Fundació SAGESSA SALUT cerca educador/a social per al CRAE La Pastoreta de Reus

Es requereix:

 • Titulació de Diplomat/ada o Grau en Educació Social o habilitació corresponent.
 • Acreditar certificació consistent de no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM (**).

Es valorarà:

 • Formació complementaria relacionada amb el lloc de treball (indicant hores/crèdits)
 • Experiència laboral en CRAE en els darrers 12 mesos.
 • Flexibilitat horària.
 • Disposar de carnet de conduir.
 • Coneixements de català ; nivell C de suficiència.

 S’ofereix:

 • Contracte laboral temporal per a diferents torns.
 • Incorporació immediata.

Les persones interessades hauran de lliurar la següent documentació:

 1. Carta de presentació (especificar referència de la convocatòria)
 2. Currículum Vitae actualitzat, acompanyat dels documents acreditatius de les titulacions i vida laboral

A la següent adreça de correu electrònic, indicant la referència de la convocatòria (*):

relab_fpss@grupsagessa.com

(*) Ref. ES PASTO 05 18

 

Termini màxim de presentació de sol·licituds: 31 de maig de 2018

 

Les persones candidates que compleixin els requisits mínims exigits seran incorporades a la Borsa de Treball del personal eventual del centre. La inclusió en aquesta borsa no suposa cap compromís de contractació per part del centre.

(**) Es pot sol·licitar Certificat a: www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/registro-central-delincuentes