Fundació SAGESSA SALUT cerca metge/essa pel servei d’urgències per a l’hospital lleuger de Cambrils

Es requereix:

 • Llicenciatura en Medicina i Cirurgia.
 • Experiència professional desenvolupada en urgències hospitalàries o en dispositius de primera assistència
 • Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM (*).

Es valorarà:

 • Titulació d’especialista en Medicina Familiar i Comunitària
 • Disponibilitat per realitzar guàrdies de presència física.
 • Formació addicional especifica per al lloc de treball (especificant hores/crèdits)
 • Coneixements de català nivell C o equivalent
 • Coneixements d’ informàtica i de programes assistencials (eCAP, OMI, …)

S’ofereix:

 • Contracte laboral temporal en mòduls d’atenció continuada (guàrdies).
 • Incorporació immediata

 

Les persones interessades hauran de lliurar la següent documentació:

 1. Carta de sol·licitud (especificar referència de la convocatòria)
 2. Currículum Vitae actualitzat, acompanyat dels documents acreditatius dels mèrits (fotocòpia compulsada)

A la següent adreça:

FUNDACIÓ SAGESSA SALUT

Departament de Recursos Humans

Av. Josep Laporte, 2

43204 Reus

Ref. URG CAMBRILS 02 18

relab_fpss@grupsagessa.com

 

 

Termini màxim de presentació de sol·licituds: 10/03/2018

 

(*) Es pot sol·licitar Certificat a: www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/registro-central-delincuentes