Borsa de Treball: Hospital Universitari Sant Joan Reus cerca metges/esses especialistes

       METGE/ESSA  ESPECIALISTA EN CIRURGIA GENERAL I APARELL DIGESTIU  Codi: BT HUSJR CIR 21    

METGE/ESSA ESPECIALISTA EN CIRURGIA ORTOPÈDICA I TRAUMATOLÒGICA   Codi: BT HUSJR COT 21

METGE/ESSA ESPECIALISTA EN ANESTESIOLOGIA I REANIMACIÓ

Codi: BT HUSJR ANE 21

METGE/ESSA ESPECIALISTA EN MEDICINA INTERNA     Codi: BT HUSJR MI 21

METGE/ESSA ESPECIALISTA EN APARELL DIGESTIU     Codi: BT HUSJR DIG 21

METGE/ESSA ESPECIALISTA EN PEDIATRIA     Codi: BT HUSJR PED 21

METGE/ESSA ESPECIALISTA EN GINECOLOGIA i OBSTETRÍCIA    

Codi: BT HUSJR GINE 21

METGE/ESSA ESPECIALISTA EN OFTALMOLOGIA     Codi: BT HUSJR OFT 21

METGE/ESSA ESPECIALISTA EN RADIOLOGIA    Codi: BT HUSJR RADIO 21

METGE/ESSA ESPECIALISTA EN OTORINOLARINGOLOGIA    

Codi: BT HUSJR OTORINO 21

METGE/ESSA ESPECIALISTA EN MEDICINA D’URGÈNCIES    

Codi: BT HUSJR MAU 21

METGE/ESSA ESPECIALISTA EN GERIATRIA     Codi: BT HUSJR GER 21

METGE/ESSA ESPECIALISTA EN UROLOGIA     Codi: BT HUSJR URO 21

METGE/ESSA ESPECIALISTA EN CARDIOLOGIA     Codi: BT HUSJR CARDIO 21

METGE/ESSA ESPECIALISTA EN CIRURGIA TORÀCICA     Codi: BT HUSJR CTO 21

METGE/ESSA ESPECIALISTA EN MEDICINA INTENSIVA    Codi: BT HUSJR UVI 21

METGE/ESSA ESPECIALISTA EN ONCOLOGIA MÈDICA    

Codi: BT HUSJR ONCO 21

METGE/ESSA ESPECIALISTA EN ONCOLOGIA RADIOTERÀPICA   

Codi: BT HUSJR ONCO RADIO 21

METGE/ESSA ESPECIALISTA EN PNEUMOLOGIA     Codi: BT HUSJR PNEUMO 21

METGE/ESSA ESPECIALISTA EN NEUROLOGIA     Codi: BT HUSJR NEURO 21

 

Es requereix:

 • Llicenciatura en Medicina i Cirurgia.
 • En el cas del metge/essa especialista, acreditar titulació de l’especialitat pel lloc de treball al que s’opta, via MIR.
 • Títols expedits per una universitat espanyola; o en el seu defecte, degudament homologats pel Ministeri competent.
 • Domini del català parlat i escrit.
 • Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM. (*)

Continua llegint

Borsa de Treball: Hospital Universitari Sant Joan Reus cerca diferent categories professionals per cobrir futures evebtualitats

INFERMERS/ERES  Codi: BT HUSJR DUI 21

AUXILIAR D’INFERMERIA   Codi: BT HUSJR AUX 21

AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA       Codi: BT HUSJR AA 21

EDUCADOR/A SOCIAL          Codi: BT HUSJR ES 21

FISIOTERAPEUTA   Codi: BT HUSJR FISIO 21

LLEVADOR/A    Codi: BT HUSJR LLEV 21

PORTALLITERES    Codi: BT HUSJR PORTA 21

TERAPEUTA OCUPACIONAL    Codi: BT HUSJR TO 21

TREBALLADOR/A SOCIAL    Codi: BT HUSJR TS 21

TÈCNIC/A ESPECIALISTA EN RADIOLOGIA  Codi: BT HUSJR TRX 21

TÈCNIC/A ESPECIALISTA EN RADIOTERÀPIA   Codi: BT HUSJR TRT 21

TÈCNIC/A ESPECIALISTA EN ANATOMIA PATOLÒGICA I CITOLOGIA   Codi: BT HUSJR TAP 21

TÈCNIC/A DE FARMÀCIA   Codi: BT HUSJR TF 21

 

Es requereix:

 • Titulació reglada mínima exigida per a la categoria professional a què s’opta.
 • Domini del català parlat i escrit
 • Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM. (*)

Continua llegint

Resolució definitiva de la convocatòria per a cobrir taxa addicional (REF. TA HUSJR TR) de 3 tècnics/tècniques especialistes en radiodiagnòstic publicada al BOPT núm. 246 de 27 de desembre de 2018.

 1. Entitat convocant

Hospital Universitari Sant Joan de Reus.

 1. Objecte de la convocatòria

Procés selectiu per a cobrir 3 tècnics/tècniques especialistes en Radiodiagnòstic amb convocatòria de taxa addicional (Bolletí Oficial Província Tarragona data 27 de Desembre de 2018)

Continua llegint

Hospital Universitari Sant Joan Reus cerca metge/essa adjunt/a per al servei de pneumologia

Es requereix:

 • Llicenciatura en Medicina i Cirurgia amb la titulació d’especialista en Pneumologia, o que finalitzi la seva formació MIR en l’especialitat de pneumologia durant l’any 2021.
 • Ambdós títols expedits per una universitat espanyola; o en el seu defecte, degudament homologats pel Ministeri competent.
 • Coneixements del català parlat i escrit.
 • Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM (*)

Continua llegint

Llistat entrevistes i proves psicotècniques dels candidats/tes admesos a les convocatòries per a cobrir taxa addicional (REF. TA HUSJR TRT) de 6 tècnics/tècniques especialistes en radioteràpia publicada al BOPT núm. 246 de 27 de desembre de 2018 i taxa ordinària de reposició (REF. TO HUSJR TRT) de 2 tècnics/tècniques especialistes en radioteràpia publicada al BOPT núm. 244 de 21 de desembre de 2018

 1. Entitat convocant

Hospital Universitari Sant Joan de Reus.

 1. Objecte de la convocatòria

 Procés selectiu per a cobrir 6 tècnics/tècniques especialistes en Radioteràpia amb convocatòria de taxa addicional (BOPT de 27 de Desembre de 2018) i de 2 tècnics/tècniques especialistes en Radioteràpia amb convocatòria de taxa ordinària de reposició (BOPT de 21 de Desembre de 2018).

Continua llegint

Llistat entrevistes i proves psicotècniques dels candidats/ates admesos a la convocatòria per a cobrir taxa addicional (REF. TA HUSJR TF) de 6 tècnics/tècniques especialistes en farmàcia publicada al BOPT núm. 246 de 27 de desembre de 2018

 1. Entitat convocant

Hospital Universitari Sant Joan de Reus.

 1. Objecte de la convocatòria

Procés selectiu per a cobrir 6 tècnics/tècniques especialistes en Farmàcia amb convocatòria de taxa addicional (Bolletí Oficial Província Tarragona data 27 de Desembre de 2018)

 1. Data, hora i lloc de realització de les proves (Entrevista i Prova Psicotècnica)

 Les persones aspirants declarades admeses, són convocades per la realització de la entrevista i prova psicotècnica d’acord amb la data, hora i el lloc que s’indiquen a continuació.

Continua llegint

Convocatòria per a cobrir la taxa addicional (REF. TA HUSJR FISIO) de 2 fisioterapeutes per al Hospital Universitari Sant Joan de Reus

 1. Entitat convocant

Hospital Universitari Sant Joan de Reus.

 1. Objecte de la convocatòria

Procés selectiu per a cobrir 2 Fisioterapeutes amb convocatòria de taxa addicional (Bolletí Oficial Província Tarragona data 27 de Desembre de 2018). Continua llegint

Llistat entrevistes i proves psicotècniques dels candidats/tes admesos a la convocatòria per a cobrir la taxa addicional (REF. TA HUSJR AP) de 2 Tècnics/Tècniques especialistes en Anatomia Patològica

 1. Entitat convocant

Hospital Universitari Sant Joan de Reus.

 1. Objecte de la convocatòria

Procés selectiu per a cobrir 2 tècnics/tècniques especialistes en Anatomia Patològica amb convocatòria de taxa addicional (Bolletí Oficial Província Tarragona número 246 data 27 de Desembre de 2018).

 1. Data, hora i lloc de realització de les proves (Entrevista i Prova Psicotècnica)

 Les persones aspirants declarades admeses, són convocades per la realització de la entrevista i prova psicotècnica d’acord amb la data, hora i el lloc que s’indiquen a continuació.

Continua llegint

Llistat entrevistes i proves psicotècniques dels candidats/tes admesos a la convocatòria per a cobrir taxa addicional (REF. TA HUSJR TR) de 3 Tècnics/Tècniques especialistes en Radiodiagnòstic.

 1. Entitat convocant

Hospital Universitari Sant Joan de Reus.

 1. Objecte de la convocatòria

 Procés selectiu per a cobrir 3 tècnics/tècniques especialistes en Radiodiagnòstic amb convocatòria de taxa addicional (Bolletí Oficial Província Tarragona data 27 de Desembre de 2018).

 1. Data, hora i lloc de realització de les proves (Entrevista i Prova Psicotècnica)

Les persones aspirants declarades admeses, són convocades per la realització de la entrevista i prova psicotècnica d’acord amb la data, hora i el lloc que s’indiquen a continuació.

Continua llegint

Llistat definitiu dels candidats/ates admesos i exclosos a la convocatòria per a cobrir taxa ordinària de reposició (REF. TO HUSJR TRT) de 2 TÈCNICS/TÈCNIQUES ESPECIALISTES EN RADIOTERÀPIA publicada al BOPT núm. 244 de 21 de desembre de 2018

LLISTAT DEFINITIU DELS CANDIDATS/ATES ADMESOS I EXCLOSOS A LA CONVOCATÒRIA PER A COBRIR TAXA ORDINARIA DE REPOSICIÓ (REF. TO HUSJR TRT) DE 2 TÈCNICS/TÈCNIQUES ESPECIALISTES EN RADIOTERÀPIA PUBLICADA AL BOPT NÚM. 244 DE 21 DE DESEMBRE DE 2018

 1. Entitat convocant

Hospital Universitari Sant Joan de Reus.

 1. Objecte de la convocatòria

Procés selectiu per a cobrir 2 Tècnics/tècniques Especialistes en Radioteràpia amb convocatòria de taxa ordinària de reposició (Bolletí Oficial Província Tarragona data 21 de Desembre de 2018).

 1. Llista definitiu de persones admeses i excloses

La llista definitiu de persones admeses i excloses, amb indicació dels motius d’exclusió, de les que han presentat sol·licitud per participar en el procés selectiu de l’esmentada convocatòria, és la següent:

Continua llegint