FUNDACIÓ SAGESSA SALUT CERCA METGE/ESSA DE FAMÍLIA PER A L’ÀREA BÀSICA DE SALUT D’HOSPITALET-VANDELLÓS

CERCA

 METGE/SSA DE FAMÍLIA

 PER A L’ÀREA BÀSICA DE SALUT D’HOSPITALET-VANDELLÓS

 

Es requereix:

 • Llicenciatura en Medicina i Cirurgia.
 • Especialitat  en Medicina familiar i comunitària, via MIR.
 • Experiència en Atenció Primària de Salut.
 • Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM.

Es valorarà:

 • Formació addicional especifica per al lloc de treball (especificant hores/crèdits)
 • Formació en tècniques d’ecografia, infiltracions,..
 • Realització d’activitat docent i investigadora .
 • Capacitat de treball en equip.
 • Domini del català parlat i escrit.

S’ofereix:

 • Contracte laboral temporal a temps total .

 

Les persones interessades hauran de lliurar la següent documentació:

 1. Carta de sol·licitud (especificar referència de la convocatòria)
 2. Currículum Vitae actualitzat, acompanyat dels documents acreditatius dels mèrits (fotocòpia compulsada)

A la següent adreça:

FUNDACIÓ SAGESSA SALUT

Departament de Recursos Humans

Av. Josep Laporte, 2

43204 Reus

Ref. METGE VAND 08 17

relab_fpss@grupsagessa.com

 

Termini màxim de presentació de sol·licituds: 30/09/2017

FUNDACIÓ SAGESSA SALUT CERCA CAP PER A L’ÀREA BÀSICA DE SALUT DE RIUDOMS

CERCA

CAP

PER A L’ÀREA BÀSICA DE SALUT DE RIUDOMS

 

Es requereix:

 • Llicenciatura en Medicina i Cirurgia.
 • Titulació en medicina familiar i comunitària.
 • Master i/o postgrau relacionat en: Gestió d’Atenció Primària, Qualitat Assistencial,  Salut Pública, etc…
 • Experiència laboral acreditada d’un mínim de 5 anys com a metge/essa en atenció primària de salut.
 • Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM.

Es valorarà:

 • Formació addicional especifica per al lloc de treball (especificant hores/crèdits)
 • Realització d’activitat docent i investigadora .
 • Experiència en gestió d’equips de treball multidisciplinar
 • Domini del català parlat i escrit.

S’ofereix:

 • Contracte laboral a temps total .

 

Les persones interessades hauran de lliurar la següent documentació:

 1. Carta de sol·licitud (especificar referència de la convocatòria)
 2. Currículum Vitae actualitzat, acompanyat dels documents acreditatius dels mèrits (fotocòpia compulsada)

A la següent adreça:

FUNDACIÓ SAGESSA SALUT

Departament de Recursos Humans

Av. Josep Laporte, 2

43204 Reus

Ref. CAP RIUDOMS 09 17

relab_fpss@grupsagessa.com

 

Termini màxim de presentació de sol·licituds: 30/09/2017

FUNDACIÓ SAGESSA SALUT CERCA CAP PER A L’ÀREA BÀSICA DE SALUT D’HOSPITALET-VANDELLÓS

CERCA

CAP

PER A L’ÀREA BÀSICA DE SALUT D’HOSPITALET-VANDELLÓS

 

Es requereix:

 • Llicenciatura en Medicina i Cirurgia.
 • Titulació en medicina familiar i comunitària.
 • Master i/o postgrau relacionat en: Gestió d’Atenció Primària, Qualitat Assistencial,  Salut Pública, etc…
 • Experiència laboral acreditada d’un mínim de 5 anys com a metge/essa en atenció primària de salut.
 • Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM.

Es valorarà:

 • Formació addicional especifica per al lloc de treball (especificant hores/crèdits)
 • Realització d’activitat docent i investigadora .
 • Experiència en gestió d’equips de treball multidisciplinar
 • Domini del català parlat i escrit.

S’ofereix:

 • Contracte laboral a temps total .

 

Les persones interessades hauran de lliurar la següent documentació:

 1. Carta de sol·licitud (especificar referència de la convocatòria)
 2. Currículum Vitae actualitzat, acompanyat dels documents acreditatius dels mèrits (fotocòpia compulsada)

A la següent adreça:

FUNDACIÓ SAGESSA SALUT

Departament de Recursos Humans

Av. Josep Laporte, 2

43204 Reus

Ref. CAP VAND 09 17

relab_fpss@grupsagessa.com

 

Termini màxim de presentació de sol·licituds: 30/09/2017

FUNDACIÓ SAGESSA SALUT CERCA DIPLOMAT/ADA UNIVERSITARI/ÀRIA INFERMERIA EXPERT/A EN ONCOLOGIA RADIOTERÀPICA PER JESÚS-TORTOSA

Per la cobertura de la taxa reposició

CERCA

DIPLOMAT/ADA UNIVERSITARI/ÀRIA INFERMERIA

EXPERT/A EN ONCOLOGIA RADIOTERÀPICA

PER AL SEU CENTRE DE TREBALL UBICAT A JESÚS-TORTOSA

 

Es requereix:

 • Diplomatura o Grau en Infermeria
 • Experiència laboral acreditada en infermeria oncològica radioteràpica.
 • Llicència d’operador d’instal.lacions radioactives.
 • Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat/ada per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM (*).

Es  valorarà:

 • Formació addicional especifica per al lloc de treball (especificant hores/crèdits)
 • Altra experiència laboral en relació al lloc de treball
 • Capacitat de treball en equip.
 • Domini del català parlat i escrit.

S’ofereix:

 • Contracte laboral indefinit a jornada complerta.
 • Incorporació immediata.

 

Les persones interessades hauran de lliurar la següent documentació:

 1. Carta de presentació (especificar referència de la convocatòria)
 2. Currículum Vitae actualitzat, acompanyat dels documents acreditatius dels mèrits aportats (fotocòpia compulsada)

A la següent adreça:

FUNDACIÓ SAGESSA SALUT

Departament de Recursos Humans

Av. Josep Laporte, 2

43204 Reus

Ref. DUI ONCO RADIO 09 17

relab_fpss@grupsagessa.com

 

Termini màxim de presentació de sol·licituds: 30 de setembre de 2017

 

(*) Es pot sol·licitar Certificat a: www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/registro-central-delincuentes

FUNDACIÓ SAGESSA SALUT CERCA 2 TÈCNICS/QUES ESPECIALISTES EN RADIOTERÀPIA PER AL SEU CENTRE DE TREBALL UBICAT A JESÚS-TORTOSA

Per la cobertura de la taxa reposició

CERCA

2 TÈCNICS/QUES ESPECIALISTES EN RADIOTERÀPIA

PER AL SEU CENTRE DE TREBALL UBICAT A JESÚS-TORTOSA

 

Es requereix:

 • Titulació de Tècnic Superior en Radioteràpia i Dosimetria
 • Experiència laboral acreditada com a tècnic/ca en un servei de Radioteràpia
 • Llicència d’operador d’instal.lacions radioactives
 • Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat/ada per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM (*).

Es  valorarà:

 • Formació addicional especifica per al lloc de treball (especificant hores/crèdits)
 • Capacitat de treball en equip.
 • Coneixements de català parlat i escrit.

S’ofereix:

 • Contracte laboral indefinit a jornada complerta.
 • Incorporació immediata.

 

Les persones interessades hauran de lliurar la següent documentació:

 1. Carta de presentació (especificar referència de la convocatòria)
 2. Currículum Vitae actualitzat, acompanyat dels documents acreditatius dels mèrits aportats (fotocòpia compulsada)

A la següent adreça:

FUNDACIÓ SAGESSA SALUT

Departament de Recursos Humans

Av. Josep Laporte, 2

43204 Reus

Ref. TEC RADIO 09 17

relab_fpss@grupsagessa.com

 

Termini màxim de presentació de sol·licituds: 30 de setembre de 2017

 

(*) Es pot sol·licitar Certificat a: www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/registro-central-delincuentes

 

FUNDACIÓ SAGESSA SALUT PER LA COBERTURA DE LA TAXA DE REPOSICIÓ CERCA METGE/ESSA ESPECIALISTA EN ONCOLOGIA RADIOTERÀPICA PER AL SEU CENTRE DE TREBALL UBICAT A JESÚS-TORTOSA

Per la cobertura de la taxa reposició

CERCA

METGE/ESSA ESPECIALISTA EN ONCOLOGIA RADIOTERÀPICA

 PER AL SEU CENTRE DE TREBALL UBICAT A JESÚS-TORTOSA

 

Es requereix:

 • Llicenciatura en Medicina i Cirurgia.
 • Titulació d’especialista en Oncologia Radioteràpica
 • Experiència laboral acreditada en el tractament radioteràpic de diferents localitzacions tumorals.
 • Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat/ada per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM (*).

Es  valorarà:

 • Formació addicional especifica per al lloc de treball (especificant hores/crèdits)
 • Experiència mínima de 5 anys en serveis amb accelerador lineal
 • Capacitat de treball en equip.
 • Coneixements de català parlat i escrit.

 S’ofereix:

 • Contracte laboral indefinit a jornada complerta.
 • Incorporació immediata.

 

Les persones interessades hauran de lliurar la següent documentació:

 1. Carta de presentació (especificar referència de la convocatòria)
 2. Currículum Vitae actualitzat, acompanyat dels documents acreditatius dels mèrits aportats (fotocòpia compulsada)

A la següent adreça:

FUNDACIÓ SAGESSA SALUT

Departament de Recursos Humans

Av. Josep Laporte, 2

43204 Reus

Ref. METGE ONCO RADIO 09 17

relab_fpss@grupsagessa.com

 

Termini màxim de presentació de sol·licituds: 30 setembre de 2017

 

(*) Es pot sol·licitar Certificat a: www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/registro-central-delincuentes

Borsa de Treball: FUNDACIÓ SAGESSA SALUT

CERCA

TREBALLADORS/ES FAMILIARS

PER AL SERVEI D’ATENCIÓ A DOMICILI (SAD) DEL PRIORAT

Per a la Borsa de Treball per cobrir futures eventualitats

Es requereix:

 • Titulació exigida de CFGM en Atenció Persones en situació de Dependència, o CFGM en Cures Auxiliars d’Infermeria, o certificat de professionalitat o acreditació de competències corresponent (Qualifica’t, Acredita’t, Assessora’t).
 • Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM. (*)

Es valorarà:

 • Experiència laboral en SAD.
 • Disponibilitat horària
 • Coneixement oral i escrit de la llengua catalana
 • Capacitat de resolució de problemes i/o situacions, de manera eficaç i positiva
 • Formació reglada i/o addicional en relació al lloc de treball, acreditada documentalment
 • Capacitat de treball en equip
 • Disposar de carnet de conduir i vehicle propi
 • Residència al Priorat

 

Les persones interessades hauran de lliurar la següent documentació:

 1. Carta de presentació (especificar referència de la convocatòria)
 2. Currículum Vitae actualitzat, acompanyat dels documents acreditatius dels mèrits (fotocòpia compulsada)

A la següent adreça:

 FUNDACIÓ SAGESSA SALUT

Departament de Recursos Humans

Av. del Dr. Josep Laporte, 2

43204 Reus

 Ref. BORSA SAD PRIORAT 06 16

 relab_fpss@grupsagessa.com

 Termini màxim de presentació de sol·licituds: 31 de desembre de 2017

 

(*) Es pot sol·licitar Certificat a: www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/registro-central-delincuentes

 • Els candidats que compleixin els requisits mínims exigits seran incorporats a la Borsa de Treball del personal eventual del centre. La inclusió en aquesta borsa no suposa cap compromís de contractació per part del centre.

FUNDACIÓ SAGESSA SALUT CERCA EDUCADORS/ORES SOCIALS I AUXILIARS EDUCADORS/ORES SOCIALS PER AL CRAE CODINA I EL CRAE LA PASTORETA DE REUS

CERCA

EDUCADORS/ORES SOCIALS

AUXILIARS EDUCADORS/ORES SOCIALS

PER AL CRAE CODINA I EL CRAE LA PASTORETA DE REUS

Per a la Borsa de Treball per cobrir futures eventualitats

Es requereix:

 • Titulació de Diplomat/ada o Grau en Educació Social, habilitació corresponent, o estar cursant últim any d’aquesta titulació.
 • Acreditar certificació consistent de no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM (*).

Es valorarà:

 • Experiència laboral en CRAE en els darrers 12 mesos.
 • Experiència laboral en centres de treball gestionats pel Grup Sagessa.
 • Formació complementaria relacionada amb el lloc de treball.
 • Capacitat de treball en equip.
 • Nivell C de català.
 • Flexibilitat horària.
 • Disposar de carnet de conduir.
 • Estar col·legiat/ada al Col·legi d’Educadors/ores Socials.

Les persones interessades hauran de lliurar la següent documentació

 1. Carta de presentació (especificar referència de la convocatòria)
 2. Currículum Vitae actualitzat, acompanyat dels documents acreditatius dels mèrits (fotocòpia compulsada)
 •  A la següent adreça:

   FUNDACIÓ SAGESSA SALUT

  Departament de Recursos Humans

  Av. Josep Laporte, 2

  43204 Reus

  Ref. BORSA CRAE 06 17

  relab_fpss@grupsagessa.com

  Termini màxim de presentació de sol·licituds: 31 de desembre de 2017

 • Les persones candidates que compleixin els requisits mínims exigits seran incorporades a la Borsa de Treball del personal eventual del centre. La inclusió en aquesta borsa no suposa cap compromís de contractació per part dels centres.(*) Es pot sol·licitar Certificat a: www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/registro-central-delincuentes

La Fundació Sagessa salut cerca diferents perfils professionals per a la Borsa de Treball de les diferents Àrees Bàsiques de Salut


CERCA

METGES/ESSES DE FAMÍLIA
DIPLOMATS/ADES UNIVERSITARIS/ÀRIES EN INFERMERIA
AUXILIARS D’ODONTOLOGIA
AUXILIARS ADMINISTRATIUS/IVES

Per a la Borsa de Treball per cobrir futures eventualitats en les diferents Àrees Bàsiques de Salut

Es requereix:

 • Titulació reglada mínima exigida per a la categoria professional a la qual s’opta.
 • Nivell C de català (per la categoria d’auxiliar administratiu i DUI) .
 • Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM. (*)

 

Es valorarà:

 • Experiència laboral en Atenció Primària de Salut.
 • Formació addicional específica i complementària per al lloc de treball.
 • Capacitat de treball en equip.
 • Bones aptituds pel tracte amb l’usuari
 • Coneixements de català parlat i escrit per als metges/esses.

Les persones interessades hauran de lliurar la següent documentació:

 1. Carta de sol·licitud (especificar referència de la convocatòria)
 2. Currículum Vitae actualitzat, acompanyat dels documents acreditatius dels mèrits (fotocòpia compulsada)

A la següent adreça:

FUNDACIÓ SAGESSA SALUT
Departament de Recursos Humans
Av. Josep Laporte, 2
43204 Reus

Ref. BORSA ABS

relab_fpss@grupsagessa.com

Termini màxim de presentació de sol·licituds: 31 de desembre de 2017

Les persones candidates que compleixin els requisits mínims exigits seran incorporades a la Borsa de Treball del personal eventual del centre. La inclusió en aquesta borsa no suposa cap compromís de contractació per part del centre.

(*) Es pot sol·licitar Certificat a: www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/registro-central-delincuentes

La Fundació Sagessa salut cerca educadors/ores socials per al CRAE Codina i el CRAE Pastoreta de Reus per a la Borsa de Treball


CERCA

EDUCADORS/ORES SOCIALS
PER AL CRAE CODINA I EL CRAE LA PASTORETA DE REUS

Per a la Borsa de Treball per cobrir futures eventualitats

Es requereix:

 • Titulació de Diplomat/ada o Grau en Educació Social o habilitació corresponent.
 • Acreditar certificació consistent de no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM. (*)

 

Es valorarà:

 • Experiència laboral en CRAE en els darrers 12 mesos.
 • Formació complementaria relacionada amb el lloc de treball.
 • Capacitat de treball en equip.
 • Nivell C de català.
 • Flexibilitat horària.
 • Disposar de carnet de conduir.
 • Estar col·legiat/ada al Col·legi d’Educadors/ores Socials.

Les persones interessades hauran de lliurar la següent documentació:

 1. Carta de presentació (especificar referència de la convocatòria)
 2. Currículum Vitae actualitzat, acompanyat dels documents acreditatius dels mèrits (fotocòpia compulsada)

A la següent adreça:

FUNDACIÓ SAGESSA SALUT
Departament de Recursos Humans
Av. Josep Laporte, 2
43204 Reus

Ref. BORSA CRAE 05 16

relab_fpss@grupsagessa.com

Termini màxim de presentació de sol·licituds: 31 de desembre de 2017

Les persones candidates que compleixin els requisits mínims exigits seran incorporades a la Borsa de Treball del personal eventual del centre. La inclusió en aquesta borsa no suposa cap compromís de contractació per part dels centres.

(*) Es pot sol·licitar Certificat a: www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/registro-central-delincuentes