EDP Salut Sant Joan de Reus – Baix Camp cerca metge/essa especialista en anestesiologia i reanimació per l’Hospital Universitari Sant Joan Reus

Es requereix:

 • Llicenciatura en Medicina i Cirurgia amb la titulació d’especialista en Anestesiologia i Reanimació o que finalitzi la seva formació MIR en l’especialitat de anestesiologia i reanimació durant l’any 2022.
 • Ambdós títols expedits per una universitat espanyola; o en el seu defecte, degudament homologats pel Ministeri competent.
 • Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM (*)

Es  valorarà:

 • Títol metge/essa especialista en anestesiologia i reanimació en procés de homologació per el Ministeri competent.
 • Experiència laboral en l’àmbit hospitalari com assistencial.
 • Experiència laboral acreditada com metge/essa especialista en anestesiologia i reanimació.
 • Formació addicional específica per al lloc de treball, inclòs de l’especialitat en altres països (indicant hores/crèdits).
 • Experiència docent i investigadora.

Es busca professional amb iniciativa, dinamisme, bon/a comunicador/a, orientat/ada a la millora contínua i amb capacitat de treball en equips multidisciplinaris.

 S’ofereix:

 • Contracte laboral per cobertura d’un lloc de treball estructural de naturalesa permanent a jornada completa amb atenció continuada.
 • Possibilitat de realitzar jornades complementàries remunerades.

 

Les persones interessades hauran de:

 1. Registrar-se a http://app.borsadetreball.grupsagessa.cat i introduir totes les dades personals i curriculars
 2. Obligatori completar el perfil adjuntant la documentació (currículum vitae, titulacions i carta de presentació)
 3. Inscriure’s a la convocatòria oberta següent, amb el codi:

                           MA ANE 11 21

 Termini de presentació de sol·licituds: 3 de juliol de 2022

Contacte:  Dra. Pilar Sala (Responsable del Servei de Anestesiologia i Reanimació de l’Hospital Universitari Sant Joan Reus) telèfon 977310300 Extensió: 53340 mòbil: 617320419; e-mail: mariapilar.sala@salutsantjoan.cat

(*) Es pot sol·licitar Certificat a: www.mjusticia.gob.es