BORSA DE TREBALL FUNDACIÓ SERVEIS SOCIALS DEL MONTSIÀ CERCA NETEJADOR/A BUGADER/A PER LA RESIDÈNCIA D’AVIS, CENTRE DE DIA D’AMPOSTA I CENTRE DE DIA SANT JAUME D’ENVEJA

LA RESIDÈNCIA D’AVIS, CENTRE DE DIA D’AMPOSTA I CENTRE DE DIA SANT JAUME D’ENVEJA

 

CERCA

 

NETEJADOR/A

BUGADER/A

 

Per la seva Borsa de Treball, per cobrir futures eventualitats

 

 Es requereix: 

  • Formació acadèmica bàsica.
  • Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM (*).

 Es valorarà: 

  • Flexibilitat horària (torn matí/tarda).
  • Coneixements acreditats de català, oral i escrit
  • Nivell d’estudis acreditat a nivell de Graduat en EGB, ESO i/o Cicles Formatius.
  • Experiència en relació al lloc de treball.
  • Disposar del certificat de discapacitat igual o superior al 33%

 

Les persones interessades hauran de lliurar la següent documentació:

  1. Carta de presentació (especificar referència de la convocatòria)
  2. Currículum Vitae actualitzat, acompanyat dels documents acreditatius dels mèrits (fotocòpia compulsada)

A la següent adreça:

FUNDACIÓ SERVEIS SOCIALS DEL MONTSIÀ (FUSSMONT)

Departament de Recursos Humans

Ref. FUS.NET.11.17

curriculum.amposta@grupsagessa.com

 

Termini màxim de presentació de sol·licituds: 30 de desembre de 2017

 

Les persones candidates que compleixin els requisits mínims exigits seran incorporades a la Borsa de Treball del personal eventual del centre. La inclusió en aquesta borsa no suposa cap compromís de contractació per part del centre.

(*) Es pot sol·licitar Certificat a: www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/registro-central-delincuentes.