ROASSA convoca 1 auxiliar ajuda domicili per al servei d’atenció domiciliària per cobrir la taxa addicional

Es requereix:

  • Títol de Cicle Formatiu de Grau Mitjà de Cures d’Auxiliar d’Infermeria, similar o equivalent
  • Coneixements de la llengua catalana parlat i escrit.
  • Acreditar certificació consistent en no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes que preveu la LOPJM (*).

Continua llegint

ROASSA convoca 2 diplomats/ades universitaris/àries en infermeria per a la Residència d’Avis d’Ascó per cobrir la taxa addicional

Es requereix:

  • Diplomatura o Grau en Infermeria.
  • Coneixements de la llengua catalana parlat i escrit.
  • Acreditar certificació consistent en no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes que preveu la LOPJM (*).

Continua llegint

Borsa de treball: ROASSA cerca diferents categories professionals per la residència d’Avis d’Ascó

GERICULTORS/ORES

FISIOTERAPEUTA

TERAPEUTA OCUPACIONAL

PORTER/A – RECEPCIONISTA

NETEJADOR/A

INFERMER/A

PSICÒLEG/ÒLOGA

TREBALLADOR/A SOCIAL

EDUCADOR/A SOCIAL

ANIMADOR/A SOCIAL

PERSONAL DE CUINA

AUXILIAR AJUDA A DOMICILI

Es requereix:

  • Titulació reglada mínima exigida per a la categoria professional a què s’opta
  • Domini del català parlat i escrit
  • Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM

Continua llegint