Fundació SAGESSA SALUT cerca 1 metge/essa de família per a l’Àrea Bàsica de Salut La Selva

Es requereix:

 • Llicenciatura en Medicina i Cirurgia.
 • Especialitat  en Medicina familiar i comunitària, via MIR.
 • Ambdós títols expedits per una universitat espanyola o en el seu defecte, degudament homologats pel Ministeri competent
 • Coneixements del català parlat i escrit
 • Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM (*).

Continua llegint

GECOHSA Gestió Comarcal Hospitalària SA convoca 2 metges/esses adjunt/a d’urgències per cobrir la taxa addicional de l’Hospital Comarcal de Móra d’Ebre

Es requereix:

 • Titulació Llicenciatura en Medicina i Cirurgia.
 • Titulació de Metge Especialista en Medicina Familiar i Comunitària, o similar.
 • Coneixements de la llengua catalana parlat i escrit.
 • Acreditar certificació consistent en no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes que preveu la LOPJM (*).

Continua llegint

GECOHSA Gestió Comarcal Hospitalària SA convoca 2 auxiliars administratius/ives per cobrir la taxa addicional de l’Hospital Comarcal de Móra d’Ebre

Es requereix:

 • Titulació CFG Mig o Superior, FP I o FP II, o equivalent branca administrativa imprescindible.
 • Domini del català parlat i escrit o equivalent nivell C.
 • Imprescindible disponibilitat horària.
 • Acreditar certificació consistent en no haver estat condemnat per sentència ferma enalgun dels delictes que preveu la LOPJM (*)

Continua llegint

GECOHSA Gestió Comarcal Hospitalària SA convoca 1 zelador/a – porter/a per cobrir la taxa addicional de l’Hospital Comarcal de Móra d’Ebre

Es requereix:

 • Títol ESO, EGB, equivalent o similar.
 • Coneixements de la llengua catalana parlat i escrit.
 • Imprescindible disponibilitat horària.
 • Acreditar certificació consistent en no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes que preveu la LOPJM (*).

Continua llegint

GECOHSA Gestió Comarcal Hospitalària SA cerca 2 cambrers/eres i/o ajudants/tes de cuina per a la propera obertura de la cafeteria de l’Hospital Comarcal de Móra d’Ebre

Es requereix: 

 • Formació acadèmica bàsica.
 • Coneixements de la llengua catalana parlat i escrit.
 • Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM (*).

Continua llegint

Hospital Universitari Sant Joan REUS cerca físic/a especialista en radiofísica hospitalària

Es requereix:

 • Llicenciatura en Física i titulació d’Especialista en Radiofísica Hospitalària.
 • Ambdós títols expedits per una universitat espanyola; o en el seu defecte, degudament homologats pel Ministeri competent.
 • Domini del català parlat i escrit.
 • Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM (*)

Continua llegint

GINSA Gestió Integral Sanitària i Assistencial AIE cerca auxiliar administratiu/iva de recursos humans al seu centre de treball a Reus

Es requereix:

 • Titulació mínima CFGM Administració, similar o equivalent.
 • Català nivell C.
 • Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM. (*)

Continua llegint

Borsa de Treball: Fundació Educativa i Social cerca auxiliars de neteja i treballadors familiar per al Servei d’Atenció a Domicili (SAD) de Reus

CERCA

AUXILIARS DE NETEJA    Codi: BT SAD NET

TREBALLADORS/ORES FAMILIARS   Codi: BT SAD TF

 

Es requereix:

 • Titulació reglada mínima exigida per la categoria professional a la que s’opta.
 • Coneixements del català parlat i escrit.
 • Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM. (*)

Continua llegint

Borsa de Treball: GECOHSA Gestió Comarcal Hospitalària SA cerca metges especialistes per l’Hospital Comarcal de Móra d’Ebre

CERCA

 

METGE/ESSA  ESPECIALISTA EN CIRURGIA GENERAL     Codi: BT CIR      

METGE/ESSA ESPECIALISTA EN CIRURGIA ORTOPÈDICA  I TRAUMATOLÒGICA     Codi: BT COT

METGE/ESSA ESPECIALISTA EN ANESTESIOLOGIA  I

REANIMACIÓ    Codi: BT ANE

METGE/ESSA ESPECIALISTA EN MEDICINA INTERNA     Codi: BT MIN

METGE/ESSA ESPECIALISTA EN APARELL DIGESTIU     Codi: BT DIG

METGE/ESSA ESPECIALISTA EN PEDIATRIA     Codi: BT PED

METGE/ESSA ESPECIALISTA EN GINECOLOGIA  I

OBSTETRÍCIA     Codi: BT GINE

METGE/ESSA ESPECIALISTA EN OFTALMOLOGIA     Codi: BT OFT

METGE/ESSA ESPECIALISTA EN DERMATOLOGIA     Codi: BT DER

METGE/ESSA ESPECIALISTA EN REUMATOLOGIA     Codi: BT REU

METGE/ESSA ESPECIALISTA EN NEUROLOGIA     Codi: BT NEU

METGE/ESSA ESPECIALISTA EN PNEUMOLOGIA     Codi: BT PNEU

METGE/ESSA ESPECIALISTA EN MEDICINA D’URGÈNCIES     Codi: BT MAU

METGE/ESSA ESPECIALISTA EN GERIATRIA     Codi: BT GER

FARMACÈUTIC/A ESPECIALISTA EN FARMÀCIA CLÍNICA     Codi: BT FCL

 

METGE/ESSA PEL SERVEI D’URGÈNCIES I PER A LA BASE DE L’HELICÒPTER MEDICALITZAT   Codi: BT HELI

 

Es requereix:

 • Llicenciatura en Medicina i Cirurgia.
 • En el cas del metge/essa especialista, acreditar titulació de l’especialitat pel lloc de treball al que s’opta, via MIR.
 • Domini del català parlat i escrit.
 • Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM.

Continua llegint