SALUT/TERRES DE L’EBRE convocatòria de concurs intern Cap de Servei de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia

 

Es requereix:
• Llicenciatura en Medicina i Cirurgia amb la titulació d’especialista en Cirurgia Ortopèdica
i Traumatologia.
• Ambdós títols expedits per una universitat espanyola; o en el seu defecte, degudament
homologats pel Ministeri competent.
• Gaudir de la condició de personal intern en contracte indefinit.
• Els candidats/ates hauran de presentar un projecte d’organització i direcció d’un servei de
cirurgia ortopèdica i traumatologia en un hospital.
• Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels
delictes previstos a la LOPJM (*).

Continua llegint

EDP SALUT TERRES DE L’EBRE CERCA METGE/ESSA ADJUNT/A ESPECIALISTA EN MEDICINA INTERNA

Es requereix:
• Llicenciatura en Medicina i Cirurgia i titulació d’Especialista en Medicina Interna.
• Ambdós títols expedits per una universitat espanyola; o en el seu defecte, degudament
homologats pel Ministeri competent.
• Coneixements de llengua catalana, oral i escrit.
• Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en
algun dels delictes previstos a la LOPJM (*).

Continua llegint

Salut Terres de l’Ebre cerca director/a de persones per l’Hospital Comarcal de Móra d’Ebre

SALUT TERRES DE L’EBRE

Es requereix:

  • Titulació mínima: Titulació Universitària en Dret i/o en Ciències del Treball i/o en Psicologia.
  • Nivell C de català.
  • Experiència professional acreditada mínima de 2 anys (prestada en els darrers 6 anys) en la direcció de persones o de cap en alguna de les àrees de recursos humans.

Continua llegint