FUNDACIÓ PER A l’ACCIÓ EDUCATIVA CERCA PSICÒLEGS/OGUES TREBALLADORS/ORES SOCIALS EDUCADORS/ORES SOCIALS INTEGRADORS/ORES SOCIALS PER DONAR COBERTURA A DIFERENTS PROJECTES SOCIOEDUCATIUS

CERCA

PSICÒLEGS/OGUES

 TREBALLADORS/ORES SOCIALS

 EDUCADORS/ORES SOCIALS

INTEGRADORS/ORES SOCIALS

PER DONAR COBERTURA A DIFERENTS PROJECTES SOCIOEDUCATIUS,

I PER A LA BORSA DE TREBALL PER COBRIR FUTURES EVENTUALITATS

 

 Es requereix:

 • Titulació reglada mínima exigida per a la categoria professional a la que s’opta.
 • Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM (*).

 

Es valorarà:

 • Formació addicional especifica en l’àmbit de Serveis Socials (indicant hores/crèdits)
 • Experiència laboral amb col·lectius de risc d’exclusió social.
 • Experiència laboral en dinamització.
 • Iniciativa, dinamisme, extraversió, capacitat de treball en equip i dots de comunicació.
 • Flexibilitat horària.
 • Coneixements de català Nivell C o equivalent.

 

Les persones interessades hauran de lliurar imprescindiblement la següent documentació:

 1. Carta de sol·licitud (especificar referència de la convocatòria)
 2. Currículum Vitae actualitzat, acompanyat dels documents acreditatius dels mèrits (fotocòpia compulsada)

 

A la següent adreça:

FUNDACIÓ PER A L’ACCIÓ EDUCATIVA

Departament de Recursos Humans

Av. Josep Laporte, 2

43204 Reus

Ref. FAE PROJ 11 17

relab_sagessa@grupsagessa.com

 

Termini màxim de presentació de sol·licituds: 14 de desembre de 2017

 

Els/les candidats/ates que compleixin els requisits mínims exigits seran incorporats a la Borsa de Treball del personal eventual.  La inclusió en aquesta borsa no suposa cap compromís de contractació per part del centre.

(*) Es pot sol·licitar Certificat a: www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/registro-central-delincuentes

 

FUNDACIÓ PER A L’ACCIÓ EDUCATIVA CERCA PER COBRIR EVENTUALITATS MESTRE/A PEL PLA EDUCATIU D’ENTORN

CERCA

PER COBRIR EVENTUALITATS

MESTRE/A

PEL  PLA EDUCATIU D’ENTORN

Es requereix:

 • Diplomatura o Grau en Educació Primària.
 • Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM. (Certificat expedit pel Departament de Justícia)**

 Es valorarà:

 • Formació complementària per al lloc de treball (especificant hores/crèdits)
 • Experiència laboral en programes educatius (concretar dedicació i durada).
 • Flexibilitat horària.
 • Nivell C de suficiència en llengua catalana.

Es cerca una persona resolutiva, orientada a resultats, iniciativa, amb bona de capacitat de comunicació i de treball en equip.

 

Les persones interessades hauran de lliurar imprescindiblement la següent documentació:

 1. Carta de presentació (especificar referència de la convocatòria)
 2. Currículum Vitae actualitzat, acompanyat dels documents acreditatius dels mèrits (fotocòpia compulsada)

A la següent adreça:

FUNDACIÓ PER A L’ACCIÓ EDUCATIVA

Departament de Recursos Humans

Av. Josep Laporte, 2

43204 Reus

Ref. MESTRE PEE 11 17

relab_sagessa@grupsagessa.com

 

Termini màxim de presentació de sol·licituds: 30 de novembre de 2017

 

Els/les candidats/ates que compleixin els requisits mínims exigits seran incorporats a la Borsa de Treball del personal eventual. La inclusió en aquesta borsa no suposa cap compromís de contractació per part del centre.

(**) Es pot sol·licitar Certificat a: www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/registro-central-delincuentes