Fundació per a l’atenció SOCIAL cerca Valorador/a dels equips de valoració de la dependència (EVO/SEVAD)

 

Es requereix:

 • Diplomatura o Grau en Infermeria, Fisioteràpia o Teràpia Ocupacional.
 • Acreditació com a valorador/a per l’aplicació dels barems de la Llei de l’Autonomia i l’Atenció a la Dependència 39/2006.
 • Coneixements del català parlat i escrit.
 • Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM (*)

 Es valorarà:

 • Experiència en equips de valoració de la dependència (EVO/SEVAD).
 • Formació complementària per al lloc de treball (indicant hores/crèdits).
 • Bones actituds pel tracte amb l’usuari.
 • Disponibilitat i flexibilitat horària.
 • Carnet de conduir B1 i vehicle propi per realitzar valoracions diàries.

 S’ofereix:

 • Contracte a temps complert.

Busquem una persona amb actitud creativa, dinàmica ,amb capacitat de lideratge i acostumada a la presa de decisions. Amb iniciativa, dinamisme, extraversió, capacitat de treball en equip i dots de comunicació.

Les persones interessades hauran de:

 1. Accedir a http://borsadetreball.grupsagessa.cat i registrar-se a la borsa de treball de CMQ, introduint totes les dades personals i curriculars.
 2. Imprescindible completar el perfil adjuntant la documentació (currículum vitae, titulacions i carta de presentació).
 3. Inscriure’s a la convocatòria oberta següent, amb el codi:

 EVO VALOR 11 21

Termini de presentació de sol·licituds: 28 de novembre de 2021

(*) es pot sol·licitar certificat a: www.mjusticia.gob.es

Els candidats que compleixin els requisits mínims exigits seran incorporats a la Borsa de Treball del personal eventual del centre. La inclusió en aquesta borsa no suposa cap compromís de contractació per a l’EVO/SEVAD.