FUNDACIÓ PER A L’ATENCIÓ SOCIAL PER A LA NOVA RESIDÈNCIA D’AVIS DE VANDELLÒS CERCA DIFERENTS LLOCS DE TREBALL

PER A LA NOVA RESIDÈNCIA D’AVIS

 

“LO PARRALET” DE VANDELLÒS

 

selecciona personal per ocupar els següents llocs de treball

 

 

AUXILIARS DE GERIATRIA  – Contractes temporals a temps parcial i complet

Es requereix: C FGM Atenció a persones en situació de dependència / Atenció sociosanitària o equivalent

 

ZELADOR/A  –  PORTER/AContracte temporal a temps parcial 15 h/setmanals aproximadament

Es requereix: CFGM Branca administrativa o equivalent

 

TERAPEUTA OCUPACIONALContracte temporal a temps parcial 2 h/setmanals aproximadament

Es requereix: Diplomatura o Grau en Teràpia Ocupacional o equivalent

 

DIPLOMAT/ADA EN INFERMERIAContracte temporal a temps parcial  15 h/setmanals aproximadament

Es requereix: Diplomatura o Grau en Infermeria

 

EDUCADOR/A SOCIALContracte temporal a temps parcial 4 h/setmanals aproximadament

Es requereix: Diplomatura o Grau en Educació Social o equivalent

 

En tots els casos les titulacions s’han d’acreditar documentalment.

 

Es valorarà per a totes les places: 

 • Experiència laboral en residències d’avis mínima de 6 mesos
 • Formació addicional específica en l’àmbit d’ atenció social (indicant hores/crèdits)
 • Coneixements bàsics d’informàtica
 • Domini del català parlat i escrit o equivalent Nivell B
 • Iniciativa, dinamisme, extraversió, capacitat de treball en equip.

 

S’ofereix per a totes les places:

 • Incorporació en un centre de nova creació
 • Contracte laboral de caràcter temporal
 • Oportunitat de formació continuada i de desenvolupament professional

 

Es descartaran totes les candidatures que no compleixin amb els requisits mínims

 

Les persones interessades hauran de lliurar imprescindiblement la següent documentació:

 1. Carta de presentació (especificar referència de la convocatòria)
 2. Currículum Vitae actualitzat, acompanyat dels documents acreditatius dels mèrits (fotocòpia compulsada)
 3. Certificats de prestació de serveis en residències d’avis o vida laboral

 

A la següent adreça:

FUNDACIÓ PER A L’ATENCIÓ SOCIAL

relab_fpss@grupsagessa.com

Ref. PARRA  01 18

 

Termini màxim de presentació de sol·licituds: 22 de gener de 2018

Borsa de Treball: GECOHSA PER L’HOSPITAL COMARCAL DE MÓRA D’EBRE CERCA DIFERENTS CATEGORIES PROFESSIONALS

HOSPITAL COMARCAL DE MÓRA D’EBRE

CERCA

AUXILIAR D’INFERMERIA

FISIOTERAPEUTA

TREBALLOR/A SOCIAL

DIPLOMAT/ADA O GRADUAT/ADA UNIVERSITARI/A EN INFERMERIA

TERAPEUTA OCUPACIONAL

PSICÒLEG/ÒLOGA

LLEVADOR/A

PORTALLITERES

per a la Borsa de Treball per cobrir futures eventualitats

Es requereix:

 • Titulació reglada mínima exigida per a la categoria professional a què s’opta.
 • Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM. (*)

Es valorarà:

 • Formació addicional específica i complementària per al lloc de treball
 • Experiència en l’àmbit de la sanitat
 • Domini del català parlat i escrit
 • Capacitat de treball en equip
 • Bones aptituds pel tracte amb l’usuari
 • Disposar del certificat de discapacitat igual o superior al 33%.

 

Les persones interessades hauran de lliurar la següent documentació:

 1. Carta de sol·licitud (especificar referència de la convocatòria)
 2. Currículum Vitae actualitzat, acompanyat dels documents acreditatius dels mèrits (fotocòpia compulsada)

A la següent adreça:

GESTIÓ COMARCAL HOSPITALÀRIA SA

Departament de Recursos Humans

Portar CV en mà al carrer Benet Messeguer s/n Móra d’Ebre

Horari d’atenció al públic: De dilluns a dijous de 8h a 9h, de 12h a 14h, i de 15h a 16h.

Divendres de 8h a 9h i de 12h a 14h.

 

Ref. BT MORA D’EBRE 01 18

 

Termini màxim de presentació de sol·licituds: 31 de desembre de 2018

 

(*) Es pot sol·licitar Certificat a: www.justicia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/registro-central-delincuentes

Els candidats que compleixin els requisits mínims exigits seran incorporats a la Borsa de Treball del personal eventual del centre de Benet Messeguer de Móra d’Ebre. La inclusió en aquesta borsa no suposa cap compromís de contractació per part de GECOHSA.