FUNDACIÓ PER A L’ATENCIÓ SOCIAL CERCA AUXILIAR DE NETEJA PER AL SERVEI D’ATENCIÓ A DOMICILI (SAD) DE REUS

CERCA

 

AUXILIAR DE NETEJA

 

PER AL SERVEI D’ATENCIÓ A DOMICILI (SAD) DE REUS

 

Es requereix:

  • Formació acadèmica bàsica.
  • Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM. (*)

Es valorarà:

  • Disponibilitat horària
  • Coneixement oral i escrit de la llengua catalana
  • Experiència acreditada com a netejador/a
  • Capacitat de treball en equip
  • Disposar de carnet de conduir i vehicle propi

 

Les persones interessades hauran de lliurar imprescindiblement la següent documentació:

  1. Carta de presentació (especificar referència de la convocatòria)
  2. Currículum Vitae actualitzat, acompanyat dels documents acreditatius dels mèrits (fotocòpia compulsada)

A la següent adreça:

FUNDACIÓ PER A L’ATENCIÓ SOCIAL

Departament de Recursos Humans

Av. Josep Laporte, 2

43204 Reus

relab_fpss@grupsagessa.com

Ref.  SAD NET  12 17

 

Termini màxim de presentació de sol·licituds: 15 de febrer de 2018

 

(*) Es pot sol·licitar Certificat a: www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/registro-central-delincuentes

Els candidats que compleixin els requisits mínims exigits seran incorporats a la Borsa de Treball del personal eventual del centre. La inclusió en aquesta borsa no suposa cap compromís de contractació per part del centre.