EDP Salut Sant Joan de Reus – Baix Camp cerca metge/essa adjunt/a especialista en cirurgia general i aparell digestiu

Es requereix:

 • Llicenciatura en Medicina i Cirurgia i titulació d’especialista en Cirurgia General i de l’Aparell Digestiu.
 • Ambdós títols expedits per una universitat espanyola; o en el seu defecte, degudament homologats pel Ministeri competent.
 • Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM (*)

Es  valorarà:

 • Experiència laboral en l’àmbit hospitalari com metge/essa en l’especialitat de cirurgia general i de l’aparell digestiu.
 • Experiència laboral i/o interès en cirurgia de la paret abdominal i cirurgia endocrina.
 • Formació addicional específica per al lloc de treball (indicant hores/crèdits)
 • Experiència docent i investigadora.

Es cerca professional amb iniciativa, dinamisme, bon/a comunicador/ora, orientat/ada a la millora contínua i amb capacitat de treball en equip.

 S’ofereix:

 • Contracte laboral per cobertura d’un lloc de treball estructural de naturalesa permanent a jornada completa (possibilitat de realitzar atenció continuada).
 • Possibilitat de realitzar docència  a la Universitat de Medicina de la Universitat Rovira i Virgili.
 • Incorporació immediata.

 

Les persones interessades hauran de:

 1. Registrar-se a http://app.borsadetreball.grupsagessa.cat a l’apartat “Borsa de treball EDP REUS” i introduir totes les dades personals i curriculars
 2. Obligatori completar el perfil adjuntant la documentació (currículum vitae, titulacions i carta de presentació)
 3. Subscriure’s a la convocatòria oberta següent, amb el codi:

                                      CIR AD 11 21

 Termini de presentació de sol·licituds: 12 de desembre de 2021

 

(*) Es pot sol·licitar Certificat a: www.mjusticia.gob.es