FUNDACIÓ PER A L’ATENCIÓ SOCIAL CERCA MARMITÓ DE CUINA PER A LA RESIDÈNCIA D’AVIS DE LA SELVA DEL CAMP

CERCA

MARMITÓ DE CUINA

Per a la Residència d’Avis El Vilar de la Selva del Camp

 

Es requereix: 

 • Ensenyança mínima obligatòria.
 • Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentencia ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM. (*)

Es valorarà:

 • Títol de CFGM en Cuina i Gastronomia i Serveis de Restauració.
 • Experiència laboral en el sector hospitalari, residencial i/o centres socials.
 • Formació en Manipulació d’aliments o similar.
 • Altra formació complementària relacionada amb el sector de l’hostaleria.
 • Flexibilitat horària, iniciativa, dinamisme i capacitat de treballar en equip.
 • Domini del català parlat i escrit.
 • Residir al municipi de la Selva del Camp.
 • Disposar del certificat de discapacitat igual o superior al 33 %.

S’ofereix:

 • Contracte laboral temporal a temps parcial.
 • Incorporació immediata.

 

Les persones interessades hauran de lliurar imprescindiblement la següent documentació:

 1. Carta de presentació (especificar referència de la convocatòria)
 2. Currículum Vitae actualitzat, acompanyat dels documents acreditatius dels mèrits (fotocòpia compulsada)

A la següent adreça:

FUNDACIÓ PER A L’ATENCIÓ SOCIAL

Departament de Recursos Humans

Av. Josep Laporte, 2

43204 Reus

relab_fpss@grupsagessa.com

Ref. MARMITÓ VILAR  11 17

 

Termini màxim de presentació de sol·licituds:  31 de gener de 2018

 

Les persones candidates que compleixin els requisits mínims exigits seran incorporades a la Borsa de Treball del personal eventual del centre. La inclusió en aquesta borsa no suposa cap compromís de contractació per part dels centres.

(*) Es pot sol·licitar Certificat a: www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/registro-central-delincuentes