Borsa de treball: ROASSA cerca diferents categories professionals per la residència d’Avis d’Ascó

GERICULTORS/ORES

FISIOTERAPEUTA

TERAPEUTA OCUPACIONAL

PORTER/A – RECEPCIONISTA

NETEJADOR/A

INFERMER/A

PSICÒLEG/ÒLOGA

TREBALLADOR/A SOCIAL

EDUCADOR/A SOCIAL

ANIMADOR/A SOCIAL

PERSONAL DE CUINA

AUXILIAR AJUDA A DOMICILI

Es requereix:

 • Titulació reglada mínima exigida per a la categoria professional a què s’opta
 • Domini del català parlat i escrit
 • Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM

Es valorarà:

 • Formació addicional específica i complementària per al lloc de treball
 • Experiència en l’àmbit de la Geriatria
 • Bones aptituds pel tracte amb l’usuari
 • Capacitat de treball en equip.
 • Avaluació de l’acompliment de treballs anteriors al centre i/o de pràctiques professionals acreditades
 • Disposar del certificat de discapacitat igual o superior al 33%

 

Les persones interessades hauran de lliurar la següent documentació:

 1. Carta de sol·licitud (especificar referència de la convocatòria)
 2. Currículum Vitae actualitzat, acompanyat dels documents acreditatius dels mèrits (fotocòpia compulsada)

A la següent adreça:

AJUNTAMENT D’ASCÓ

Departament de Recursos Humans

Portar CV en mà al Carrer Hospital, 2 ASCÓ (Tarragona)

Ref. AS – BT 0618

Termini màxim de presentació de sol·licituds: 31 de desembre de 2018

 

Els candidats que compleixin els requisits mínims exigits seran incorporats a la Borsa de Treball del personal eventual del centre

de la Residència d’Avis d’Ascó. La inclusió en aquesta borsa no suposa cap compromís de contractació per part de ROASSA