L’Hospital Universitari Sant Joan de Reus cerca metge/essa de diferents especialitats per a la Borsa de Treball

CERCA

METGE/ESSA ESPECIALISTA EN CIRURGIA GENERAL I DE L’APARELL DIGESTIU
METGE/ESSA ESPECIALISTA EN GINECOLOGIA I OBSTETRICIA
MERGE/ESSA ESPECIALISTA EN PEDIATRIA I URGÈNCIES PEDIÀTRIQUES
METGE/ESSA ESPECIALISTA EN TRAUMATOLOGIA
METGE/ESSA ESPECIALISTA EN MEDICINA INTENSIVA
METGE/ESSA ESPECIALISTA EN OFTALMOLOGIA
METGE/ESSA ESPECIALISTA EN ANESTESIOLOGIA I REANIMACIÓ

Per a la Borsa de Treball per cobrir futures eventualitats

Es requereix:

  • Llicenciatura en Medicina i Cirurgia.
  • Titulació d’Especialista, via MIR.
  • Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM. (*)

Es valorarà:

  • Experiència laboral com a metge/essa en l’especialitat.
  • Formació addicional en relació al lloc de treball.
  • Coneixements de català de nivell C o equivalent.
  • Es cerca un professional amb iniciativa, dinamisme, bon comunicador, orientat a la millora continua i amb capacitat de treball en equip.

Es cerquen professionals per a la realització de l’atenció continuada en mòduls de guàrdia dels serveis de cirurgia general i de l’aparell digestiu, ginecologia i obstetrícia, pediatria, urgències pediàtriques, traumatologia, medicina intensiva, oftalmologia i anestesiologia i reanimació.

Les persones interessades hauran de lliurar la següent documentació:

  1. Carta de presentació (especificar referència de la convocatòria)
  2. Currículum Vitae actualitzat, acompanyat dels documents acreditatius dels mèrits (fotocòpia compulsada)

A l’adreça següent :

HOSPITAL UNIVERSITARI SANT JOAN DE REUS
Departament de Recursos Humans
Av. del Dr. Josep Laporte, 2
43204 Reus

 Ref. BORSA HUSJR 01 17

relab_husjr@grupsagessa.com

Termini màxim de presentació de sol·licituds: 31 de desembre de 2017

Els candidats que compleixin els requisits mínims exigits seran incorporats a la Borsa de Treball del personal eventual del centre. La inclusió en aquesta borsa no suposa cap compromís de contractació per part del centre.

(*) Es pot sol·licitar Certificat a: www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/registro-central-delincuentes