FUNCA Fundació Lliga per a la Investigació i Prevenció del Càncer convoca 1 informàtic/a per cobrir la taxa addicional

Es requereix:

 • Grau en Enginyeria Informàtica o equivalent (especialitat en tecnologies de la informació).
 • Títol expedit per universitats espanyoles o, en el seu defecte, degudament homologat pel ministeri competent.
 • Nivell C de català.

Es valorarà:

 • Experiència en desenvolupament de programes en .Net, SQL, Visual Basic, Visual C#, Visual Studio i VBA per l’entorn sanitari.
 • Experiència en gestió de bases de dades Microsoft (Access, SQL Server).
 • Experiència en manteniment de servidors Microsoft (Windows Server 2008 en endavant).
 • Experiència en gestió i implementació de màquines i equips virtuals (VMware, Hyper-V).
 • Experiència en gestió de servidors Web i intercanvi d’informació via Web (Web-Services).
 • Màster en seguretat de les tecnologies de la informació i comunicacions (preferible especialitat en gestió i auditoria de la seguretat i/o seguretat en xarxes i sistemes).
 • Coneixements en implantació i supervisió de normes ISO-9000, ITIL i ISO-27000.
 • Coneixements i experiència en implantació i gestió de sistemes de protecció de dades (LOPD, RGPD) i formació en Delegat de protecció de dades.
 • Formació complementària pel lloc de treball.
 • Capacitat de treball en equip.
 • Coneixement d’altres idiomes.
 • Permís de conduir B1 i vehicle propi.
 • Flexibilitat horària.

S’ofereix:

 • Contracte laboral indefinit a jornada completa.

 

Les persones interessades hauran de:

 1. Registrar-se a http://app.borsadetreball.grupsagessa.cat i introduir totes les dades personals i curriculars
 2. Imprescindible completar el perfil adjuntant la documentació (currículum vitae, titulacions i carta de presentació)
 3. Inscriure’s a la convocatòria oberta següent, amb el codi:

TA FUNCA INF

 Termini de presentació de sol·licituds: 4 de març de 2019

 

Aquest procés de selecció es realitzarà durant l’any 2019