Borsa de Treball: Fundació Sagessa Salut cerca diferents categories professionals per l’Àrea Bàsica de Salut de Cambrils i/o Hospital Lleuger Antoni de Gimbernat Cambrils

METGES/ESSES DE FAMÍLIA   Codi: BT CAMBRILS MF 21

METGES/ESSES PEDIATRES   Codi: BT CAMBRILS PED 21

INFERMERS/ERES   Codi: BT CAMBRILS DUI 21

AUXILIARS D’INFERMERIA   Codi: BT CAMBRILS AI 21

AUXILIARS ADMINISTRATIUS/IVES   Codi: BT CAMBRILS AA 21

ZELADORS/ORES SANITARIS   Codi: BT CAMBRILS ZEL 21

Es requereix:

 • Titulació reglada mínima exigida per  la categoria professional a la que s’opta.
 • Títols expedits per una universitat espanyola o en el seu defecte, degudament homologats pel Ministeri competent.
 • Domini del català parlat i escrit
 • Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM (*).

Es valorarà

 • Experiència acreditada en Atenció Primària de Salut.
 • Formació complementària relacionada amb el lloc de treball (indicant hores/crèdits).
 • Disponibilitat, polivalència funcional i flexibilitat horària
 • Coneixements d’ informàtica i de programes assistencials (eCAP, Hnet, …)

Es cerquen persones resolutives, orientades a l’assoliment d’objectius, iniciativa, amb bona de capacitat de comunicació i habituada al treball en equip

 

Les persones interessades hauran de:

 1. Registrar-se a http://borsadetreball.grupsagessa.cat i introduir totes les dades personals i curriculars
 2. Imprescindible completar el perfil adjuntant la documentació (currículum vitae, titulacions i carta de presentació)
 3. Inscriure’s a la convocatòria oberta amb el codi de la categoria professional a la que s’opta

Termini màxim de presentació de sol·licituds: 31 de desembre de 2021

 

(*) Es pot  sol·licitar Certificat en: www.justicia.gob.es

Els candidats que compleixin els requisits mínims exigits seran incorporats a la Borsa de Treball del personal eventual del centre. La inclusió en aquesta borsa no suposa cap compromís de contractació per el centres de treball de Cambrils.