Salut/Terres de l’Ebre cerca Metge/essa Adjunt/a especialista en Pediatria

 

Es requereix:

 • Grau o diplomatura en Medicina i Cirurgia i, titulació d’Especialista en Pediatria.
 • Títols expedits per una Universitat Espanyola; o en el seu defecte, degudament homologat pel Ministeri competent.
 • Coneixements de llengua catalana, oral i escrit.
 • Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM (*). 

Continua llegint

L’Hospital Comarcal de Móra d’Ebre convoca per cobrir la taxa ordinària de reposició 1 infermer/a a temps parcial pel Servei d’Urgències (esmenes realitzades en els punts 6.3.1 i 6.3.2.3.2)

Es requereix:

 • Grau en Infermeria o equivalent.
 • Nivell C de català i/o coneixements de llengua catalana, orals i escrits.
 • Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM (*).

Continua llegint

L’Hospital Comarcal de Móra d’Ebre convoca per cobrir la taxa ordinària de reposició 2 infermers/eres a temps parcial per l’Àrea d’Hospitalització (esmenes realitzades en els punts 6.3.1 i 6.3.2.3.2)

Es requereix:

 • Grau en Infermeria o equivalent.
 • Nivell C de català i/o coneixements de llengua catalana, orals i escrits.
 • Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM (*).

Continua llegint

L’Hospital Comarcal de Móra d’Ebre convoca per cobrir la taxa ordinària de reposició 1 infermer/a a temps total per l’Àrea Quirúrgica (esmenes realitzades en els punts 6.3.1 i 6.3.2.3.2)

Es requereix:

 • Grau en Infermeria o equivalent.
 • Nivell C de català i/o coneixements de llengua catalana, orals i escrits.
 • Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM (*)

Continua llegint

L’Hospital Comarcal de Móra d’Ebre convoca per cobrir la taxa ordinària de reposició 1 Metge/essa Adjunt/a d’Urgències (esmenes realitzades en els punts 6.3.1 i 6.3.2.3.2)

Es requereix:

 • Titulació Llicenciatura en Medicina i Cirurgia.
 • Titulació de Metge Especialista en Medicina Familiar i Comunitària, o similar.
 • Coneixements del català parlat i escrit.
 • Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM (*).

Continua llegint

Salut Terres de l’Ebre cerca oficial administratiu/iva pel departament de recursos humans de l’Hospital Comarcal de Móra d’Ebre

Es requereix: 

 • Titulació mínima exigida a nivell de CFGS, Batxiller o equivalent.
 • Nivell C de català i/o coneixements de llengua catalana, orals i escrits.
 • Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM (*)

Continua llegint

Salut / Hospital Universitari Sant Joan REUS cerca metge/essa especialista en anestesiologia i reanimació

Es requereix:

 • Llicenciatura en Medicina i Cirurgia amb la titulació d’especialista en Anestesiologia i Reanimació o que finalitzi la seva formació MIR en l’especialitat de anestesiologia i reanimació durant l’any 2021.
 • Ambdós títols expedits per una universitat espanyola; o en el seu defecte, degudament homologats pel Ministeri competent.
 • Coneixements del català parlat i escrit.
 • Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM (*)

Continua llegint