BORSA DE TREBALL FUSSMONT CERCA PER AL SERVEI DE TRANSPORT ADAPTAT DOMICILIARI D’AMPOSTA CONDUCTOR/A AJUDANT DE CONDUCTOR/A

CERCA

PER AL  SERVEI DE TRANSPORT ADAPTAT DOMICILIARI D’AMPOSTA

CONDUCTOR/A

AJUDANT DE CONDUCTOR/A

Per a la Borsa de Treball per cobrir futures eventualitats

 

Es requereix: 

 • Formació acadèmica Graduat escolar/ESO, i/o equivalent.
 • Carnet de Conduir C
 • Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM (*).

 Es valorarà:

 • Formació addicional específica i complementària per al lloc de treball.
 • Domini del català parlat i escrit.
 • Experiència acreditada en el sector sanitari o social.
 • Disponibilitat immediata, flexibilitat horària per treball a torns i per jornades continuades
 • Bones aptituds pel tracte amb l’usuari.
 • Ser una persona ordenada, empàtica, orientada a l’assoliment d’objectius i habituada al treball en equip.
 • Lloc de residència a les Terres de l’Ebre.

Les persones interessades hauran de lliurar la següent documentació:

 1. Carta de presentació (especificar referència de la convocatòria)
 2. Currículum Vitae actualitzat, acompanyat dels documents acreditatius dels mèrits (fotocòpia compulsada)

A la següent adreça:

FUNDACIÓ SERVEIS SOCIALS DEL MONTSIA

Departament de Recursos Humans

curriculum.amposta@grupsagessa.com

Ref. BORSA TAD.11.17

 

Termini màxim de presentació de sol·licituds: 31/12/2017

 

Les persones candidates que compleixin els requisits mínims exigits seran incorporades a la Borsa de Treball del personal eventual del centre. La inclusió en aquesta borsa no suposa cap compromís de contractació per part del centre.

(*) Es pot sol·licitar Certificat a: www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/registro-central-delincuentes.

FUNDACIÓ PER A l’ACCIÓ EDUCATIVA CERCA PSICÒLEGS/OGUES TREBALLADORS/ORES SOCIALS EDUCADORS/ORES SOCIALS INTEGRADORS/ORES SOCIALS PER DONAR COBERTURA A DIFERENTS PROJECTES SOCIOEDUCATIUS

CERCA

PSICÒLEGS/OGUES

 TREBALLADORS/ORES SOCIALS

 EDUCADORS/ORES SOCIALS

INTEGRADORS/ORES SOCIALS

PER DONAR COBERTURA A DIFERENTS PROJECTES SOCIOEDUCATIUS,

I PER A LA BORSA DE TREBALL PER COBRIR FUTURES EVENTUALITATS

 

 Es requereix:

 • Titulació reglada mínima exigida per a la categoria professional a la que s’opta.
 • Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM (*).

 

Es valorarà:

 • Formació addicional especifica en l’àmbit de Serveis Socials (indicant hores/crèdits)
 • Experiència laboral amb col·lectius de risc d’exclusió social.
 • Experiència laboral en dinamització.
 • Iniciativa, dinamisme, extraversió, capacitat de treball en equip i dots de comunicació.
 • Flexibilitat horària.
 • Coneixements de català Nivell C o equivalent.

 

Les persones interessades hauran de lliurar imprescindiblement la següent documentació:

 1. Carta de sol·licitud (especificar referència de la convocatòria)
 2. Currículum Vitae actualitzat, acompanyat dels documents acreditatius dels mèrits (fotocòpia compulsada)

 

A la següent adreça:

FUNDACIÓ PER A L’ACCIÓ EDUCATIVA

Departament de Recursos Humans

Av. Josep Laporte, 2

43204 Reus

Ref. FAE PROJ 11 17

relab_sagessa@grupsagessa.com

 

Termini màxim de presentació de sol·licituds: 14 de desembre de 2017

 

Els/les candidats/ates que compleixin els requisits mínims exigits seran incorporats a la Borsa de Treball del personal eventual.  La inclusió en aquesta borsa no suposa cap compromís de contractació per part del centre.

(*) Es pot sol·licitar Certificat a: www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/registro-central-delincuentes

 

HOSPITAL UNIVERSITARI SANT JOAN REUS CONVOCATÒRIA DE MOBILITAT INTERNA TÈCNIC AUXILIAR EN CURES D’INFERMERIA

CONVOCATÒRIA DE MOBILITAT INTERNA

TÈCNIC AUXILIAR EN CURES D’INFERMERIA

Per a les consultes externes

Per a la Borsa de Treball per cobrir futures eventualitats

Es requereix:

 • Titulació reglada mínima exigida per a la categoria professional a la qual s’opta.
 • Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM*.

Es valorarà:

 • Experiència laboral en l’àmbit hospitalari i assistencial.
 • Formació addicional específica i complementària per al lloc de treball (indicant hores/crèdits).
 • Antiguitat en la categoria professional
 • Avaluació de competències i/o acompliment
 • Altres especificacions relacionades amb el lloc de treball
 • Capacitat de treball en equip.

 

Les persones interessades hauran de lliurar imprescindiblement  la següent documentació:

 1. Carta de presentació (especificar referència de la convocatòria)
 2. Currículum Vitae actualitzat, acompanyat dels documents acreditatius dels mèrits (fotocòpia compulsada)

A la següent adreça:

HOSPITAL UNIVERSITARI SANT JOAN DE REUS, SAM

Departament de Recursos Humans

Av. Josep Laporte, 2

43204 Reus

Ref. MOB INT CURES  11 17

relab_husjr@grupsagessa.com

Termini màxim de presentació de sol·licituds:  31 de desembre de 2017

 

Les persones candidates que compleixin els requisits mínims exigits seran incorporades a la Borsa de Treball del personal eventual del centre. La inclusió en aquesta borsa no suposa cap compromís de contractació per part del centre.

(*) Es pot sol·licitar Certificat a: www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/registro-central-delincuentes

HOSPITAL UNIVERSITARI SANT JOAN REUS CONVOCATÒRIA DE MOBILITAT INTERNA DIPLOMATS/ADES UNIVERSITARIS/ÀRIES EN INFERMERIA

CONVOCATÒRIA DE MOBILITAT INTERNA

DIPLOMATS/ADES UNIVERSITARIS/ÀRIES EN INFERMERIA

per a les consultes externes de: Ginecologia, Cirurgia, Traumatologia,  Dermatologia, Oftalmologia, Urologia, Endocronologia, Cardiologia, Pediatria, Pneumologia, Hematologia, Cirurgia, Al·lergologia

Per a la Borsa de Treball per cobrir futures eventualitats

 

Es requereix:

 • Titulació reglada mínima exigida per a la categoria professional a la qual s’opta.
 • Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM*.

Es valorarà:

 • Experiència laboral en l’àmbit hospitalari i assistencial.
 • Formació addicional específica i complementària per al lloc de treball (indicant hores/crèdits).
 • Antiguitat en la categoria professional
 • Avaluació de competències i/o acompliment
 • Altres especificacions relacionades amb el lloc de treball
 • Capacitat de treball en equip.

 

Les persones interessades hauran imprescindiblement de lliurar la següent documentació:

 1. Carta de presentació (especificar referència de la convocatòria)
 2. Currículum Vitae actualitzat, acompanyat dels documents acreditatius dels mèrits (fotocòpia compulsada)

A la següent adreça:

HOSPITAL UNIVERSITARI SANT JOAN DE REUS, SAM

Departament de Recursos Humans

Av. Josep Laporte, 2

43204 Reus

Ref. MOB INT DUI 11 17

relab_husjr@grupsagessa.com

Termini màxim de presentació de sol·licituds: 31 de desembre de 2017

 

Les persones candidates que compleixin els requisits mínims exigits seran incorporades a la Borsa de Treball del personal eventual del centre. La inclusió en aquesta borsa no suposa cap compromís de contractació per part del centre.

(*) Es pot sol·licitar Certificat a: www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/registro-central-delincuentes

GECOHSA L’HOSPITAL COMARCAL DE MÓRA D’EBRE CERCA OFTALMÒLEG/A

L’HOSPITAL COMARCAL DE MÓRA D’EBRE

CERCA

OFTALMÒLEG/A

per substitució de jubilació a temps parcial

 

Es requereix:

 • Llicenciatura en Medicina i Cirurgia
 • Titulació d’especialista en Oftalmologia
 • Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM

 

Es valorarà:

 • Formació addicional específica i complementaria pel lloc de treball
 • Experiència professional en aquest àmbit
 • Capacitat de treball en equip
 • Bones aptituds pel tracte amb l’usuari
 • Coneixements de català de nivell C o equivalent
 • Disposar del certificat de discapacitat igual o superior al 33%

S’ ofereix: 

 • Contractació temporal de relleu per jubilació a temps parcial

 

Les persones interessades hauran de lliurar la següent documentació:

 1. Carta de sol·licitud (especificar referència de la convocatòria)
 2. Currículum Vitae actualitzat, acompanyat dels documents acreditatius dels mèrits (fotocòpia compulsada)

A la següent adreça:

GESTIÓ COMARCAL HOSPITALÀRIA SA

Departament de Recursos Humans

 carrer Benet Messeguer s/n Móra d’Ebre

relab_hcme@grupsagessa.cat

 Ref.  OF JP  102017

 

Termini màxim de presentació de sol·licituds: 26 de novembre de 2017

 

(*) Es pot sol·licitar Certificat a: www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/registro-central-delincuentes

 

FUNDACIÓ PER A L’ACCIÓ EDUCATIVA CERCA PER COBRIR EVENTUALITATS MESTRE/A PEL PLA EDUCATIU D’ENTORN

CERCA

PER COBRIR EVENTUALITATS

MESTRE/A

PEL  PLA EDUCATIU D’ENTORN

Es requereix:

 • Diplomatura o Grau en Educació Primària.
 • Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM. (Certificat expedit pel Departament de Justícia)**

 Es valorarà:

 • Formació complementària per al lloc de treball (especificant hores/crèdits)
 • Experiència laboral en programes educatius (concretar dedicació i durada).
 • Flexibilitat horària.
 • Nivell C de suficiència en llengua catalana.

Es cerca una persona resolutiva, orientada a resultats, iniciativa, amb bona de capacitat de comunicació i de treball en equip.

 

Les persones interessades hauran de lliurar imprescindiblement la següent documentació:

 1. Carta de presentació (especificar referència de la convocatòria)
 2. Currículum Vitae actualitzat, acompanyat dels documents acreditatius dels mèrits (fotocòpia compulsada)

A la següent adreça:

FUNDACIÓ PER A L’ACCIÓ EDUCATIVA

Departament de Recursos Humans

Av. Josep Laporte, 2

43204 Reus

Ref. MESTRE PEE 11 17

relab_sagessa@grupsagessa.com

 

Termini màxim de presentació de sol·licituds: 30 de novembre de 2017

 

Els/les candidats/ates que compleixin els requisits mínims exigits seran incorporats a la Borsa de Treball del personal eventual. La inclusió en aquesta borsa no suposa cap compromís de contractació per part del centre.

(**) Es pot sol·licitar Certificat a: www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/registro-central-delincuentes

GECOHSA l’HOSPITAL COMARCAL DE MÓRA D’EBRE CERCA METGE/ESSA ESPECIALISTA EN OBSTETRÍCIA I GINECOLOGIA

L’HOSPITAL COMARCAL DE MÓRA  D’EBRE

CERCA

METGE/SSA ADJUNT/A ESPECIALISTA EN OBSTETRÍCIA I GINECOLOGIA

per a la cobertura d’atenció continuada de l’especialitat

Es requereix:

 • Llicenciatura en Medicina i Cirurgia
 • Titulació d’especialista en Ginecologia i Obstetrícia
 • Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM (*)

Es valorarà:

 • Experiència professional
 • Capacitat de treball en equip
 • Coneixements de català nivell C o equivalent
 • Disposar del certificat de discapacitat igual o superior al 33%

S’ofereix:

 • Contractació laboral, amb percentatge de jornada a convenir
 • Condicions laborals del conveni sectorial SISCAT

 

Les persones interessades hauran de lliurar la següent documentació:

 1. Carta de sol·licitud (especificar referència de la  convocatòria)
 2. Currículum Vitae actualitzat, acompanyat dels documents acreditatius dels mèrits (fotocòpia compulsada) i fotografia recent

A la següent adreça:

GESTIÓ COMARCAL HOSPITALÀRIA  SA

Departament de Recursos Humans

Ref. BT GINE 08 17

rlabhmora@grupsagessa.com

Termini màxim de presentació de sol·licituds: 30 de novembre de 2017

 

(*) Es pot sol·licitar Certificat a: www.justicia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/registro-central-delincuentes

HOSPITAL COMARCAL AMPOSTA BORSA DE TREBALL PER A TOTES LES CATEGORIES

BORSA DE TREBALL PER A TOTES LES CATEGORIES:

TERAPEUTA OCUPACIONAL/ FISIOTERAPEUTES

INFERMER/A – TREBALLADORS/ES SOCIALS

OPTOMETRISTA

TÈCNIC EN LABORATORI

TÈCNIC EN IMATGE PER AL DIAGNÒSTIC

AUXILIARS D’INFERMERIA/AUXILIAR FARMACIA/PORTALLITERES

ADMINISTRATIUS

TELEFONISTA/BUGADERIA

per cobrir futures eventualitats

Es requereix: 

 • Titulació reglada mínima exigida per a la categoria professional a que s’opta.
 • Nacionalitat espanyola i/o disposar de permís de residència i treball en vigor.
 • Acreditar certificació de no haver estat condemnat, per sentència ferma, per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual. (**)

(**)Es pot sol·licitar Certificat a: www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/registro-central-delincuentes

 Es valorarà:

 • Capacitat de treball en equip.
 • Disponibilitat total i flexibilitat horària.
 • Formació addicional pel lloc de treball.
 • Lloc de residència a les Terres de l’Ebre
 • Experiència laboral amb el lloc de treball .
 • Coneixements de català, oral i escrit
 • Polivalència funcional en l’acompliment de les tasques derivades del lloc de treball . 

Si us plau, abstenir-vos de presentar CV qui NO compleixi els requisits

 

Les persones interessades hauran de lliurar la següent documentació:

 1. Carta de presentació (especificar referència de la convocatòria)
 2. Currículum Vitae actualitzat, acompanyat dels documents acreditatius dels mèrits (fotocòpia compulsada)

A la següent adreça:

HOSPITAL COMARCAL D’AMPOSTA

Departament de Recursos Humans

Ref. HCA.BORSA.09.17

curriculum.amposta@grupsagessa.com

 

Termini màxim de presentació de sol·licituds: 30 de juny de 2018

 

Els candidats que compleixin els requisits mínims exigits seran incorporats a la Borsa de Treball del personal eventual del centre. La inclusió en aquesta borsa no suposa cap compromís de contractació per part de l’Hospital Comarcal d’Amposta, SAM.

BORSA DE TREBALL. HOSPITAL COMARCAL AMPOSTA CERCA METGES ESPECIALISTES

CERCA

 METGES ESPECIALISTES EN:

PEDIATRIA/NEUROPSICOLOGIA

CIRURGIA/TRAUMATOLOGIA

OFTALMOLOGIA/OTORRINOLARINGOLOGIA

APARELL DIGESTIU/FARMACIA HOSPITALARIA

DERMATOLOGIA/URGÈNCIES

MEDICINA INTERNISTA/ REHABILITACIÓ

GERIATRIA

Per a la Borsa de Treball per cobrir futures eventualitats

Es requereix:

 • Llicenciatura en Medicina i Cirurgia.
 • Especialitat corresponent (Via Mir o titulació homologada)
 • Acreditar certificació de no haver estat condemnat, per sentència ferma, per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual. (**)

(**)Es pot sol·licitar Certificat a: www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/registro-central-delincuentes

 Es valorarà:

 • Capacitat de treball en equip.
 • Disponibilitat total i flexibilitat horària.
 • Formació addicional pel lloc de treball.
 • Experiència laboral en el lloc de treball .
 • Coneixements de català, oral i escrit
 • Polivalència funcional en l’acompliment de les tasques derivades del lloc de treball . 

Si us plau, abstenir-vos de presentar CV qui NO compleixi els requisits

 

Les persones interessades hauran de lliurar la següent documentació:

 1. Carta de presentació (especificar referència de la convocatòria)
 2. Currículum Vitae actualitzat, acompanyat dels documents acreditatius dels mèrits (fotocòpia compulsada)

A la següent adreça:

HOSPITAL COMARCAL D’AMPOSTA

Departament de Recursos Humans

Ref. HCA.MESP.10.17

curriculum.amposta@grupsagessa.com

 

Termini màxim de presentació de sol·licituds: 30 de juny de 2018

 

Els candidats que compleixin els requisits mínims exigits seran incorporats a la Borsa de Treball del personal eventual del centre. La inclusió en aquesta borsa no suposa cap compromís de contractació per part de l’Hospital Comarcal d’Amposta, SAM.

Borsa de Treball: GECOHSA L’HOSPITAL COMARCAL DE MÓRA D’EBRE CERCA AJUDANT DE CUINA per a la borsa de treball del Servei de Cuina per cobrir futures eventualitats

L’HOSPITAL COMARCAL DE MÓRA D’EBRE

cerca

AJUDANT DE CUINA

per a la borsa de treball del Servei de Cuina

per cobrir futures eventualitats

Es requereix:

 • Ensenyança mínima obligatòria
 • Bona capacitat de comunicació i relació amb companys
 • Persona amb ganes d’aprendre i amb alt grau de responsabilitat
 • Disponibilitat horària
 • Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM (*)

Es valorarà:

 • Títol CFGM o CFGS en Hostaleria i Turisme, especialitat en Cuina
 • Formació en Manipulació d’Aliments
 • Experiència contrastada en cuines del sector hospitalari o residencial
 • Domini del català parlat i escrit o equivalent nivell B
 • Residència a la Ribera d’Ebre, Terra Alta o Priorat
 • Disposar del certificat de discapacitat igual o superior al 33%

 

Abstenir-se de presentar el CV qui NO compleixi els requisits

Les persones interessades hauran de lliurar la següent documentació:

 1. Carta de sol·licitud (especificar referència de la convocatòria)
 2. Currículum Vitae actualitzat, acompanyat dels documents acreditatius de la formació (fotocòpia compulsada) i fotografia recent

A la següent adreça:

Hospital Comarcal de Móra d’Ebre

Departament de Recursos Humans

Portar CV en mà al carrer Benet Messeguer s/n Móra d’Ebre

Horari d’atenció al públic: De dilluns a dijous de 8h a 9h, de 12h a 14h, i de 15h a 16h.

Divendres de 8h a 9h i de 12h a 14h.

 Ref. AJ CUI 10 17

 

Termini màxim de presentació de sol·licituds: 31 de desembre de 2017

Els candidats que compleixin els requisits mínims exigits seran incorporats a la Borsa de Treball del personal eventual del centre de Benet Messeguer de Móra d’Ebre. La inclusió en aquesta borsa no suposa cap compromís de contractació per part de GECOHSA

(*) Es pot sol·licitar Certificat a: www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/registro-central-delincuentes