La Fundació Serveis Socials del Montsià FUSSMONT cerca Coordinador/a de serveis per nova residència avis a Amposta

CERCA

COORDINADOR/A DE SERVEIS PER NOVA RESIDENCIA AVIS 

A AMPOSTA

Es requereix:

 Grau o Diplomatura en Educació Social, Pedagogia o Psicopedagogia.

 • Experiència mínima de 6 anys en tasques similars en l’àmbit de la geriatria/sociosanitari.
 • Acreditar certificació de no haver estat condemnat, per sentència ferma, per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual. (**)

(**)Es pot sol·licitar Certificat a: www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/registro-central-delincuentes

Es valorarà:

 Formació addicional específica i complementària per al lloc de treball.

 • Experiència en model d’atenció centrada en la persona.
 • Capacitat per treballar en equip i bones aptituds comunicatives.
 • Domini de català parlat i escrit.
 • Bones aptituds pel tracte amb l’usuari.
 • Lloc de residència a les Terres de l’Ebre.

S’ofereix:

 • Contractació laboral a jornada complerta
 • Incorporació immediata

Es cerca un/a professional amb bona capacitat comunicativa i resolutiva, amb habilitats per a la negociació i gestió de conflictes, orientat/a a resultats i capaç de motivar al seu equip i amb un sòlid compromís social.

 

Les persones interessades hauran de lliurar la següent documentació:

 1. Carta de presentació (especificar referència de la convocatòria)
 2. Currículum Vitae actualitzat, acompanyat dels documents acreditatius dels mèrits (fotocòpia compulsada)

A la següent adreça electrònica:

HOSPITAL COMARCAL D’AMPOSTA

Departament de Recursos Humans

Ref. REA2.05/2017

curriculum.amposta@grupsagessa.com

Termini màxim d’admissió de sol·licituds: 31 de maig de 2017

La Fundació serveis socials del Montsià cerca diferents perfils professionals per a la Borsa de Treball del servei de cuina i càtering


CERCA
PER AL SERVEI DE CUINA I CÀTERING

DIETISTA
CUINERS/ERES
AJUDANTS DE CUINA

Per a la Borsa de Treball per cobrir futures eventualitats

Es requereix:

 • Formació mínima exigida per la categoria professional de dietista (Diplomatura o Grau en Dietètica i Nutrició)
 • Formació acadèmica bàsica i/o equivalent  per als cuiners/eres i ajudants de cuina.
 • Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM (*).

 Es valorarà:

 • Formació addicional específica i complementària en cuina
 • Domini del català parlat i escrit.
 • Ser una persona ordenada, empàtica, orientada a l’assoliment d’objectius i habituada al treball en equip.
 • Experiència acreditada en el sector serveis.
 • Coneixements bàsics de català parlat i escrit.
 • Disponibilitat immediata, flexibilitat horària, treball a torns i per jornades continuades
 • Idiomes
 • Coneixements en anàlisi de punts crítics de control (APPCC)
 • Lloc de residència a les Terres de l’Ebre.

Les persones interessades hauran de lliurar la següent documentació:

 1. Carta de presentació (especificar referència de la convocatòria)
 2. Currículum Vitae actualitzat, acompanyat dels documents acreditatius dels mèrits (fotocòpia compulsada)

A la següent adreça:

FUNDACIÓ SERVEIS SOCIALS DEL MONTSIA
Departament de Recursos Humans

curriculum.amposta@grupsagessa.com

Ref. CUINA.04.17

 Termini màxim de presentació de sol·licituds: 30-09-2017

Periòdicament (més o menys cada dos mesos) es realitzaran processos de selecció amb els candidats inscrits per tal de valorar-los i afegir-los a la Borsa de Treball del Centre.

Les persones candidates que compleixin els requisits mínims exigits seran incorporades a la Borsa de Treball del personal eventual del centre. La inclusió en aquesta borsa no suposa cap compromís de contractació per part del centre.

(*) Es pot sol·licitar Certificat a: www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/registro-central-delincuentes.

La Residència d’avis i Centre de dia d’Amposta cerca diferents perfils professionals per a la Borsa de Treball


LA RESIDÈNCIA D’AVIS I CENTRE DE DIA D’AMPOSTA
CERCA

GERICULTORS/ORES
TERAPEUTA OCUPACIONAL
INFERMER/A
RESPONSABLE HIGIENICOSANITARI/ÀRIA

Per a la Borsa de Treball per cobrir futures eventualitats

Es requereix:

 • Titulació reglada mínima exigida per a la categoria professional a que s’opta.
 • Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM (*).

 Es valorarà:

 • Formació addicional específica i complementària per al lloc de treball.
 • Experiència acreditada en el sector sanitari o social.
 • Domini del català parlat i escrit.
 • Bones aptituds pel tracte amb l’usuari.
 • Ser una persona ordenada, empàtica, orientada a l’assoliment d’objectius i habituada al treball en equip.

Les persones interessades hauran de lliurar la següent documentació:

 1. Carta de presentació (especificar referència de la convocatòria)
 2. Currículum Vitae actualitzat, acompanyat dels documents acreditatius dels mèrits (fotocòpia compulsada)

A la següent adreça:

FUNDACIÓ SERVEIS SOCIALS DEL MONTSIA
Departament de Recursos Humans

curriculum.amposta@grupsagessa.com

Ref. NREA.03.17

Termini màxim de presentació de sol·licituds: 30 de setembre de 2017

Les persones candidates que compleixin els requisits mínims exigits seran incorporades a la Borsa de Treball del personal eventual del centre. La inclusió en aquesta borsa no suposa cap compromís de contractació per part del centre.

(*) Es pot sol·licitar Certificat a: www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/registro-central-delincuentes.