EDP Salut Sant Joan de Reus – Baix Camp cerca llevador/a

Es requereix:

 • Diplomatura o Grau en Infermeria
 • Formació postgrau universitària: especialització en Ginecologia-Obstètrica, Llevador/a.
 • Ambdós títols expedits per una universitat espanyola; o en el seu defecte, degudament homologats pel Ministeri competent.
 • Coneixements del català parlat i escrit.
 • Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM (*)

Es valorarà:

 • Experiència laboral acreditada en l’àmbit de l’atenció al part.
 • Habilitats en l’àmbit de l’atenció al part natural.
 • Formació addicional específica pel lloc de treball  (indicant crèdits/hores)
 • Experiència acreditada en atenció integral i coordinada mitjançant el treball en equip.

Es cerca un/a professional amb iniciativa, empatia, dinamisme, bon/a comunicador/a, orientat/ada a la millora contínua i amb capacitat de treball en equips multidisciplinaris.

 S’ofereix:

 • Contracte laboral temporal a jornada completa.
 • Possibilitat de contracte laboral de llarga durada.

 

Les persones interessades hauran de:

 1. Registrar-se a http://app.borsadetreball.grupsagessa.cat i introduir-se en la “Borsa de Treball EDP REUS” i introduir totes les dades personals i curriculars
 2. Obligatori completar el perfil adjuntant la documentació (currículum vitae, titulacions i carta de presentació)
 3. Inscriure’s a la convocatòria oberta següent, amb el codi:

HUSJR LLEVA 10 21

Termini de presentació de sol·licituds: 17 d’octubre de 2021

 

(*) Se puede solicitar el Certificado a: www.mjusticia.gob.es

Las candidaturas que cumplan los requisitos mínimos exigidos serán incorporadas a la Bolsa de Trabajo del personal eventual de la entidad EDP Salut Sant Joan de Reus – Baix Camp. La inclusión en esta bolsa no supone ningún compromiso de contratación por parte de la entidad..