Borsa de Treball: Hospital Universitari Sant Joan Reus cerca metges/esses especialistes

       METGE/ESSA  ESPECIALISTA EN CIRURGIA GENERAL I APARELL DIGESTIU  Codi: BT HUSJR CIR 21    

METGE/ESSA ESPECIALISTA EN CIRURGIA ORTOPÈDICA I TRAUMATOLÒGICA   Codi: BT HUSJR COT 21

METGE/ESSA ESPECIALISTA EN ANESTESIOLOGIA I REANIMACIÓ

Codi: BT HUSJR ANE 21

METGE/ESSA ESPECIALISTA EN MEDICINA INTERNA     Codi: BT HUSJR MI 21

METGE/ESSA ESPECIALISTA EN APARELL DIGESTIU     Codi: BT HUSJR DIG 21

METGE/ESSA ESPECIALISTA EN PEDIATRIA     Codi: BT HUSJR PED 21

METGE/ESSA ESPECIALISTA EN GINECOLOGIA i OBSTETRÍCIA    

Codi: BT HUSJR GINE 21

METGE/ESSA ESPECIALISTA EN OFTALMOLOGIA     Codi: BT HUSJR OFT 21

METGE/ESSA ESPECIALISTA EN RADIOLOGIA    Codi: BT HUSJR RADIO 21

METGE/ESSA ESPECIALISTA EN OTORINOLARINGOLOGIA    

Codi: BT HUSJR OTORINO 21

METGE/ESSA ESPECIALISTA EN MEDICINA D’URGÈNCIES    

Codi: BT HUSJR MAU 21

METGE/ESSA ESPECIALISTA EN GERIATRIA     Codi: BT HUSJR GER 21

METGE/ESSA ESPECIALISTA EN UROLOGIA     Codi: BT HUSJR URO 21

METGE/ESSA ESPECIALISTA EN CARDIOLOGIA     Codi: BT HUSJR CARDIO 21

METGE/ESSA ESPECIALISTA EN CIRURGIA TORÀCICA     Codi: BT HUSJR CTO 21

METGE/ESSA ESPECIALISTA EN MEDICINA INTENSIVA    Codi: BT HUSJR UVI 21

METGE/ESSA ESPECIALISTA EN ONCOLOGIA MÈDICA    

Codi: BT HUSJR ONCO 21

METGE/ESSA ESPECIALISTA EN ONCOLOGIA RADIOTERÀPICA   

Codi: BT HUSJR ONCO RADIO 21

METGE/ESSA ESPECIALISTA EN PNEUMOLOGIA     Codi: BT HUSJR PNEUMO 21

METGE/ESSA ESPECIALISTA EN NEUROLOGIA     Codi: BT HUSJR NEURO 21

 

Es requereix:

 • Llicenciatura en Medicina i Cirurgia.
 • En el cas del metge/essa especialista, acreditar titulació de l’especialitat pel lloc de treball al que s’opta, via MIR.
 • Títols expedits per una universitat espanyola; o en el seu defecte, degudament homologats pel Ministeri competent.
 • Domini del català parlat i escrit.
 • Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM. (*)

Es valorarà:

 • Experiència laboral com a metge/essa en l’especialitat
 • Formació addicional específica i complementària per al lloc de treball
 • Bones aptituds pel tracte amb l’usuari
 • Disposar del certificat de discapacitat igual o superior al 33%

Es cerca professionals amb iniciativa, dinamisme, bons comunicadors, orientats a la millora continua i amb capacitat de treball en equip.

 

Les persones interessades hauran de:

 1. Registrar-se a https://app.borsadetreball.grupsagessa.cat i introduir totes les dades personals i curriculars.
 2. Obligatori completar el perfil adjuntant la documentació (currículum vitae, totes les titulacions i carta de presentació).
 3. Inscriure’s a la convocatòria oberta amb el codi de la categoria professional a la que s’opta

Termini màxim de presentació de sol·licituds: 31 de desembre de 2021

 

(*) Es pot sol·licitar Certificat a: www.mjusticia.gob.es

Els candidats que compleixin els requisits mínims exigits seran incorporats a la Borsa de Treball del personal eventual de l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus . La inclusió en aquesta borsa no suposa cap compromís de contractació per part de l’hospital.