Fundació SAGESSA SALUT cerca 3 metges/esses d’atenció primària; 3 diplomats/ades universitaris/àries infermeria i 2 auxiliars administratius/ives per a l’àrea bàsica de salut Reus V

Es requereix  per a tots els llocs de treball:

 • Titulació reglada mínima exigida per a la categoria professional a què s’opta.
 • Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM.

 Es valorarà per a tots els llocs de treball:

 • Tenir coneixements i/o haver participat en les avaluacions / auditories en Qualitat Assistencial en Atenció Primària : Joint Comission International, EFGM i model d’acreditació de centres d’APS del Departament de Salut.
 • Experiència acreditada en l’Atenció Primària de salut
 • Temps de vinculació a la Organització
 • Formació addicional pel lloc de treball
 • Tenir coneixements i/o haver participat en la Gestió per Processos
 • Capacitat de treball en equips multidisciplinars
 • Nivell C de català

Es valorarà per als llocs assistencials:

 • Formació post grau / màster universitari
 • Acreditar experiència en docència i recerca dins de l’APS.
 • Participació, formació i implantació de projectes del programa de Pacient Crònic Complex ( PCC ) i Activitats de Salut Comunitàries del Departament de Salut

S’ofereix :

 • Contracte laboral a temps  total
 • Incorporació immediata

 

Les persones interessades hauran de lliurar imprescindiblement la següent documentació:

 1. Carta de sol·licitud (especificar referència de la convocatòria)
 2. Currículum Vitae actualitzat, acompanyat dels documents acreditatius dels mèrits

 

A la següent adreça:

FUNDACIÓ SAGESSA SALUT

Departament de Recursos Humans

Av. Josep Laporte, 2

43204 Reus

 

Ref. REUS V 02 18

 

relab_fpss@grupsagessa.com

 

Termini de presentació de sol·licituds: 20 de febrer de 2018