Funació Sagessa Salut cerca llicenciat/ada per al servei del Punt de Trobada Camp de Tarragona

 Es requereix:

 • Diplomatura/Llicenciatura o Grau en algunes de les següents disciplines: Educador/a Social o habilitat corresponent, Psicologia, Pedagogia , Treball Social.
 • Nivell C de català.
 • Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM. (*)

Es valorarà

 • Experiència laboral en Punts de Trobada dependents del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
 • Experiència laboral en l’àmbit social.
 • Formació complementària relacionada amb el lloc de treball.
 • Flexibilitat horària.
 • Coneixements alts d’ofimàtica .

 Es busquen professionals amb iniciativa, dinamisme, bons/es comunicadors/ores, orientats/ades a la millora contínua i amb capacitat de treball en equip.

S’ofereix

Contracte de treball temporal  a jornada parcial.

 

Les persones interessades hauran de:

 1. Registrar-se a http://app.borsadetreball.grupsagessa.cat i introduir totes les dades personals i curriculars
 2. Obligatori completar el perfil adjuntant la documentació (currículum vitae, titulacions i carta de presentació)
 3. Inscriure’s a la convocatòria oberta següent, amb el codi:

PUNT 07 20

Termini de presentació de sol·licituds: 9 d’agost de 2020

 

(*) Es pot sol·licitar Certificat a: www.mjusticia.gob.es

Els candidats que compleixin els requisits mínims exigits seran incorporats a la Borsa de Treball del personal eventual del centre. La inclusió en aquesta borsa no suposa cap compromís de contractació per a el Punt de Trobada Camp de Tarragona..