Fundació SAGESSA SALUT cerca metge/essa pediatra per a l’Àrea Bàsica de Salut de Riudoms

Es requereix:

 • Llicenciatura en Medicina i Cirurgia i Especialitat en Pediatria i les seves àrees específiques, via MIR.
 • Ambdós títols expedits per una universitat espanyola o en el seu defecte, degudament homologats pel Ministeri competent.
 • Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM (*).

Es valorarà:

 • Títol de metge/essa especialista en Pediatria en procés de homologació pel Ministeri competent.
 • Experiència en Atenció Primària de Salut.
 • Formació addicional especifica per al lloc de treball
 • Realització d’activitat docent i investigadora .
 • Coneixements d’ informàtica i de programes assistencials (eCAP, Hnet, …)
 • Capacitat de treball en equip.
 • Disponibilitat de fer guàrdies hospitalàries en l’Àrea Pediàtrica.

S’ofereix:

 • Contracte laboral temporal a jornada completa (possibilitat de realitzar atenció continuada).

 

Les persones interessades hauran de:

 1. Registrar-se a http://app.borsadetreball.grupsagessa.cat i introduir totes les dades personals i curriculars
 2. Obligatori completar el perfil adjuntant la documentació (currículum vitae, totes les titulacions i carta de presentació)
 3. Inscriure’s a la convocatòria oberta següent, amb el codi:

                                      ABS RIU PED 12 21

 Termini de presentació de sol·licituds: 9 de gener de 2022 (S’amplia fins el 16 de gener de 2022)

 

(*) Es pot  sol·licitar Certificat en: www.justicia.gob.es