FUNCA Fundació Lliga per a la Investigació i Prevenció del Càncer convoca 1 diplomat/ada o grau universitari/ària en infermeria per a la unitat de recerca epidemiològica del càncer per cobrir la taxa addicional

Es requereix:

 • Diplomatura o Grau en Infermeria.
 • Títols expedit per universitats espanyoles o, en el seu defecte, degudament homologat pel ministeri competent.
 • Nivell C de català.

Es valorarà:

 • Experiència laboral en infermeria oncològica.
 • Experiència en estudis d’investigació de les malalties oncològiques.
 • Màster en infermeria oncològica.
 • Formació complementària en el lloc de treball.
 • Altra experiència laboral en relació amb el lloc de treball.
 • Capacitat de treball en equip.
 • Coneixements d’altres idiomes.
 • Permís de conduir B1 i vehicle propi.
 • Flexibilitat horària.

S’ofereix:

 • Contracte laboral indefinit a jornada completa.

Les persones interessades hauran de:

 1. Registrar-se a http://app.borsadetreball.grupsagessa.cat i introduir totes les dades personals i curriculars
 2. Imprescindible completar el perfil adjuntant la documentació (currículum vitae, titulacions i carta de presentació)
 3. Inscriure’s a la convocatòria oberta següent, amb el codi:

TA FUNCA DUI REC

Termini de presentació de sol·licituds: 4 de març de 2019

 

Aquest procés de selecció es realitzarà durant l’any 2019