L’Hospital Comarcal de Móra d’Ebre cerca tècnic especialista en radiologia i educador/a social per a la Borsa de Treball


L’HOSPITAL COMARCAL DE MÓRA D’EBRE
CERCA

TÈCNIC ESPECIALISTA EN RADIOLOGIA
EDUCADOR/A SOCIAL

Per a la Borsa de Treball per cobrir futures eventualitats

Es requereix:

 • Titulació reglada mínima exigida per a la categoria professional a què s’opta.
 • Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM. (*)

Es valorarà:

 • Formació addicional específica i complementària pel lloc de treball.
 • Experiència professional en aquest àmbit.
 • Domini del català parlat i escrit.
 • Capacitat de treball en equip.
 • Bones aptituds pel tracte amb l’usuari.
 • Disposa del certificat de discapacitat igual o superior al 33%.

Les persones interessades hauran de lliurar la següent documentació:

 1. Carta de sol·licitud (especificar referència de la convocatòria)
 2. Currículum Vitae actualitzat, acompanyat dels documents acreditatius dels mèrits (fotocòpia compulsada)

A la següent adreça:

Gestió Comarcal Hospitalària SA
Departament de Recursos Humans
Portar CV en mà al carrer Benet Messeguer s/n Móra d’Ebre

Horari d’atenció al públic: De dilluns a dijous de 8h a 9h, de 12h a 14h, i de 15h a 16h.
Divendres de 8h a 9h i de 12h a 14h.

 Ref. BT ESTR MORA D’EBRE 01 17

Termini màxim de presentació de sol·licituds: 31 de desembre de 2017

Els candidats que compleixin els requisits mínims exigits seran incorporats a la Borsa de Treball del personal eventual del centre de Benet Messeguer de Móra d’Ebre. La inclusió en aquesta borsa no suposa cap compromís de contractació per part de GECOHSA

(*) Es pot sol·licitar Certificat a: www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/registro-central-delincuentes

L’Hospital Universitari Sant Joan de Reus cerca metge/essa especialista en radiologia

CERCA

METGE/ESSA ESPECIALISTA EN RADIOLOGIA

Es requereix:

 • Llicenciatura en Medicina (títol oficial o homologat en la Unió Europea).
 • Titulació d’especialista en Radiodiagnòstic (o haver completat el programa de formació de l’especialitat requerit per la seva homologació).
 • Experiència laboral acreditada en radiologia general i contrastada, ecografia i TAC.
 • Disponibilitat per a la mobilitat geogràfica.

 

Es valorarà:

 • Domini del català i d’altres llengües de la Unió Europea.
 • Experiència docent i investigadora.

 

S’ofereix:

 • Retribució i adscripció a carrera professional segons Conveni Col·lectiu vigent.
 • Opció de realització d’activitat en jornada complementària.
 • Formació continuada.
 • Contracte d’un any a jornada completa, renovable.

Les persones interessades hauran de lliurar la següent documentació:

 1. Carta de presentació (especificar referència de la convocatòria)
 2. Currículum Vitae actualitzat, acompanyat dels documents acreditatius dels mèrits (fotocòpia compulsada)

A la següent adreça:

HOSPITAL UNIVERSITARI SANT JOAN DE REUS
Departament de Recursos Humans
Av. Josep Laporte, 2
43204 Reus

Ref. RAD 01 17

relab_husjr@grupsagessa.com

Termini màxim de presentació de sol·licituds: 31 de desembre de 2017