FUNDACIÓ SAGESSA SALUT CERCA EDUCADORS/ORES SOCIALS PER AL CRAE LA PASTORETA DE REUS

CERCA

EDUCADORS/ORES SOCIALS

PER AL CRAE LA PASTORETA DE REUS

Es requereix:

 • Titulació de Diplomat/ada o Grau en Educació Social o habilitació corresponent, o estant cursant últim any d’aquesta titulació.
 • Acreditar certificació consistent de no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM (*).

Es valorarà:

 • Formació complementaria relacionada amb el lloc de treball (indicant hores/crèdits)
 • Experiència laboral en CRAE en els darrers 12 mesos.
 • Flexibilitat horària.
 • Disposar de carnet de conduir.
 • Coneixements de català ; nivell C de suficiència.

 S’ofereix:

 • Contracte laboral per a diferents torns.
 • Incorporació immediata.

Les persones interessades hauran de lliurar la següent documentació:

 1. Carta de presentació (especificar referència de la convocatòria)
 2. Currículum Vitae actualitzat, acompanyat dels documents acreditatius dels mèrits (fotocòpia compulsada)

A la següent adreça:

FUNDACIÓ SAGESSA SALUT

Departament de Recursos Humans

Av. Josep Laporte, 2

43204 Reus

Ref. PASTO 12 17

relab_fpss@grupsagessa.com

 

Termini màxim de presentació de sol·licituds: 15 de desembre de 2017

 

(*) Es pot sol·licitar Certificat a: www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/registro-central-delincuentes