EDP Salut Sant Joan de Reus-Baix Camp cerca metges/esses adjunts/es en urgències

Es requereix:

 • Llicenciatura en Medicina i Cirurgia.
 • Títol expedit per una universitat espanyola; o en el seu defecte, degudament homologat pel Ministeri competent.
 • Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM (*)

Es  valorarà:

 • Experiència laboral acredita com metge/essa en urgències hospitalàries i emergències extra hospitalàries.
 • Formació addicional específica per al lloc de treball (indicant hores/crèdits)
 • Coneixements d’idiomes: anglès, francès, alemany…
 • Coneixements d’informàtica i de programes assistencials (eCAP, Hnet…)
 • Experiència docent i investigadora.

Es cerquen professionals amb iniciativa, dinamisme, bons/es comunicadors/es, orientats/ades a la millora contínua i amb capacitat de treball en equips multidisciplinaris.

S’ofereix:

 • Contractes laborals per cobertura de llocs de treball estructurals de naturalesa permanent a jornada completa.
 • Les persones interessades hauran de:
  1. Registrar-se a http://app.borsadetreball.grupsagessa.cat a l’apartat “Borsa de treball EDP REUS” i introduir totes les dades personals i curriculars
  2. Obligatori completar el perfil adjuntant la documentació (currículum vitae, totes les titulacions i carta de presentació)
  3. Inscriure’s a la convocatòria oberta següent, amb el codi:

   HUSJR MAU 11 21

    Termini de presentació de sol·licituds: 31 de desembre del 2021

   (*) Es pot sol·licitar Certificat a: www.mjusticia.gob.es

   Els candidats que compleixin els requisits mínims exigits seran incorporats a la Borsa de Treball del personal eventual de l’EDP Salut Sant Joan de Reus. La inclusió en aquesta borsa no suposa cap compromís de contractació per part del centre.