Borsa de Treball: FUNDACIÓ SERVEIS SOCIALS DEL MONTSIÀ, CERCA, TREBALLADORS/ORES FAMILIARS

CERCA

TREBALLADORS/ORES FAMILIARS

Per a la Borsa de Treball per cobrir futures eventualitats.

 

  Es requereix: 

 • Titulació Oficial de Grau Mitjà en Cures Auxiliars d’Infermeria i/o Atenció Sociosanitària o equivalent.
 • Si no es té nacionalitat espanyola, disposar de permís de residència i treball en vigor.
 • Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM.
 • Carnet de conduir B1 i Vehicle pròpi.

Es valorarà: 

 • Formació addicional específica i complementària per al lloc de treball.
 • Experiència en l’àmbit de la sanitat i/o social
 • Capacitat per treballar en equip i bones aptituds comunicatives i amb el tracte amb l’usuari.
 • Domini de català parlat i escrit.
 • Lloc de residència a les Terres de l’Ebre.
 • Disposar del certificat de discapacitat igual o superior al 33%

Els/les candidats/ates que compleixin els requisits mínims exigits seran incorporats a la Borsa de Treball del personal eventual del centre. La inclusió en aquesta Borsa no suposa cap compromís de contractació per part de la Fundació Serveis Socials del Montsià.

 Les persones interessades hauran de lliurar la següent documentació:

 1. Carta de sol·licitud (especificar referència de la convocatòria)
 2. Currículum Vitae actualitzat, acompanyat dels documents acreditatius dels mèrits (fotocòpia compulsada)

A la següent adreça electrònica:

HOSPITAL COMARCAL D’AMPOSTA

Departament de Recursos Humans

Ref. FUSS.TF.07.17

curriculum.amposta@grupsagessa.com

Termini màxim d’admissió de sol·licituds: 31 de juliol de 2017

 

La Fundació serveis socials del Montsià cerca diferents perfils professionals per a la Borsa de Treball del servei de cuina i càtering


CERCA
PER AL SERVEI DE CUINA I CÀTERING

DIETISTA
CUINERS/ERES
AJUDANTS DE CUINA

Per a la Borsa de Treball per cobrir futures eventualitats

Es requereix:

 • Formació mínima exigida per la categoria professional de dietista (Diplomatura o Grau en Dietètica i Nutrició)
 • Formació acadèmica bàsica i/o equivalent  per als cuiners/eres i ajudants de cuina.
 • Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM (*).

 Es valorarà:

 • Formació addicional específica i complementària en cuina
 • Domini del català parlat i escrit.
 • Ser una persona ordenada, empàtica, orientada a l’assoliment d’objectius i habituada al treball en equip.
 • Experiència acreditada en el sector serveis.
 • Coneixements bàsics de català parlat i escrit.
 • Disponibilitat immediata, flexibilitat horària, treball a torns i per jornades continuades
 • Idiomes
 • Coneixements en anàlisi de punts crítics de control (APPCC)
 • Lloc de residència a les Terres de l’Ebre.

Les persones interessades hauran de lliurar la següent documentació:

 1. Carta de presentació (especificar referència de la convocatòria)
 2. Currículum Vitae actualitzat, acompanyat dels documents acreditatius dels mèrits (fotocòpia compulsada)

A la següent adreça:

FUNDACIÓ SERVEIS SOCIALS DEL MONTSIA
Departament de Recursos Humans

curriculum.amposta@grupsagessa.com

Ref. CUINA.04.17

 Termini màxim de presentació de sol·licituds: 30-09-2017

Periòdicament (més o menys cada dos mesos) es realitzaran processos de selecció amb els candidats inscrits per tal de valorar-los i afegir-los a la Borsa de Treball del Centre.

Les persones candidates que compleixin els requisits mínims exigits seran incorporades a la Borsa de Treball del personal eventual del centre. La inclusió en aquesta borsa no suposa cap compromís de contractació per part del centre.

(*) Es pot sol·licitar Certificat a: www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/registro-central-delincuentes.

La Residència d’avis i Centre de dia d’Amposta cerca diferents perfils professionals per a la Borsa de Treball


LA RESIDÈNCIA D’AVIS I CENTRE DE DIA D’AMPOSTA
CERCA

GERICULTORS/ORES
TERAPEUTA OCUPACIONAL
INFERMER/A
RESPONSABLE HIGIENICOSANITARI/ÀRIA

Per a la Borsa de Treball per cobrir futures eventualitats

Es requereix:

 • Titulació reglada mínima exigida per a la categoria professional a que s’opta.
 • Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM (*).

 Es valorarà:

 • Formació addicional específica i complementària per al lloc de treball.
 • Experiència acreditada en el sector sanitari o social.
 • Domini del català parlat i escrit.
 • Bones aptituds pel tracte amb l’usuari.
 • Ser una persona ordenada, empàtica, orientada a l’assoliment d’objectius i habituada al treball en equip.

Les persones interessades hauran de lliurar la següent documentació:

 1. Carta de presentació (especificar referència de la convocatòria)
 2. Currículum Vitae actualitzat, acompanyat dels documents acreditatius dels mèrits (fotocòpia compulsada)

A la següent adreça:

FUNDACIÓ SERVEIS SOCIALS DEL MONTSIA
Departament de Recursos Humans

curriculum.amposta@grupsagessa.com

Ref. NREA.03.17

Termini màxim de presentació de sol·licituds: 30 de setembre de 2017

Les persones candidates que compleixin els requisits mínims exigits seran incorporades a la Borsa de Treball del personal eventual del centre. La inclusió en aquesta borsa no suposa cap compromís de contractació per part del centre.

(*) Es pot sol·licitar Certificat a: www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/registro-central-delincuentes.