Fundació SAGESSA SALUT cerca 1 metge/essa de família per a l’àrea bàsica de salut de Riudoms

Es requereix:

 • Llicenciatura en Medicina i Cirurgia.
 • Especialitat  en Medicina familiar i comunitària, via MIR.
 • Coneixements del català parlat i escrit
 • Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM (*).

Continua llegint

Borsa de Treball: Fundació per a l’atenció SOCIAL cerca diferents categories professionals per a la Residència d’Avis Horts de Miró Reus

LA RESIDÈNCIA D’AVIS HORTS DE MIRÓ REUS

CERCA

 TERAPEUTA OCUPACIONAL    Codi: BT HORTS TO

EDUCADOR/A SOCIAL    Codi: BT HORTS ES

TREBALLADOR/A SOCIAL    Codi: BT HORTS TS

GERICULTOR/ORA    Codi: BT HORTS GERI

DIPLOMAT/ADA EN INFERMERIA    Codi: BT HORTS DUI

PSICÒLEG/ÒLOGA    Codi: BT HORTS PSI

FISIOTERAPEUTA    Codi: BT HORTS FISIO

NETEJADOR/A    Codi: BT HORTS NET

ZELADOR/A – PORTER/A    Codi: BT HORTS POR

 

 Per a la Borsa de Treball per cobrir futures eventualitats

Es requereix:

 • Titulació reglada mínima exigida per la categoria professional a la que s’opta.
 • Domini del català parlat i escrit.
 • Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM. (*)

Continua llegint

Centre MQ REUS cerca 2 diplomats/ades universitaris/àries en infermeria per a consultes externes

Es requereix:

 • Diplomatura o Grau en Infermeria.
 • Coneixements de la llengua catalana parlat i escrit.
 • Acreditar certificació consistent en no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes que preveu la LOPJM (*).

Continua llegint

Centre MQ REUS cerca 1 diplomat/ada universitari/ària en infermeria per al servei d’hospitalització

Es requereix:

 • Diplomatura o Grau en Infermeria.
 • Coneixements de la llengua catalana parlat i escrit.
 • Acreditar certificació consistent en no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes que preveu la LOPJM (*).

Continua llegint

Hospital Universitari Sant Joan REUS cerca 1 metge/essa adjunt/a especialista en cirurgia ortopèdica i traumatologia

Es requereix:

 • Llicenciatura en Medicina i Cirurgia i titulació d’especialista en Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia.
 • Ambdós títols expedits per una universitat espanyola; o en el seu defecte, degudament homologats pel Ministeri competent.
 • Coneixements del català parlat i escrit.
 • Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM (*)

Continua llegint

FUNCA Fundació Lliga per a la Investigació i Prevenció del Càncer convoca 2 oficials administratius/ives per un programa de detecció precoç del càncer per cobrir la taxa addicional

Es requereix:

 • Cicle formatiu de grau superior de la branca administrativa o equivalent, o Batxillerat o altra formació reglada pròpia de l’àmbit de la gestió administrativa .
 • Nivell C de català.

Continua llegint

FUNCA Fundació Lliga per a la Investigació i Prevenció del Càncer convoca 1 oficial administratiu/iva per secretaria de direcció i suport al programa de recerca epidemiològica del càncer per cobrir la taxa addicional

Es requereix:

 • Cicle formatiu de grau superior de la branca administrativa o equivalent .
 • Titulació Tècnic Grau Superior en Documentació Sanitària.
 • Nivell C de català.

Continua llegint

FUNCA Fundació Lliga per a la Investigació i Prevenció del Càncer convoca 1 diplomat/ada o grau universitari/ària en infermeria per a la unitat de recerca epidemiològica del càncer per cobrir la taxa addicional

Es requereix:

 • Diplomatura o Grau en Infermeria.
 • Títols expedit per universitats espanyoles o, en el seu defecte, degudament homologat pel ministeri competent.
 • Nivell C de català.

Continua llegint