Fundació per a l’Atenció SOCIAL cerca metge/essa per a la Residència d’Avis El Vilar La Selva del Camp

Es requereix:

 • Llicenciatura en Medicina General i/o titulació d’especialista en Geriatria i/o  en Medicina de Família i Comunitària.
 • Títols expedits per una universitat espanyola; o en el seu defecte, degudament homologats pel Ministeri competent.
 • Domini del català parlat i escrit
 • Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM (*).

Es valorarà:

 • Experiència laboral com a metge/essa en l’àmbit de la geriatria.
 • Experiència laboral en atenció primària.
 • Formació addicional específica relacionada al lloc de treball (especificant hores/crèdits).
 • Formació en l’atenció centrada a la persona.
 • Coneixements alts d’ofimàtica.
 • Bones actituds pel tracte amb l’usuari.
 • Capacitat de resolució de problemes i/o situacions de manera eficaç i positiva.
 • Formació de postgrau i/o Màster
 • Disponibilitat i flexibilitat horària

Es busca professional amb iniciativa, polivalència funcional, dinamisme, bon/a comunicador/ora, orientat/ada a la millora contínua i amb capacitat de treball en equip.

S’ofereix:

 • Contracte laboral temporal a jornada parcial.

 

Les persones interessades hauran de:

 1. Registrar-se a http://app.borsadetreball.grupsagessa.cat i introduir totes les dades personals i curriculars
 2. Obligatori completar el perfil adjuntant la documentació (currículum vitae, totes les titulacions i carta de presentació)
 3. Inscriure’s a la convocatòria oberta següent, amb el codi:

VILAR METGE 03 21

Termini de presentació de sol·licituds:   30 d’abril  de 2021

 

(*) Es pot sol·licitar Certificat a: www.mjusticia.gob.es

Els candidats que compleixin els requisits mínims exigits seran incorporats a la Borsa de Treball del personal eventual del centre. La inclusió en aquesta borsa no suposa cap compromís de contractació per part de la Residència d’Avis El Vilar de La Selva del Camp..