Borsa de treball: Fundació SAGESSA SALUT cerca tècnic/a per al servei del “Punt de Trobada Camp de Tarragona”

Es requereix:

  • Diplomatura/Llicenciatura o Grau en: Educador/a Social o habilitat corresponent, o Psicologia o Pedagogia o Treball Social.
  • Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM. (*)

(*) Es pot sol·licitar Certificat a: www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/registro-central-delincuentes

 Es valorarà

  • Experiència laboral en Punts de Trobada dependents del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
  • Experiència laboral en l’àmbit social en els darrers 12 mesos.
  • Formació complementària relacionada amb el lloc de treball (indicant hores/crèdits)
  • Nivell C de català.
  • Flexibilitat horària.

 S’ofereix

  • Contracte de treball temporal  a temps parcial.

 

Les persones interessades hauran de lliurar la següent documentació:

  1. Carta de sol·licitud (especificar referència de la convocatòria)
  2. Currículum Vitae actualitzat, acompanyat dels documents acreditatius dels mèrits (fotocòpia compulsada)

A la següent adreça:

FUNDACIÓ SAGESSA SALUT

Departament de Recursos Humans

Av. Josep Laporte, 2

43204 Reus

Ref. BT PT 03 18

relab_fpss@grupsagessa.com

Termini màxim de presentació de sol·licituds: 30 de juny de 2018

 

Els candidats que compleixin els requisits mínims exigits seran incorporats a la Borsa de Treball del personal eventual del servei. La inclusió en aquesta borsa no suposa cap compromís de contractació per part del servei.