Borsa de treball: Fundació Educativa i Social cerca diferents categories professionals per cobrir futures eventualitats a centres i serveis educatius

MESTRE/A INFANTIL    Codi: BT CE MI 20

MESTRE/A PRIMÀRIA   Codi: BT CE MP 20

PEDAGOG/ÒGA   Codi: BT CE PED 20

PSICOPEDAGOG/ÒGA   Codi: NT CE PSIPED 20

DIRECTOR/A DE LLEURE   Codi: BT CE DL 20

MONITOR/A DE LLEURE    Codi: BT CE ML 20

EDUCADOR/A INFANTIL    Codi: BT CE TEI 20

EDUCADOR/A DE SUPORT    Codi: BT CE ESI 20

MONITOR/A DE MENJADOR    Codi: BT CE MM 22

VETLLADOR/A    Codi: BT CE VET 20

 

Es requereix per a tots els llocs de treball:

 • Titulació Reglada mínima exigida per a la categoria professional a la que s’opta.
 • Nivell C de català.
 • Carnet de Manipulació d’aliments.
 • Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM. (*)

 Es valorarà:

 • Formació complementària relacionada amb el lloc de treball (Indicant hores/crèdits).
 • Experiència laboral relacionada amb el lloc de treball (concretar dedicació i durada).
 • Iniciativa, dinamisme, extraversió, capacitat de treball en equip i dots de comunicació.
 • Flexibilitat horària.

 

Les persones interessades hauran de:

 1. Registrar-se a http://borsadetreball.grupsagessa.cat i introduir totes les dades personals i curriculars
 2. Imprescindible completar el perfil adjuntant la documentació (currículum vitae, titulacions i carta de presentació)
 3. Inscriure’s a la convocatòria oberta amb el codi de la categoria professional a la que s’opta

Termini màxim de presentació de sol·licituds: 31 de desembre de 2020

 

Els/les candidats/ates que compleixin els requisits mínims exigits seran incorporats a la Borsa de Treball del personal eventual.  La inclusió en aquesta borsa no suposa cap compromís de contractació per part de la Fundació.

(*) Es pot sol·licitar Certificat a:   www.mjusticia.gob.es