Borsa de treball: Fundació per a l’acció EDUCATIVA cerca integradors/ores socials per donar cobertura a diferents projectes socioeducatius

Es requereix:

  • Titulació reglada mínima exigida per a la categoria professional a la que s’opta.
  • Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM (*).

 Es valorarà:

  • Formació addicional especifica en l’àmbit de Serveis Socials (indicant hores/crèdits)
  • Experiència laboral amb col·lectius de risc d’exclusió social.
  • Experiència laboral en dinamització.
  • Iniciativa, dinamisme, extraversió, capacitat de treball en equip i dots de comunicació.
  • Flexibilitat horària.
  • Coneixements de català Nivell C o equivalent.

 

Les persones interessades hauran de lliurar imprescindiblement la següent documentació:

  1. Carta de sol·licitud (especificar referència de la convocatòria)
  2. Currículum Vitae actualitzat, acompanyat dels documents acreditatius dels mèrits (fotocòpia compulsada)

A la següent adreça:

FUNDACIÓ PER A L’ACCIÓ EDUCATIVA

Departament de Recursos Humans

Av. Josep Laporte, 2

43204 Reus

Ref. BT FAE TIS 03 18

relab_sagessa@grupsagessa.com

 

Termini màxim de presentació de sol·licituds: 31 de desembre de 2018

 

Els/les candidats/ates que compleixin els requisits mínims exigits seran incorporats a la Borsa de Treball del personal eventual.  La inclusió en aquesta borsa no suposa cap compromís de contractació per part del centre.

(*) Es pot sol·licitar Certificat a: www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/registro-central-delincuentes