Borsa de Treball: Fundació Sagessa Salut cerca diferents categories professionals per a l’Área Básica de Salut La Selva

METGES/ESSES DE FAMÍLIA   Codi: BT SELVA MF 21

METGES/ESSES PEDIATRES   Codi: BT SELVA PED 21

INFERMERS/ERES  Codi: BT SELVA DUI 21

AUXILIARS D’INFERMERIA   Codi: BT SELVA AI 21

AUXILIARS ADMINISTRATIUS/IVES   Codi: BT SELVA AA 21

 

Es requereix:

  • Titulació reglada mínima exigida per  la categoria professional a la que s’opta.
  • Títols expedits per una universitat espanyola o en el seu defecte, degudament homologats pel Ministeri competent.
  • Coneixements del català parlat i escrit
  • Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM (*).

Es valorarà

  • Experiència acreditada en Atenció Primària de Salut.
  • Formació complementària relacionada amb el lloc de treball (indicant hores/crèdits).
  • Disponibilitat, polivalència funcional i flexibilitat horària
  • Coneixements d’ informàtica i de programes assistencials (eCAP, Hnet, …)

Es cerquen persones resolutives, orientades a l’assoliment d’objectius, iniciativa, amb bona de capacitat de comunicació i habituada al treball en equip.

 

(*) Es pot  sol·licitar Certificat en: www.justicia.gob.es

Els candidats que compleixin els requisits mínims exigits seran incorporats a la Borsa de Treball del personal eventual del centre. La inclusió en aquesta borsa no suposa cap compromís de contractació per part de l’Àrea Bàsica de Salut La Selva.