Borsa de treball: Fundació per a l’acció EDUCATIVA cerca professionals per als seus centres i serveis educatius:

MESTRE/A INFANTIL

MESTRE/A PRIMÀRIA

EDUCADOR/A INFANTIL

EDUCADOR/A DE SUPORT

MONITOR/A DE MENJADOR

VETLLADOR/A

Es requereix per a tots els llocs de treball:

  • Titulació Reglada mínima exigida per a la categoria professional a la que s’opta.
  • Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM. (Certificat expedit pel Departament de Justícia)**

 Es valorarà:

  • Formació addicional específica en Educació Infantil (Indicant hores/crèdits).
  • Experiència laboral en l’àmbit de l’Educació infantil (concretar dedicació i durada).
  • Iniciativa, dinamisme, extraversió, capacitat de treball en equip i dots de comunicació.
  • Flexibilitat horària.
  • Nivell C de català.
  • Disposar del certificat de discapacitat igual o superior al 33%.

Les persones interessades hauran de lliurar la següent documentació:

  1. Carta de sol·licitud (especificar referència de la convocatòria)
  2. Currículum Vitae actualitzat, acompanyat dels documents acreditatius dels mèrits (fotocòpia compulsada)

A la següent adreça:

FUNDACIÓ PER A L’ACCIÓ EDUCATIVA

Departament de Recursos Humans

Av. Josep Laporte, 2

43204 Reus

Ref. BT FAE  01 18

relab_sagessa@grupsagessa.com

 

Termini màxim de presentació de sol·licituds: 31 de desembre de 2018

 

Els/les candidats/ates que compleixin els requisits mínims exigits seran incorporats a la Borsa de Treball del personal eventual.  La inclusió en aquesta borsa no suposa cap compromís de contractació per part del centre.

(**) Es pot sol·licitar Certificat a:   www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/registro-central-delincuentes