L’Hospital Universitari Sant Joan de Reus cerca tècnic/a de farmàcia per a la Borsa de Treball


CERCA

TÈCNIC/A DE FARMÀCIA

Per a la Borsa de Treball per cobrir futures eventualitats

Es requereix:

  • Titulació de Tècnic/a de Farmàcia i Parafarmàcia o equivalent.

 Es valorarà:

  • Formació addicional per al lloc de treball.
  • Experiència laboral acreditada en farmàcia hospitalària.
  • Titulació de grau superior relacionat amb el lloc de treball: Tècnic de Laboratori, Nutrició, Branca Química, etc.
  • Iniciativa, dinamisme, capacitat de treball en equip
  • Coneixements de català nivell C.
  • Flexibilitat horària.

Les persones interessades hauran de lliurar la següent documentació:

  1. Carta de presentació (especificar referència de la convocatòria)
  2. Currículum Vitae actualitzat, acompanyat dels documents acreditatius dels mèrits (fotocòpia compulsada)

A l’adreça següent :

HOSPITAL UNIVERSITARI SANT JOAN DE REUS
Departament de Recursos Humans
Av. del Dr. Josep Laporte, 2
43204 Reus

 Ref. BORSA FARMACIA 11 16

relab_husjr@grupsagessa.com

Termini màxim de presentació de sol·licituds: 31 de desembre de 2017

Els candidats que compleixin els requisits mínims exigits seran incorporats a la Borsa de Treball del personal eventual del centre. La inclusió en aquesta borsa no suposa cap compromís de contractació per part del centre.