FUNCA Fundació Lliga per a la Investigació i Prevenció del Càncer convoca 1 metge/essa en investigació i prevenció del càncer per cobrir la taxa addicional

Es requereix:

 • Llicenciatura en Medicina i Cirurgia i especialitat en Medicina Preventiva i Salut Pública o en Medicina Familiar i Comunitària.
 • Ambdós títols expedits per universitats espanyoles o, en el seu defecte, degudament homologats pel ministeri competent.
 • Nivell C de català.

 Es valorarà:

 • Formació complementària pel lloc de treball.
 • Formació addicional (cursos d’especialització, mestratges, seminaris, jornades i mòduls).
 • Cursos de doctorat i Suficiència investigadora.
 • Publicacions científiques en revistes indexades en relació al lloc de treball.
 • Capacitat i experiència professional en epidemiologia (especialment epidemiologia del càncer), salut pública i medicina preventiva.
 • Coneixements avançats d’informàtica d’usuari.
 • Vocació investigadora i docent.
 • Capacitat de treball en equip.
 • Permís de conduir B1 i vehicle propi.
 • Coneixement d’altres idiomes.
 • Flexibilitat horària.

 S’ofereix:

 • Contracte laboral indefinit a jornada completa.

 

Les persones interessades hauran de:

 1. Registrar-se a http://app.borsadetreball.grupsagessa.cat i introduir totes les dades personals i curriculars
 2. Imprescindible completar el perfil adjuntant la documentació (currículum vitae, titulacions i carta de presentació)
 3. Inscriure’s a la convocatòria oberta següent, amb el codi:

TA FUNCA MIPC

 Termini de presentació de sol·licituds: 4 de març de 2019

 

Aquest procés de selecció es realitzarà durant l’any 2019