HOSPITAL COMARCAL AMPOSTA CERCA COMPTABLE PER AL DEPARTAMENT DE FINANCES

CERCA

 

COMPTABLE

 

per al Departament de Finances.

Es requereix: 

 • Grau/Diplomatura en Empresarials.
 • Acreditar experiència laboral mínima d’1 any en un lloc similar.
 • Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM (*)

 

Es valorarà:

 • Capacitat de treball en equip.
 • Formació addicional específica i complementaria pel lloc de treball.
 • Domini de català i castellà parlats i escrits, i coneixement d’altres llengües.
 • Domicili a les Terres de l’Ebre.
 • Iniciativa, dinamisme, capacitat de treball en equip i dots de lideratge i comunicació.
 • Disponibilitat i flexibilitat horària.

 

S’ofereix: 

 • Contractació laboral temporal a jornada complerta.
 • Incorporació immediata.

 

Les persones interessades hauran de lliurar la següent documentació:

 1. Carta de presentació (especificar referència de la convocatòria)
 2. Currículum Vitae actualitzat, acompanyat dels documents acreditatius dels mèrits (escanejats directament de l’original o d’una fotocòpia compulsada)

A la següent adreça:

HOSPITAL COMARCAL D’AMPOSTA

Departament de Recursos Humans

Ref.FIN.12.17

curriculum.amposta@grupsagessa.com

 

Termini màxim de presentació de sol·licituds: 15 de gener de 2018

 

(*) Es pot sol·licitar Certificat a: www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/registro-central-delincuentes.