Borsa de Treball: FUNDACIÓ PER A L’ATENCIÓ SOCIAL CERCA TREBALLADORS/ES FAMILIARS

CERCA

TREBALLADORS/ES FAMILIARS

PER AL SERVEI D’ATENCIÓ A DOMICILI (SAD) DE REUS

Per a la Borsa de Treball per cobrir futures eventualitats

Es requereix:

 • Titulació exigida de CFGM en Atenció Persones en situació de Dependència, o CFGM en Cures Auxiliars d’Infermeria, o certificat de professionalitat, o acreditació de competències corresponent (Qualifica’t, Acredita’t, Assessora’t).
 • Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM. (*)

Es valorarà:

 • Experiència laboral en SAD.
 • Disponibilitat horària
 • Coneixement oral i escrit de la llengua catalana
 • Capacitat de resolució de problemes i/o situacions, de manera eficaç i positiva
 • Formació reglada i/o addicional en relació al lloc de treball, acreditada documentalment.
 • Capacitat de treball en equip
 • Disposar de carnet de conduir i vehicle propiLes persones interessades hauran de lliurar la següent documentació:
  1. Carta de presentació (especificar referència de la convocatòria)
  2. Currículum Vitae actualitzat, acompanyat dels documents acreditatius dels mèrits (fotocòpia compulsada)

  A la següent adreça:

   FUNDACIÓ PER A L’ATENCIÓ SOCIAL

  Departament de Recursos Humans

  Av. del Dr. Josep Laporte, 2

  43204 Reus

   Ref. BORSA SAD REUS 06 16

   relab_fpss@grupsagessa.com

   Termini màxim de presentació de sol·licituds: 31 de desembre de 2017

 

 • (*) Es pot sol·licitar Certificat a: www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/registro-central-delincuentes

  Els candidats que compleixin els requisits mínims exigits seran incorporats a la Borsa de Treball del personal eventual del centre. La inclusió en aquesta borsa no suposa cap compromís de contractació per part del centre.