Borsa de Treball: Laboratori de Referència Camp de Tarragona i Terres de l’Ebre cerca diferents categories professionals

LLICENCIAT/ADA O GRAU EN FARMÀCIA

LLICENCIAT/ADA O GRAU EN BIOLOGIA

LLICENCIAT/ADA O GRAU EN QUÍMICA

TÈCNIC/A ESPECIALISTA DE LABORATORI

AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA

Es requereix:

 • Titulació reglada mínima exigida per la categoria professional a la que s’opta.
 • Especialitat en Anàlisis Clíniques
 • Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM. (**)

 Es valorarà

 • Experiència laboral acreditada en la categoria professional a la qual s’opta
 • Experiència laboral en centres hospitalaris
 • Formació complementària pel lloc de treball (indicant hores/crèdits)
 • Domini del català parlat i escrit
 • Polivalència funcional i flexibilitat horària
 • Iniciativa, dinamisme, capacitat de treball en equip

 

Les persones interessades hauran de lliurar la següent documentació:

 1. Carta de presentació (especificar referència de la convocatòria)
 2. Currículum Vitae actualitzat, acompanyat dels documents acreditatius de les titulacions i vida laboral

A la següent adreça de correu electrònic, indicant la referència de la convocatòria (*):

relab_ginsa@grupsagessa.com

(*) Ref.  BT LAB 05 18

Termini màxim de presentació de sol·licituds: 31/12/2018

 

(**) Es pot sol·licitar Certificat a: www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/registro-central-delincuentes

Els candidats que compleixin els requisits mínims exigits seran incorporats a la Borsa de Treball del personal eventual del centre. La inclusió en aquesta borsa no suposa cap compromís de contractació per part del centre.