FUNDACIÓ SAGESSA SALUT CERCA DIRECTOR/A PER AL CRAE LA PASTORETA DE REUS

CERCA

     

DIRECTOR/A

PER AL CRAE LA PASTORETA DE REUS

 

Es requereix:

  • Llicenciatura o Grau en Psicologia o Pedagogia, Diplomatura o Grau en Educació Social o equivalent, o habilitació corresponent.
  • Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM (*).

 

Es valorarà:

  • Experiència mínima de cinc anys en càrrecs de responsabilitat en CRAE.
  • Formació complementaria en l’àrea de Serveis Socials i infància en risc social.
  • Formació addicional en gestió directiva de centres educatius d’atenció a la infància.
  • Experiència laboral amb col·lectius de risc en exclusió social.
  • Lideratge i capacitat de gestionar, cohesionar i motivar a l’equip de treball.
  • Nivell C de català.

 

Les persones interessades hauran de lliurar la següent documentació:

  1. Carta de presentació (especificar referència de la convocatòria)
  2. Currículum Vitae actualitzat, acompanyat dels documents acreditatius dels mèrits (fotocòpia compulsada)

A la següent adreça:

FUNDACIÓ SAGESSA SALUT

Departament de Recursos Humans

Av. Josep Laporte, 2

43204 Reus

Ref. DIR CRAE 01 18

relab_fpss@grupsagessa.com

 

Termini màxim de presentació de sol·licituds:  15 de gener de 2018

 

(*) Es pot sol·licitar Certificat a: www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/registro-central-delincuentes