La Fundació Sagessa salut cerca diferents perfils professionals per a la Borsa de Treball de les diferents Àrees Bàsiques de Salut


CERCA

METGES/ESSES DE FAMÍLIA
DIPLOMATS/ADES UNIVERSITARIS/ÀRIES EN INFERMERIA
AUXILIARS D’ODONTOLOGIA
AUXILIARS ADMINISTRATIUS/IVES

Per a la Borsa de Treball per cobrir futures eventualitats en les diferents Àrees Bàsiques de Salut

Es requereix:

  • Titulació reglada mínima exigida per a la categoria professional a la qual s’opta.
  • Nivell C de català (per la categoria d’auxiliar administratiu i DUI) .
  • Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM. (*)

 

Es valorarà:

  • Experiència laboral en Atenció Primària de Salut.
  • Formació addicional específica i complementària per al lloc de treball.
  • Capacitat de treball en equip.
  • Bones aptituds pel tracte amb l’usuari
  • Coneixements de català parlat i escrit per als metges/esses.

Les persones interessades hauran de lliurar la següent documentació:

  1. Carta de sol·licitud (especificar referència de la convocatòria)
  2. Currículum Vitae actualitzat, acompanyat dels documents acreditatius dels mèrits (fotocòpia compulsada)

A la següent adreça:

FUNDACIÓ SAGESSA SALUT
Departament de Recursos Humans
Av. Josep Laporte, 2
43204 Reus

Ref. BORSA ABS

relab_fpss@grupsagessa.com

Termini màxim de presentació de sol·licituds: 31 de desembre de 2017

Les persones candidates que compleixin els requisits mínims exigits seran incorporades a la Borsa de Treball del personal eventual del centre. La inclusió en aquesta borsa no suposa cap compromís de contractació per part del centre.

(*) Es pot sol·licitar Certificat a: www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/registro-central-delincuentes