FUNDACIÓ PER A L’ACCIÓ EDUCATIVA CERCA COORDINADOR/A DE PROJECTES DE SERVEIS SOCIALS

CERCA

 

COORDINADOR/A DE PROJECTES DE SERVEIS SOCIALS

Es requereix :

 • Llicenciatura o Grau en Pedagogia o Psicologia, Diplomatura o Grau en Educació Social o equivalent, o habilitació corresponent , o CFGS Integració Social.
 • Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM. (Certificat expedit pel Departament de Justícia)**

 

Es valorarà:

 • Formació addicional específica en l’àmbit de Serveis Socials. (Indicant hores/crèdits)
 • Formació en l’àmbit d’Educació Infantil.
 • Experiència laboral en treball amb infants i joves en situació de risc social (concretar dedicació i durada).
 • Experiència laboral en centres oberts i projectes d’intervenció socioeducativa i comunitària.
 • Experiència laboral mínima de 6 mesos en tasques administratives, gestió de projectes i serveis i gestió de persones.
 • Flexibilitat horària
 • Nivell C de català

Les persones interessades hauran de lliurar imprescindiblement la següent documentació:

 1. Carta de presentació (especificar referència de la convocatòria)
 2. Currículum Vitae actualitzat, acompanyat dels documents acreditatius dels mèrits (fotocòpia compulsada)

A la següent adreça:

FUNDACIÓ PER A L’ACCIÓ EDUCATIVA

Departament de Recursos Humans

Av. Josep Laporte, 2

43204 Reus

Ref.  FAE COORD 12 17

relab_sagessa@grupsagessa.com

 

Termini màxim de presentació de sol·licituds: 17 de desembre de 2017

 

Els/les candidats/ates que compleixin els requisits mínims exigits seran incorporats a la Borsa de Treball del personal eventual.  La inclusió en aquesta borsa no suposa cap compromís de contractació per part del centre.

(**) Es pot sol·licitar Certificat a: www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/registro-central-delincuentes

FUNDACIÓ SAGESSA SALUT CERCA EDUCADORS/ORES SOCIALS PER AL CRAE LA PASTORETA DE REUS

CERCA

EDUCADORS/ORES SOCIALS

PER AL CRAE LA PASTORETA DE REUS

Es requereix:

 • Titulació de Diplomat/ada o Grau en Educació Social o habilitació corresponent, o estant cursant últim any d’aquesta titulació.
 • Acreditar certificació consistent de no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM (*).

Es valorarà:

 • Formació complementaria relacionada amb el lloc de treball (indicant hores/crèdits)
 • Experiència laboral en CRAE en els darrers 12 mesos.
 • Flexibilitat horària.
 • Disposar de carnet de conduir.
 • Coneixements de català ; nivell C de suficiència.

 S’ofereix:

 • Contracte laboral per a diferents torns.
 • Incorporació immediata.

Les persones interessades hauran de lliurar la següent documentació:

 1. Carta de presentació (especificar referència de la convocatòria)
 2. Currículum Vitae actualitzat, acompanyat dels documents acreditatius dels mèrits (fotocòpia compulsada)

A la següent adreça:

FUNDACIÓ SAGESSA SALUT

Departament de Recursos Humans

Av. Josep Laporte, 2

43204 Reus

Ref. PASTO 12 17

relab_fpss@grupsagessa.com

 

Termini màxim de presentació de sol·licituds: 15 de desembre de 2017

 

(*) Es pot sol·licitar Certificat a: www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/registro-central-delincuentes

 

FUNDACIÓ PER A l’ACCIÓ EDUCATIVA CERCA PSICÒLEGS/OGUES TREBALLADORS/ORES SOCIALS EDUCADORS/ORES SOCIALS INTEGRADORS/ORES SOCIALS PER DONAR COBERTURA A DIFERENTS PROJECTES SOCIOEDUCATIUS

CERCA

PSICÒLEGS/OGUES

 TREBALLADORS/ORES SOCIALS

 EDUCADORS/ORES SOCIALS

INTEGRADORS/ORES SOCIALS

PER DONAR COBERTURA A DIFERENTS PROJECTES SOCIOEDUCATIUS,

I PER A LA BORSA DE TREBALL PER COBRIR FUTURES EVENTUALITATS

 

 Es requereix:

 • Titulació reglada mínima exigida per a la categoria professional a la que s’opta.
 • Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM (*).

 

Es valorarà:

 • Formació addicional especifica en l’àmbit de Serveis Socials (indicant hores/crèdits)
 • Experiència laboral amb col·lectius de risc d’exclusió social.
 • Experiència laboral en dinamització.
 • Iniciativa, dinamisme, extraversió, capacitat de treball en equip i dots de comunicació.
 • Flexibilitat horària.
 • Coneixements de català Nivell C o equivalent.

 

Les persones interessades hauran de lliurar imprescindiblement la següent documentació:

 1. Carta de sol·licitud (especificar referència de la convocatòria)
 2. Currículum Vitae actualitzat, acompanyat dels documents acreditatius dels mèrits (fotocòpia compulsada)

 

A la següent adreça:

FUNDACIÓ PER A L’ACCIÓ EDUCATIVA

Departament de Recursos Humans

Av. Josep Laporte, 2

43204 Reus

Ref. FAE PROJ 11 17

relab_sagessa@grupsagessa.com

 

Termini màxim de presentació de sol·licituds: 14 de desembre de 2017

 

Els/les candidats/ates que compleixin els requisits mínims exigits seran incorporats a la Borsa de Treball del personal eventual.  La inclusió en aquesta borsa no suposa cap compromís de contractació per part del centre.

(*) Es pot sol·licitar Certificat a: www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/registro-central-delincuentes

 

FUNDACIÓ SAGESSA SALUT CERCA EDUCADORS/ORES SOCIALS I AUXILIARS EDUCADORS/ORES SOCIALS PER AL CRAE CODINA I EL CRAE LA PASTORETA DE REUS

CERCA

EDUCADORS/ORES SOCIALS

AUXILIARS EDUCADORS/ORES SOCIALS

PER AL CRAE CODINA I EL CRAE LA PASTORETA DE REUS

Per a la Borsa de Treball per cobrir futures eventualitats

Es requereix:

 • Titulació de Diplomat/ada o Grau en Educació Social, habilitació corresponent, o estar cursant últim any d’aquesta titulació.
 • Acreditar certificació consistent de no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM (*).

Es valorarà:

 • Experiència laboral en CRAE en els darrers 12 mesos.
 • Experiència laboral en centres de treball gestionats pel Grup Sagessa.
 • Formació complementaria relacionada amb el lloc de treball.
 • Capacitat de treball en equip.
 • Nivell C de català.
 • Flexibilitat horària.
 • Disposar de carnet de conduir.
 • Estar col·legiat/ada al Col·legi d’Educadors/ores Socials.

Les persones interessades hauran de lliurar la següent documentació

 1. Carta de presentació (especificar referència de la convocatòria)
 2. Currículum Vitae actualitzat, acompanyat dels documents acreditatius dels mèrits (fotocòpia compulsada)
 •  A la següent adreça:

   FUNDACIÓ SAGESSA SALUT

  Departament de Recursos Humans

  Av. Josep Laporte, 2

  43204 Reus

  Ref. BORSA CRAE 06 17

  relab_fpss@grupsagessa.com

  Termini màxim de presentació de sol·licituds: 31 de desembre de 2017

 • Les persones candidates que compleixin els requisits mínims exigits seran incorporades a la Borsa de Treball del personal eventual del centre. La inclusió en aquesta borsa no suposa cap compromís de contractació per part dels centres.(*) Es pot sol·licitar Certificat a: www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/registro-central-delincuentes