (especificar referència de la convocatòria)
 2. Currículum Vitae actualitzat, acompanyat dels documents acreditatius dels mèrits (fotocòpia compulsada)

A la següent adreça:

HOSPITAL UNIVERSITARI SANT JOAN DE REUS, SAM

Departament de Recursos Humans

Av. Josep Laporte, 2

43204 Reus

Ref. BORSA HUSJR 06 17

relab_husjr@grupsagessa.com

 

Termini màxim de presentació de sol·licituds:  31 de desembre de 2017

 

Les persones candidates que compleixin els requisits mínims exigits seran incorporades a la Borsa de Treball del personal eventual del centre. La inclusió en aquesta borsa no suposa cap compromís de contractació per part del centre.

(*) Es pot sol·licitar Certificat a: www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/registro-central-delincuentes

L’Hospital Universitari Sant Joan de Reus cerca metge/essa adjunt/a d’urgències


CERCA

METGE/ESSA ADJUNT/A D’URGÈNCIES

Es requereix:

 • Llicenciatura en Medicina i Cirurgia.
 • Experiència laboral com a Metge/ssa d’Urgències.
 • Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM. (*)

Es valorarà:

 • Especialitat en Medicina Familiar i Comunitària o altres especialitats mèdiques, via MIR
 • Capacitat de treball en equip
 • Domini del català parlat escrit
 • Habilitats comunicatives.
 • Polivalència funcional.
    

S’ofereix:

 • Contracte laboral temporal a temps total.
 • Distribució de la jornada en torns, que poden ser diürns i/o nocturns, de dilluns a diumenges, amb els descansos previstos legalment.
 • Remuneració segons Conveni Col·lectiu de l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus, SAM

Les persones interessades hauran de lliurar la següent documentació:

 1. Carta de sol·licitud (especificar referència de la convocatòria)
 2. Currículum Vitae actualitzat, acompanyat dels documents acreditatius dels mèrits (fotocòpia compulsada)

A l’adreça següent :

HOSPITAL UNIVERSITARI SANT JOAN DE REUS
Departament de Recursos Humans
Av. del Dr. Josep Laporte, 2
43204 Reus

Ref. MAU 06 16

relab_husjr@grupsagessa.com

Termini màxim de presentació de sol·licituds: 31 de desembre de 2017

(*) Es pot sol·licitar Certificat a: www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/registro-central-delincuentes

L’Hospital Universitari Sant Joan de Reus cerca tècnic/a de farmàcia per a la Borsa de Treball


CERCA

TÈCNIC/A DE FARMÀCIA

Per a la Borsa de Treball per cobrir futures eventualitats

Es requereix:

 • Titulació de Tècnic/a de Farmàcia i Parafarmàcia o equivalent.

 Es valorarà:

 • Formació addicional per al lloc de treball.
 • Experiència laboral acreditada en farmàcia hospitalària.
 • Titulació de grau superior relacionat amb el lloc de treball: Tècnic de Laboratori, Nutrició, Branca Química, etc.
 • Iniciativa, dinamisme, capacitat de treball en equip
 • Coneixements de català nivell C.
 • Flexibilitat horària.

Les persones interessades hauran de lliurar la següent documentació:

 1. Carta de presentació (especificar referència de la convocatòria)
 2. Currículum Vitae actualitzat, acompanyat dels documents acreditatius dels mèrits (fotocòpia compulsada)

A l’adreça següent :

HOSPITAL UNIVERSITARI SANT JOAN DE REUS
Departament de Recursos Humans
Av. del Dr. Josep Laporte, 2
43204 Reus

 Ref. BORSA FARMACIA 11 16

relab_husjr@grupsagessa.com

Termini màxim de presentació de sol·licituds: 31 de desembre de 2017

Els candidats que compleixin els requisits mínims exigits seran incorporats a la Borsa de Treball del personal eventual del centre. La inclusió en aquesta borsa no suposa cap compromís de contractació per part del centre.

L’Hospital Universitari Sant Joan de Reus cerca metge/essa especialista en radiologia

CERCA

METGE/ESSA ESPECIALISTA EN RADIOLOGIA

Es requereix:

 • Llicenciatura en Medicina (títol oficial o homologat en la Unió Europea).
 • Titulació d’especialista en Radiodiagnòstic (o haver completat el programa de formació de l’especialitat requerit per la seva homologació).
 • Experiència laboral acreditada en radiologia general i contrastada, ecografia i TAC.
 • Disponibilitat per a la mobilitat geogràfica.

 

Es valorarà:

 • Domini del català i d’altres llengües de la Unió Europea.
 • Experiència docent i investigadora.

 

S’ofereix:

 • Retribució i adscripció a carrera professional segons Conveni Col·lectiu vigent.
 • Opció de realització d’activitat en jornada complementària.
 • Formació continuada.
 • Contracte d’un any a jornada completa, renovable.

Les persones interessades hauran de lliurar la següent documentació:

 1. Carta de presentació (especificar referència de la convocatòria)
 2. Currículum Vitae actualitzat, acompanyat dels documents acreditatius dels mèrits (fotocòpia compulsada)

A la següent adreça:

HOSPITAL UNIVERSITARI SANT JOAN DE REUS
Departament de Recursos Humans
Av. Josep Laporte, 2
43204 Reus

Ref. RAD 01 17

relab_husjr@grupsagessa.com

Termini màxim de presentació de sol·licituds: 31 de desembre de 2017

L’Hospital Universitari Sant Joan de Reus cerca metge/essa de diferents especialitats per a la Borsa de Treball

CERCA

METGE/ESSA ESPECIALISTA EN CIRURGIA GENERAL I DE L’APARELL DIGESTIU
METGE/ESSA ESPECIALISTA EN GINECOLOGIA I OBSTETRICIA
MERGE/ESSA ESPECIALISTA EN PEDIATRIA I URGÈNCIES PEDIÀTRIQUES
METGE/ESSA ESPECIALISTA EN TRAUMATOLOGIA
METGE/ESSA ESPECIALISTA EN MEDICINA INTENSIVA
METGE/ESSA ESPECIALISTA EN OFTALMOLOGIA
METGE/ESSA ESPECIALISTA EN ANESTESIOLOGIA I REANIMACIÓ

Per a la Borsa de Treball per cobrir futures eventualitats

Es requereix:

 • Llicenciatura en Medicina i Cirurgia.
 • Titulació d’Especialista, via MIR.
 • Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM. (*)

Es valorarà:

 • Experiència laboral com a metge/essa en l’especialitat.
 • Formació addicional en relació al lloc de treball.
 • Coneixements de català de nivell C o equivalent.
 • Es cerca un professional amb iniciativa, dinamisme, bon comunicador, orientat a la millora continua i amb capacitat de treball en equip.

Es cerquen professionals per a la realització de l’atenció continuada en mòduls de guàrdia dels serveis de cirurgia general i de l’aparell digestiu, ginecologia i obstetrícia, pediatria, urgències pediàtriques, traumatologia, medicina intensiva, oftalmologia i anestesiologia i reanimació.

Les persones interessades hauran de lliurar la següent documentació:

 1. Carta de presentació (especificar referència de la convocatòria)
 2. Currículum Vitae actualitzat, acompanyat dels documents acreditatius dels mèrits (fotocòpia compulsada)

A l’adreça següent :

HOSPITAL UNIVERSITARI SANT JOAN DE REUS
Departament de Recursos Humans
Av. del Dr. Josep Laporte, 2
43204 Reus

 Ref. BORSA HUSJR 01 17

relab_husjr@grupsagessa.com

Termini màxim de presentació de sol·licituds: 31 de desembre de 2017

Els candidats que compleixin els requisits mínims exigits seran incorporats a la Borsa de Treball del personal eventual del centre. La inclusió en aquesta borsa no suposa cap compromís de contractació per part del centre.

(*) Es pot sol·licitar Certificat a: www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/registro-central-delincuentes