EDP Salut Sant Joan de Reus – Baix Camp cerca metge/essa adjunt/a especialista en cirurgia toràcica

Es requereix:

 • Llicenciatura en Medicina i Cirurgia i titulació d’especialista en Cirurgia Toràcica.
 • Ambdós títols expedits per una universitat espanyola; o en el seu defecte, degudament homologats pel Ministeri competent.
 • Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM (*).

Continua llegint

Fundació per a l’atenció SOCIAL cerca Valorador/a dels equips de valoració de la dependència (EVO/SEVAD)

 

Es requereix:

 • Diplomatura o Grau en Infermeria, Fisioteràpia o Teràpia Ocupacional.
 • Acreditació com a valorador/a per l’aplicació dels barems de la Llei de l’Autonomia i l’Atenció a la Dependència 39/2006.
 • Coneixements del català parlat i escrit.
 • Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM (*)

Continua llegint

SAGESSA Assistència Sanitària i Social SA cerca INFERMER/A per a la Residència d’Avis de Batea

Es requereix:

 • Diplomatura o Grau en Infermeria.
 • Domini del català parlat i escrit.
 • Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM. (*)

Continua llegint

EDP Salut Sant Joan de Reus – Baix Camp cerca llevadors/ores

Es requereix:

 • Diplomatura o Grau en Infermeria
 • Formació postgrau universitària: especialització en Ginecologia-Obstètrica, Llevador/a.
 • Ambdós títols expedits per una universitat espanyola; o en el seu defecte, degudament homologats pel Ministeri competent.
 • Coneixements del català parlat i escrit.
 • Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM (*)

Continua llegint

EDP SALUT TERRES DE L’EBRE CERCA METGE/ESSA ADJUNT/A ESPECIALISTA EN MEDICINA INTERNA

Es requereix:
• Llicenciatura en Medicina i Cirurgia i titulació d’Especialista en Medicina Interna.
• Ambdós títols expedits per una universitat espanyola; o en el seu defecte, degudament
homologats pel Ministeri competent.
• Coneixements de llengua catalana, oral i escrit.
• Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en
algun dels delictes previstos a la LOPJM (*).

Continua llegint

EDP SALUT TERRES DE L’EBRE CERCA METGE/ESSA ADJUNT/A ESPECIALISTA EN PEDIATRIA

Es requereix:
• Grau o Llicenciatura en Medicina i Cirurgia i titulació d’Especialista en Pediatria.
• Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en
algun dels delictes previstos a la LOPJM (*).

Continua llegint

Salut/ Sant Joan de Reus – Baix Camp cerca metge/essa adjunt/a per al servei de pneumologia

Es requereix:

 • Llicenciatura en Medicina i Cirurgia amb la titulació d’especialista en Pneumologia.
 • Ambdós títols expedits per una universitat espanyola; o en el seu defecte, degudament homologats pel Ministeri competent.
 • Coneixements del català parlat i escrit.
 • Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM (*)

Continua llegint

Salut/Sant Joan de Reus – Baix Camp cerca administratius/ives per l’àrea de Recursos Humans per a la Borsa de Treball per cobrir futures eventualitats

Es requereix:

 • Titulació mínima CFGM Administració o equivalent.
 • Català nivell C.
 • Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM. (*)

Continua llegint