Enviar currículum

Les persones interessades hauran de lliurar la següent documentació:

  • Carta de presentació (especificar referència de la convocatòria)
  • Currículum Vitae actualitzat, acompanyat dels documents acreditatius dels mèrits (fotocòpia compulsada)

A la següent adreça:

GESTIÓ INTEGRAL SANITÀRIA I ASSISTENCIAL, AIE
Departament de Recursos Humans
Av. Josep Laporte, 2
43204 Reus

o enviar un mail a: relab_ginsa@grupsagessa.com